• Document: Szanowne Koleżanki i Koledzy!
  • Size: 4.01 MB
  • Uploaded: 2018-10-29 11:52:25
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

W numerze m.in.: 1 Stanowisko Prezydium ORL w sprawie GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA nr 4/2014 klauzuli sumienia (2) Relacje z XIII Ogólnopolskiej Konferencji Szanowne Młodych Lekarzy (7) oraz dorocznych Koleżanki i Koledzy! obrad Rzeczników i Sędziów (9) Urlop sprzyja refleksjom. Refleksje sprzyjają wspomnieniom. Jedne i drugie zmuszają do porównań i przemyśleń. Pracuję już 40 lat. Pamiętam poprzedni Czynniki ryzyka wypalenia zawodowego system ochrony zdrowia. Pamiętam zmiany. Zastanawiam się, czy na lepsze? lekarzy przedstawia Jolanta Hodor (11) Czy ci, którzy niszczyli poprzedni system organizacji mieli koncepcję funkcjonowania ochrony zdrowia po zmianach, bądź czy mieli dostateczną Wizerunek Szpitala w Ustrzykach wiedzę i wyobraźnię? Nie wiem do dzisiaj, czemu miała służyć likwidacja Dolnych pióra Stefana Ciepłego (13) systemu opieki nad matką i dzieckiem i przekazanie jej lekarzom rodzinnym; nie wiem, czemu miała służyć likwidacja systemu higieny szkolnej i przeka- zania jej lekarzom POZ; czemu miała służyć likwidacja szkolnych gabinetów Portret Antoniego Stopy – laureata dentystycznych przez wszechwładny NFZ? Czy w ten sposób osiągnęliśmy ja- nagrody im. A.J. Fortuny 2014 (15) kąkolwiek poprawę? A czemu miało służyć zastąpienie funkcjonujących całą dobę izb przyjęć szpitali i oddziałów przez systemy oddziałów ratunkowych? Zasady wystawiania recept na środki Czy zespoły ratownictwa medycznego istotnie lepiej zabezpieczają mieszkań- psychotropowe przedstawia Dariusz ców? Czy w ogóle nasi aktualni i potencjalni pacjenci są lepiej zabezpieczeni Dziubina (21) na wypadek nagłego zachorowania? Czy zlikwidowanie ZOZ-ów istotnie po- prawiło funkcjonowanie opieki zdrowotnej dla przeciętnego pacjenta? Potencjalne interakcje hormonalnych Czy wszystkie te „autorskie” reformy spowodowały poprawę czy pogor- szenie opieki zdrowotnej nad obywatelami RP? środków antykoncepcyjnych kreślą dr Jarosław Woroń i prof. Ryszard Czy rzeczywiście tak musi być, że kolejni właściciele ochrony zdrowia w Polsce z tytułami ministerialnymi mogą wprowadzać swoje koncepcje, Korbut (23) wbrew opiniom specjalistów, prawników i fachowców, a posłowie i senato- rowie w tempie Stachanowa i Pstrowskiego będą bezrefleksyjnie je przegło- Fotoreportaż z Mistrzostw Polski sowywać na polecenie władz swojej Partii? Wraca stare? w Ratownictwie Medycznym (226) Czy wreszcie wprowadzenie NFZ, czyli de facto systemu budżetowania rozliczanego jak ubezpieczeniowy poprawiło finansowanie świadczeń zdro- O Hippokratesie (od „Przysięgi”) wotnych? Nikt nie ma wątpliwości, co do funkcjonowania tego potworka, właściwie nieznanym, pisze ale też nikt nie ma zamiaru go zlikwidować. Za dużo kasy i stanowisk. Barbara Kaczkowska (39) Czy zmiana roli konsultantów w ochronie zdrowia, czyli zrobienie z nich urzędników poprawi czy pogorszy ich pozycję i funkcjonowanie? Czy zastąpienie nauki zwanej recepturą przez rozporządzenia ministra jest dobre czy nie? Czy wszechobecna centralizacja jest kierunkiem dobrym czy złym? Czy funkcjonowanie w stanie nieustannej „reformy” wprowadzanej, co Nasza okładka 3-4 lata nie spowoduje wreszcie całkowitej dysfunkcji tego systemu? Czy wprowadzenie wyłącznych rządów pieniądza w tak wrażliwej dziedzi- nie jest słuszne czy nie? I wreszcie, dlaczego my, lekarze, mamy być tego ofiarami? Pytania można mnożyć w nieskończoność, odpowiedzi będą padać w zależności od pozycji odpowiadającego. Jeżeli chcemy znać prawdę, to zadajmy te pytania pacjentom, a odpowiedzi uważnie notujmy. A potem wyciągnijmy wnioski. Dopóki nie jest za późno. Na okładce: Cacela Velha, Portugalia

Recently converted files (publicly available):