• Document: Metoda. PORANNEGO KRĘGU czyli stymulacja polisensoryczna według pór roku w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną
  • Size: 820.12 KB
  • Uploaded: 2018-12-08 17:44:11
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Metoda PORANNEGO KRĘGU czyli stymulacja polisensoryczna według pór roku w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną Opracowanie: mgr Beata Cześniuk mgr Magdalena Hertmanowska Wstęp Metoda zwana „ porannym kręgiem” została opracowana przez Hedwig Abel (Niemcy), a zaadoptowana dla dzieci młodszych przez Jacka Kielina. Poranny krąg jest metodą, którą określamy jako stymulację polisensoryczną, czyli wielozmysłową. Obejmuje swym zasięgiem wszystkie zmysły: dotyk, wzrok, słuch, węch i smak. Proponowane w niej oddziaływania mają aktywizować zmysły w sposób odmienny dla każdej pory roku, aby podkreślać zmiany zachodzące w przyrodzie. Podstawą stworzenia programu „Porannego Kręgu” jest otaczający nas świat przyrody, którego jesteśmy częścią i poddani jesteśmy jego rytmowi. Świat ten jest źródłem podstawowych symboli: żywiołów, barw, zapachów, smaków, odgłosów, wrażeń dotykowych i termicznych, które przyporządkowane zostały określonej porze roku. Polisensoryczne pobudzanie zmysłów jest najlepszym sposobem przekazywania cennych informacji o tym co nas otacza, a najlepszymi pomocami dydaktycznymi są te zaczerpnięte z natury. Stymulacja polisensoryczna, to nauka życia przez życie, to celowe kształtowanie bodźców w celu wywołania zaplanowanych wrażeń i uczuć. Umożliwia poznawanie poprzez patrzenie, słuchanie, dotykanie, wąchanie i smakowanie czyli tworzenie globalnego, wielozmysłowego obrazu danego pojęcia. Należy pamiętać, że zmysły to podstawa rozwoju każdego człowieka bowiem dostarczają one informacji o otaczającym nas świecie, wpływając na proces uczenia się i poznawania. Bez ich aktywizacji rozwój człowieka jest niemożliwy. Każda pora roku kojarzy się nam z kolorem, smakiem, obrazem, zapachem. Metoda Porannego Kręgu przypisuje każdej z pór roku inną symbolikę. Tutaj kalendarz narzuca kolor, żywioł, smak, zapach, bodźce wzrokowe, słuchowe, wystrój sali – wszystko czym planujemy stymulować naszych wychowanków. Metoda stymulacji polisensorycznej polega na pobudzaniu wszystkich zmysłów za pomocą symboli podstawowych, których źródłem jest świat przyrody. Są to takie symbole jak:  żywioły  barwy  zapachy  smaki  wrażenia dotykowe i termiczne Organizując „ poranny krąg” nauczyciel nie zamierza czymkolwiek zastąpić bodźców płynących ze świata natury, są one dla niego tylko inspiracją. 2 I. RODZAJE BODŹCÓW, NA KTÓRYCH OPIERAJĄ SIĘ ZAJĘCIA „ Porannego Kręgu ” Bodźce wzrokowe Najważniejszym bodźcem wzrokowym jest nauczyciel prowadzący zajęcia:  elementem najbardziej oddziałującym na dzieci jesteśmy my sami: nasza postawa, nastrój uwidaczniający się w postawie ciała, twarzy, ruchach;  pozostałe elementy są tylko narzędziami mającymi stworzyć nastrój, atmosferę, jego oprawę i rytuał. Od nauczyciela zależ jakość zajęć: - język ciała ( nauczyciel rozluźniony lub spięty, zmęczony lub tryskający energią), - głos ( dzięki odpowiedniej głośności oraz szybkości mówienia możemy uspokoić lub pobudzić, stworzyć atmosferę oczekiwania lub radości), - kontakt wzrokowy ( główne źródło rozwoju dialogu). Kluczowym celem „porannego kręgu” winno być spotkanie, przyjemne i satysfakcjonujące dla obu stron. Zależy to w dużym stopniu od naszej postawy, od naszej motywacji, od tego, w jakim stopniu uda się nam przezwyciężyć własną senność, zły nastrój, zostawić za drzwiami własne problemy, tak by w sposób możliwie całkowity skoncentrować swoją uwagę na osobach, z którymi się spotykamy. Szczególne znacznie ma to w momencie, gdy podchodzimy do dziecka i wchodzimy z nim w bliski kontakt wzrokowy i dotykowy, masując mu dłonie, śpiewając piosenkę, wymawiając jego imię. Są to najważniejsze momenty zajęć. Duże znaczenie w odbiorze wzrokowym mają BARWY. Do każdej pory roku przypisany jest inny kolor jesień – kolor żółty, kolor dojrzałych owoców i spadających liści; jest kojarzony z radością życia, barwa żółta wzmacnia wolę, przekazuje ciepło serca; zima – kolor biały, do której należy także błękit, który przypomina zimowy chłód, jest kolorem ciszy i spokoju; wiosna - kolor zielony symbolizujący budzenie się do życia przyrody, zieleń łagodzi, przynosi zadowolenie, uspokaja i odpręża; lato - kolor czerwony kojarzony z gorącem oraz rozgrzanym słońcem, bardzo silnie pobudza. 3 Manipulacja barwą w czasie porannego kręgu odbywa się poprzez zmianę wystroju całego pomieszczenia:  możemy przystroić salę jednolitym kolorem danej pory roku, bądź jej różnymi odcieniami:  możemy przystroić wnęki szaf, półki, wieszamy ozdoby, balony itp.

Recently converted files (publicly available):