• Document: Gebruikershandleiding SolarMax Omvormerscherm en configuratie monitoroplossingen SM2000, SM3000, SM4200, SM6000 P 2 1. Inhoud 2. Menustructuur 3 3. Hoofdmenu Overzicht Gemeten waarden 5 3.3
  • Size: 1.29 MB
  • Uploaded: 2019-08-02 15:01:19
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Gebruikershandleiding SolarMax Omvormerscherm en configuratie monitoroplossingen SM2000, SM3000, SM4200, SM6000 P2 Navetto | Gebruikershandleiding Solarmax 1. Inhoud 2. Menustructuur 3 3. Hoofdmenu 4 3.1 Overzicht 4 3.2 Gemeten waarden 5 3.3 Statistieken 6 Dag statistieken 6 Maand statistieken 6 Jaar statistieken 7 Totaal 7 Reset 7 3.4 Instellingen 8 3.5 informatie 9 4. Data communicatie 10 4.1 Configuratie 10 Device Adres toestel 10 IP adres 10 IP adres bepalen 10 Netmask 12 TCP Poort 12 Communicatie testen 12 4.2 Configuratie MaxMonitoring 15 4.3 Configuratie MaxTalk 16 4.4 Configuratie rechtstreeks 19 P3 Navetto | Gebruikershandleiding Solarmax 2. Menustructuur P4 Navetto | Gebruikershandleiding Solarmax 3 Hoofdmenu Het hoofdmenu is het startpunt voor alle menu’s en schermen zie: Menustructuur. Gebruik de pijltjestoetsen ↑ en ↓ en om een menu te selecteren. Druk op √ om uw selectie te bevestigen. 3.1 Overzicht Indien er geen toets wordt ingedrukt binnen 120 seconden, verspringt het scherm automatisch naar het overzichtsmenu. Dit menu geeft de drie belangrijkste waarden en huidige werkingsstatus weer. Werkingsparameters Omschrijving 119.08.2013 (voorbeeld) Huidige datum 11:27:21 (voorbeeld) Huidig Tijdstip Pac Huidige effectieve productie Today-Vandaag Totaal vandaag opgewekte energie Total-Totaal Totale hoeveelheid energie sinds het op- starten van de productie Status-werkingsstatus toestel Het weergeven van alarm en statusbe- richten P5 Navetto | Gebruikershandleiding Solarmax 3.2 Gemeten waarden De actuele door de omvormer gemeten waarden kunnen bekeken worden in het menu “Measured values” of “Gemeten waarden”. Gebruik de pijltjestoetsen ↑ en ↓ en om alle gemeten waarden te kunnen bekijken. Druk op de linker ← om terug te keren naar het hoofdmenu. Werkingsparameters Omschrijving Vdc Actuele DC spanning van de PV installatie Idc Actuele DC stroom van de PV installatie Vac Huidige netspanning Iac Actuele opgewekte stroom Pac Actueel uitgangsvermogen omvormer Q Reactiefvermogen Cos Vermogenfactor Frequency Netfrequentie Temperature Temperatuur van de Koelvin Fan Werkingsstatus van de ventilator OPMERKING: De opgemeten waarden door de omvormer zijn niet bruikbaar voor facturatie doeleindes of efficiëntie berekeningen. De afwijking tussen de werkelijke en weergegeven waarden op het scherm kan ± 5% bedragen, afhankelijk van de gemeten waarden. Alleen de gemeten waaden door een geijkte electriciteitsmeter kan hiervoor in aanmerking komen. P6 Navetto | Gebruikershandleiding Solarmax 3.3 Statistieken In het statistiekmenu heeft u toegang tot de gegevens van de interne datalogger van de omvormer. U kunt statistieken raadplegen van de laatste 31 dagen, de laatste 12 maanden of de laatste 10 jaren. Het submenu “Total” bevat de gecumuleerde opbrengst sinds de initiële opstart van de omvormer. Gebruik de pijltjestoetsen ↑ en ↓ en om een menu te selecteren. Druk op √ om uw selectie te bevestigen. Dagstatistieken Dit menu geeft toegang tot de data van de laatste 31 dagen. Gebruik de pijltjestoetsen ↑ en ↓ en om een menu te selecteren. Druk op de linker ← om terug te keren naar het hoofdmenu . Parameters Omschrijving Yield-Opbrengst Dagopbrengst Maximum Piekwaarde van het uitgangsvermogen op die dag Hours Totaal aantal uren productie tijdens werkingsstatus “main operation” Maandstatistieken Dit menu geeft toegang tot de data van de laatste 12 maanden. Gebruik de pijltjestoetsen ↑ en ↓ en om een menu te selecteren. Druk op de linker ← om terug te keren naar het hoofdmenu . Parameters Omschrijving Yield-Opbrengst Maandopbrengst Maximum Piekwaarde van het uitgangsvermogen in die maand Hours Totaal aantal uren productie tijdens werkingsstatus “main operation” P 7 Navetto | Gebruikershandleiding Solarmax Jaarstatisteken Dit menu geeft toegang tot de data van de laatste 10 jaar. Gebruik de pijltjestoetsen ↑ en ↓ en om een menu te selecteren. Druk op de linker ← om terug te keren naar het hoofdmenu . Parameters Omschrijving Yield-Opbrengst Jaaropbrengst Maximum Piekw

Recently converted files (publicly available):