• Document: ADAM SZAFRANIEC ACH! CO ZA NOC! SCENARIUSZ JASEŁEK Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów
  • Size: 181.88 KB
  • Uploaded: 2018-10-17 17:50:51
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ADAM SZAFRANIEC ACH! CO ZA NOC! SCENARIUSZ JASEŁEK Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów Kraków 2012–2013 AKT I Zwiastowania bożonarodzeniowe Pan wyzwoli tych, którzy Go wzywają, i objawi im swoje zbawienie, dlatego wzywamy Pana i kierujemy do Niego modlitwę, bo przybywa światło i chwała Pana rozbłyska nad nami. SCENA I Zwiastowanie pasterzom Wielu z Was będzie uczestniczyło w konkursach teatralnych i przeglądach, gdzie obowiązują ścisłe reguły czasowe. Akt I można wyodrębnić z tego scenariusza i przedstawić w postaci krótkiej, np. piętnastominutowej formy scenicznej. Występują: PASTERZE (STASIEK, BARTEK, WAWRZEK), CHÓR OWIEC, KOZA(Y) (rola epizodyczna), WÓŁ (rola epizodyczna), ARCHANIOŁ GABRIEL, ZASTĘP ANIOŁÓW, NIEDŹWIEDŹ, WIELKA NIEDŹWIEDZICA, OWCZAREK (lub OWCZARKI — mogą być dwa) Scenografia Proponuję przygotować jedną prostą scenografię w postaci płótna imitującego nieboskłon — na nim gwiazdki, Gwiazda Betlejemska itd. Najbardziej pożądana byłaby scenografia świetlna, dostosowana do poszczególnych scen. Trzecim możliwym rozwiązaniem jest scena pod drzewem. Czwarte rozwiązanie — góra Tabor 1. Namalowany obłok. Język Poniższe sceny z udziałem PASTERZY zapisane są gwarą podhalańską. Sprawi Wam ona pewną trudność, ale z pewnością poradzicie sobie. Pamiętajcie, że w gwarze podhalańskiej akcentujemy zawsze pierwszą sylabę. Wymowę gwarową zapisuję innym rodzajem czcionki. Jeśli jednak nie zechcecie skorzystać z takiej interpretacji, to istnieje alternatywa w postaci tekstu pisanego literacką polszczyzną. Nr 2 na CD. Owczarki, dzwonki, pasterze (na tle dźwięków występujących w tym montażu rozgrywa się poniższa scena) 1 Góra w Piśmie Świętym ma znaczenie teologiczne jako symboliczne miejsce bliskości, objawienia się Boga, np. góra Synaj. STASIEK wchodzi pierwszy na scenę, za nim OWCE. Wokół nich biega OWCZAREK. Hań idom łowce! Ej! Brrrr! Tam idą owce! Ej! Brrr! WAWRZEK Skubać trowke! Skubać! Skubać trawkę! Skubać! STASIEK (pogwizdując) Ej! Brrrr! Ej! Skubać, bo słonko zasło i cas do kosora 2. Ej! Brrrr! Ej! Skubać, bo słonko zaszło i czas do zagrody. BARTEK Ej! Łowiecki, biedronecki z nocki..., do kosora! Ej! Owieczki, biedroneczki z nocki…, do zagrody! PASTERZE zaganiają OWCE w miejsce zaaranżowane z boku sceny. Jeśli to możliwe, dobrze byłoby stworzyć chociaż namiastkę zagrody. Można się domyślać, że od dawien dawna zagrodę budowano z gałęzi lub z grubszego drzewa. Ostatecznie wystarczy OWCE skupić gdzieś w kącie bądź z boku sceny. WAWRZEK Łowceeee… Do dojynio! Owceeee…. Do udoju! Nr 3 na CD. Odgłosy dojenia i nawoływania (poniższy dialog PASTERZY zaczyna się dopiero wtedy, gdy wybrzmi ilustracja dźwiękowa) STASIEK Ech! Co za cinski dziyń, ledwie nogami rusom, a rynce mi zdryntwiały od dojynio. Ech! Co za ciężki dzień, ledwie ruszam nogami, a ręce mi zdrętwiały od dojenia. WAWRZEK Po tyj cinskiyj robocie cłowiyk se powinien dychnońć, a tu niedźwiedzie jak wściekniynte. Noc w noc nie dajom spokoja. 2 Kosor — zagroda Po tej ciężkiej pracy człowiek powinien odpocząć, a tu niedźwiedzie 3 jakby się wściekły. Noc w noc nie dają spokoju. STASIEK Wawrzuś, bracie, nawet nie myślij o łodpocynku. Dychnies se wtedy, kie zyjdziymy do Betlejem. Jak zagnos łowce do jaskini, dos im jeść, lygnies na sianie i… Wawrzuś, bracie, nawet nie marz o odpoczynku. Odpoczniesz dopiero wtedy, gdy zejdziemy do Betlejem. Wtedy owce zagonisz do jaskini, dasz im jeść, położysz się na sianie i… BARTEK …zabocys o bozym świecie. …zapomnisz o bożym świecie. WAWRZEK Śpijcie, jo pilnujym piyrsy. Śpijcie, ja będę czuwał pierwszy. Nr 4 na CD. Skrzypce góralskie WAWRZEK przez chwilę czuwa, lecz w końcu, znużony, zasypia. Zapada cisza, przerywana chrapaniem PASTERZY. Nikt z nich nie przeczuwa, że w tej okolicy, w tym samym czasie JÓZEF z MARYJĄ szukają miejsca, w którym mógłby przyjść na świat Syn Boży. Nr 5 na CD. Montaż pt. „Szukają” (do odtworzenia w czasie snu PASTERZY) JÓZEF Maryjo, spójrz w tej skale jest grota, a w niej stajenka. W środku nie ma ludzi, są tylko zwierzęta. MARYJA Józefie, nadszedł czas, nie mogę iść dalej. JÓZEF Rozumiem. Boże! Wybacz, marny ze mnie opiekun, ale… MARYJA Ależ Józefie… JÓZEF 3 Ziemię Świętą zamieszkuje niedźwiedź syryjski, podgatunek niedźwiedzia brunatnego. Nie pozwolę, aby Dzieciąteczku stało się coś złego. W tle słychać odgłosy zwierząt. JÓZEF (zwraca się do zwierząt) Zwierzęta! Braciszkowie mali! Czy znajdzie się tu miejsce dla Syna Bożego? ZWIERZĘTA (razem) Beee. Meee. Muuu Słychać kroki i szelest siana. JÓZEF ścieli posłanie. JÓZEF (modlitwa) Boże, Ojcze! Wybrałeś mnie, abym strzegł Najświętszej Panienki i przyjął Syna Twojego na świat. Ja, marny sługa, nie potrafiłem Królowi Niebies

Recently converted files (publicly available):