• Document: Bijlage 3: Master testplan
  • Size: 333.25 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 14:53:27
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Bijlage 3: Master testplan Inaxion Lelystad Adres: Jol 11-20 Postbus : 609 KIS Testplan Postcode Plaats 8483 ED Lelystad I www.inaxion.nl Plaats Lelystad Datum 22 maart 2010 Auteur Saidou Diallo Status Finaal 1.0 Naam KIS Testplan Datum laatst 15/01/2010 aangepast Omschrijving van de In dit document wordt het plan gemaakt over het testen van het inhoud KIS. Dit document bevat de testtechnieken, de tijdsplanning en het uitvoeren van de tests Soort document KIS eind Test document Opmerkingen Inhoudsopgave Bijlage 3: Master testplan ........................................................ 1 Inleiding .................................................................................. 5 Doel van het testplan ................................................................. 5 Opdracht .................................................................................. 6 Klant ....................................................................................... 6 Aanvoerder ............................................................................... 6 Opdracht .................................................................................. 6 Bereik ...................................................................................... 6 Binnen bereik ......................................................................... 6 Buiten bereik ......................................................................... 6 Rapportage ............................................................................... 6 Organisatie ............................................................................... 6 Afbakening ............................................................................ 6 Taken en verantwoordelijkheden .............................................. 7 Overzicht producten, kwaliteitseisen en stopcriteria .................... 7 Documentatie ........................................................................ 7 Apparatuur en accommodatie ................................................... 8 Testomgeving ........................................................................ 8 Testtechnieken en –hulpmiddelen ............................................. 8 Opleiding ............................................................................... 8 Tijdsplanning ......................................................................... 8 januari 2010 Versiebeheer Ver Datum Auteur Omschrijving sie 0.1 29-nov-2009 Saidou Diallo Concept 0.1 0.2 3-dec-2009 Saidou Diallo Documentatie en testomgeving toegevoegd 0.3 5-dec -2009 Saidou Diallo Planning aangepast 1.0 15–dec -2009 Saidou Diallo Concept 1.0 15 –jan-2010 Saidou Diallo Finaal Verklarende woordenlijst Term Uitleg MVC Model View Control KIS Klanteninformatiesysteem, het te bouwen klantensysteem OO Object georiënteerd programmeren SQL injecties SQL-injectie bestaat uit dat een gebruiker in het invoerveld tekens invoert die er voor zorgen dat een ongewenste SQL-query wordt uitgevoerd. Bruikbaarheids Test Eindgebruikers test uitgevoerd door de gebruikers Master testplan KIS -Inaxion Page 4 januari 2010 Inleiding Het test proces begint met het vervaardigen van een testplan. In dit plan komen onder andere de organisatie van de test, de testtechnieken, de tijdsplanning aan de orde. Om een goede kwaliteit van het eindproduct te waarborgen worden de klant en contact modules op vier niveaus getest: White box test, twee keer tijdens het ontwikkelen van een module wordt de code review gedaan een acceptatie test wordt bij elke afsluiting van een module gedaan. Bruikbaarheids test wordt door verschillende gebruikers van het KIS uitgevoerd. Functionele test houdt in het controleren van alle use cases aan de hand van het requirements document. De selenium test wordt uitgevoerd tijdens het ontwikkelen. Voor de eindgebruikers test is een apart testplan(bruikbaarheids test) vervaardigd, door de gebrui

Recently converted files (publicly available):