• Document: DAR ZABAWY F.FROEBEL
  • Size: 369.35 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 19:04:52
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

DAR ZABAWY – F.FROEBEL Wiek przedszkolny jest zasadniczym okresem rozwoju zabawy. Na tym etapie ujawniają się takie cechy jak: wchodzenie w role, udawanie, gry wyobraźni i tworzenie rekwizytów. Zdaniem F.Froebla zabawa nie jest pustą rozrywką, ma ona doniosły sens oraz głębokie znaczenie, ponieważ w zabawie rozwija się i przejawia cały człowiek w swych najsubtelniejszych zadatkach, w swym wewnętrznym poczuciu. W wieku przedszkolnym podstawową formą działalności dziecka jest zabawa. F. Froebel podkreśla znaczenie aktywności zabawowej w procesie poznawania przez dziecko świata. Zabawa to najwyższy stopień rozwoju dziecka, rozwoju człowieka w tym czasie: jest to bowiem swoboda, aktywne ujawnienie wnętrza. Zabawa wyzwala radość, wolność, zadowolenie. Zabawa ujmowana jest zatem jako potrzeba człowieka, przestrzeń i podstawowa strategia edukacyjna. W niej tkwią i z niej tryskają źródła wszelkiego dobra :  wewnętrzna siła budząca każdą istotę do czynności, przejawia się przez instynkty,  instynkt pracy  instynkt wiedzy  instynkt artystyczny,  instynkt religijny  pierwsze wychowanie – bierne, śledzące popędy, ochraniające, ułatwiające ich rozwój,  cel – hodowanie człowieczeństwa, rozwijanie pierwiastka duchowego, doprowadzanie do świadomości  główne zadania praktyczne – dostarczenie materiału do zabawy,  pierwsze zabawki – kula, sześcian, walec  system zabawek - darów 1. piłka ( pierwotny kształt wszechświata), 2. piłka z włóczki, 3. kula, sześcian, walec, 4.kostki, tabliczki, słupki +wycinanki, wyszywanki, wyplatania, rysunki, modelowanie, pielęgnowanie roślin i zwierząt. Kindergarden – ogródki dziecięce: dziecko – roślina, szkoła – ogródek, nauczyciel – ogrodnik dziecięcy. Koncepcja Froebla odnosi się do edukacji językowej, przyrodniczej, matematycznej, badawczej, społecznej, artystycznej i zdrowotnej, silnie akcentuje wartość zabawy swobodnej. Wizja dziecka w koncepcji Froebla rozszerza się na uniwersalną koncepcję dzieciństwa. Dziecko - według Froebla – jest niepodzielną i indywidualną całością , która ma swoje myśli, uczucia, swoją fizyczność i związki z innymi. Dziecko jest wartościowym aktywnym podmiotem i kreatorem własnego rozwoju. Pierwsze doświadczenia edukacyjne dziecka mają – zdaniem F. Froebla – decydujące znaczenie nie tylko jego późniejszych osiągnięć , ale również wywierają wpływ na kondycję i rozwój społeczeństwa jako całości. DARY Koncepcja aktywności oparta jest na działaniach dzieci w sali przedszkolnej oraz bliższej i dalszej przestrzeni przy wykorzystaniu zasobów środowiska społeczno – kulturowego. Duże znaczenie w niej ma kontakt z materiałami, których dostarcza przyroda, zwanych darami natury, bogactwami przyrody czy darami ziemi oraz wykorzystanie materiałów dydaktycznych, pomocy edukacyjnych stworzonych przez dorosłego dla dziecka. Zabawki tego typu F. Froebel nazwał Darami. Darami F. Froebel nazwał wełniane piłeczki, drewniane klocki w kształcie sześcianów, walców, graniastosłupów, mozaiki, patyczki i pierścienie. Stanowią one materiał edukacyjny koncepcji. Zestaw podstawowy to dary od 1 do 6. Zestaw rozszerzony składa się dodatkowo z materiałów ponumerowanych od 7 do 10, wśród których znajdują się mozaiki, patyczki, pierścienie, punkty i groch. Dar pierwszy – to dwanaście różnokolorowych wełnianych, miękkich piłeczek : o barwach podstawowych( czerwona, żółta, niebieska) i pochodnych ( pomarańczowa, zielona, fioletowa). Sześć z nich ma sznureczki, sześć jest bez sznurków. Wszystkie piłki są umieszczone w drewnianym pudełku z wysuwającą się pokrywką. Zabawa piłkami pełni wiele funkcji. Dziecko manipulując piłką uczy się :  określać jej położenie ( blisko, daleko, wysoko, nisko)  ruchy ( toczy się, turla, spada, skacze)  cechy ( kulista, lekka, okrągła) Zabawa piłkami może odbywać się w toku śpiewania piosenek, mówienia wierszyków ( w językach polskim i angielskim) i związana jest również z zaakceptowaniem reguł współpracy z kolegami. Dar drugi – to po dwa drewniane klocki w kształcie kuli, walca i sześcianu, umieszczone w pudelku, z ruchomym stelażem, patyczkami i sznurkiem do przeprowadzania działań badawczych. Klocki te mają służyć do odkrywania zjawisk fizycznych, poznawania ruchów przedmiotów, przeprowadzania porównań, odróżniania kształtów, form kulistych od graniastych, budowania w umysłach dzieci intuicji geometrycznej, badania ciężaru ruchu itp. Dar trzeci – to osiem małych sześciennych klocków powstałych poprzez pionowe i poziome przecięcie dużego sześcianu. Doświadczenia dziecka w składaniu oraz rozkłada

Recently converted files (publicly available):