• Document: Inhoudsopgave. Bijlage 1: Managementsamenvatting NJR Jaarverslag
  • Size: 913.4 KB
  • Uploaded: 2019-03-24 10:26:23
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Het begin.............................................................................................................................................3 2. Over ons ..............................................................................................................................................4 3. Projecten .............................................................................................................................................5 4. Onderzoek ....................................................................................................................................... 18 5. Merk & Imago ................................................................................................................................ 20 6. Belangenbehartiging.................................................................................................................... 23 7. Middelen .......................................................................................................................................... 30 8. En verder… ....................................................................................................................................... 33 Bijlage 1: Managementsamenvatting ............................................................................................. 34 NJR Jaarverslag 2014 2 1. Het begin Het bestuur 2013-2014 had het al voorspeld: in 2014 zouden we nog meer ontdekken wie we zijn en wat we kunnen. Deze voorspelling is voor ons het startsein geweest voor een enorme ontdekkingstocht. Wie zijn wij? Wat kunnen wij? Wat willen wij? Het is gelukt. Het heeft veel soul-searching gekost, maar het is echt gelukt: we hebben de antwoorden op deze vragen gevonden. Wij zijn het netwerk van jongeren in Nederland, die gaan voor wat hen ligt om hun beste zelf te worden. Wij laten jongeren hun sterke punten ontdekken en ontwikkelen, zodat zij gelukkig en succesvol worden. Wij willen het netwerk worden dat een cruciale wending geeft aan de levens van jongeren. Nu wij weten wat we zelf waard zijn, kunnen we verder kijken. We kunnen jongeren nog meer inspireren om zichzelf bovenstaande vragen te stellen. En dat niet alleen: wij weten nu wat er echt toe doet. Wat er echt toe doet, is dat iedereen zijn sterke punten kan ontdekken en ontwikkelen. Hoe dat precies werkt, kun je lezen in hoofdstuk 4. Op allerlei manier geven we jongeren de kans om dit te doen. Door lidorganisaties aan te trekken die aan ons verhaal een eigen invulling geven, bijvoorbeeld. Maar ook door projecten aan te bieden waarin jongeren hun sterke punten kunnen ontdekken en compleet kunnen inzetten. En door via onze belangenbehartiging op te komen voor een omgeving waarin jongeren alle vrijheid krijgen om hun beste zelf te worden. Bijzonder trots zijn we op ons platform, waar we heel 2014 aan hebben gewerkt en dat begin 2015 online zal komen. Benieuwd hoe onze ontdekkingstocht is verlopen? Dat lees je in dit jaarverslag. Jasmin Schous Eline Meertens Geerten Geerts Jasper Witte Iris Becx Lieke ’t Gilde Pim Mocking Bestuur 2014 – 2015 NJR Jaarverslag 2014 3 2. Over ons Wij bieden jongeren de kans om hun sterke punten te Lidorganisaties ontdekken en te ontwikkelen door onze ruim twintig verschillende projecten. Verder zorgen wij ervoor dat AEGEE, CHOICE for Youth and professionals, ambtenaren en andere organisaties van onze Sexuality, CNV Jongeren, boodschap doordrongen zijn, zodat ze jongeren vrij baan DARE2GO, Expreszo, FNV Jong, geven om te gaan voor wat hen ligt. FJN, FNJD, HSFN, IDJUN, IFMSA- Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een geweldig NL, ISO, Stichting JASON, netwerk van 36 landelijke jongerenorganisaties, met in Jeugdwelzijnsberaad, JMA, JNM, totaal honderdduizenden jongeren in hun achterban. Zij Jonge Atlantici, Jonge geven ons als koepelorganisatie en knooppunt in dit geheel Humanisten, JongerenCommissie, de kans om samen met hen van alles mogelijk te maken Stichting KEIHAN, LSVb, Studenten voor jongeren in Nederland. voor Morgen, Nacht van de Fooi, Nederlandse Debatbond, Nivon Helaas heeft JOP vorig jaar zijn lidmaatschap van NJR Jong, NJN, Pink!, opgezegd. Wij wensen hen natuurlijk veel succes! Gelukkig Plattelandsjongeren, Scouting kunnen we daar tegenover wel trots vermelden dat we in Nederland, Studenten Sport 2014 aan ons ledenbestand CHOICE for Youth and Sexuality Nederland, TANS, TeamAlert, Viva en Studenten Sport Nederland hebben mogen toevoegen. las Vega’s, Woesteland, YES-DC,

Recently converted files (publicly available):