• Document: Plasty (laboratorní práce)
  • Size: 103.15 KB
  • Uploaded: 2019-03-24 08:41:15
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Plasty (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-09 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona Kubešová Časová dotace: 1 vyučovací hodina Forma: práce ve dvojicích Anotace: Laboratorní práci zařadíme k učivu o plastech. Provedením laboratorní práce žáci vyvodí některé vlastnosti plastů a pochopí, jak je nutné s plasty v běžném životě zacházet, abychom nepoškozovali životní prostředí. Cíl: Žáci si sami prakticky ověří chování plastů a pochopí, proč nemůžeme plasty odhazovat do přírody nebo proč je nemůžeme spalovat. Uvidí ale také, že plasty mají některé vlastnosti pro člověka dobře využitelné, např. že se dají svařovat či tvarovat teplem. Postup: Plasty jsou uměle vyrobené makromolekulární látky. Vznikají tzv. polymerací, což je reakce při které z velkého počtu molekul nenasycených sloučenin vznikají makromolekuly. Plasty mají pro svoje vlastnosti velmi široké použití. Nahrazují řadu tradičních materiálů, jako jsou dřevo, kovy nebo přírodní vlákna. Jejich používání však přináší lidstvu i řadu problémů, protože plasty se v přírodě těžko rozkládají. Plasty odhozené do přírody ji znečišťují velmi dlouhou dobu, protože nepodléhají přirozenému rozkladu. Řada plastů je hořlavá a při jejich hoření vznikají jedovaté látky. Z těchto důvodů je nutné plasty sbírat, třídit a znovu zpracovávat = recyklovat. Úkol č. 1: Plasty ve vodě Pomůcky: PE = polyethylen, PP = polypropylen, PS = polystyren (ne pěnový), PVC = polyvinylchlorid, 4 kádinky, špejle, nůžky, lihový popisovač Postup: 1. Nastříháme si z plastů vzorky asi 2 cm x 2 cm a označíme si je lihovým fixem (použijeme značky PE, PP, PS, PVC). 2. Kádinky naplníme do poloviny vodou a do každé vložíme vzorek plastu. Špejlí ponoříme plasty pod vodu a pozorujeme jejich chování ve vodě. Pozorování: PE a PP plave ve vodě, PS a PVC se potápí. Závěr: Zjisti v tabulkách hustotu jednotlivých plastů, porovnej ji s hustotou vody a vysvětli, proč se plasty ve vodě takto chovají. (ƍ (H2O) = 0,99 g/cm3, ƍ (PE) = 0,93 g/cm3, ƍ (PP) = 0,91 g/cm3, ƍ (PS) = 1,05 g/cm3, ƍ (PVC) = 1,36 g/cm3) PE a PP plave ve vodě, protože má menší hustotu než voda. PS a PVC se potápí, neboť jejich hustota je větší než je hustota vody. Úkol č. 2: Vlastnosti polyethylenu A. Pomůcky: vzorek polyethylenu PE, nůžky, 2 kádinky, špejle Chemikálie: ethanol Postup: 1. Do kádinky s roztokem s vodou a do kádinky s ethanolem vložíme malý kousek polyethylenu. Pozorování: Polyethylen na vodě plave, v ethanolu klesá ke dnu. Závěr: Polyethylen ve vodě plave, protože má menší hustotu než voda. V ethanolu se potopí, protože ethanol má menší hustotu (0,789 g/cm3) než je hustota PE. B. Pomůcky: zkumavka, držák na zkumavky, PET láhev, nůžky, kahan Zkumavku vložíme do držáku na zkumavky. Zkumavku nahřejeme opatrně v plameni kahanu. Z PET lahve odstřihneme proužek široký asi 1 cm a dlouhý asi 10 cm. Tento proužek navineme na nahřátou zkumavku. Pozor - zkumavky se nesmíme dotknout, abychom se nespálili. (Učitel žákům ukáže, jak pokus bezpečně provést). Pozorování: Po zchladnutí pozorujeme, že polyethylen změnil částečně svůj tvar. Závěr: Polyethylen lze tepelně tvarovat. C. Pomůcky: dva kousky polyethylenové fólie 4cm x 6 cm, 2 sklíčka, kahan, kádinka, zápalky, kleště Postup: Dva připravené obdélníčky polyethylenové fólie vložíme mezi dvě sklíčka tak, aby fólie 1 cm přesahovala přes okraj. Sklíčka uchopíme do kleští a pomalu protahujeme plamenem přesahujícím okrajem. Pozor - na horká sklíčka nesaháme, abychom se nespálili. Pozorování: Po zchladnutí pozorujeme, že se fólie spojily. Závěr: Předměty z polyethylenu lze svařovat teplem. Polyethylenová fólie se teplem seškvaří, spojí a vytvoří pevný svár. Na tomto principu funguje domácí svářečka polyethylenové fólie, která se používá při přípravě balíčků naporcované zeleniny, ovoce nebo masa ukládaných do mrazničky. Úkol č. 3: Plasty v plameni Pomůcky: PE = polyethylen, PP = polypropylen, PS = polystyren (ne pěnový), PVC = polyvinylchlorid, lihový kahan nebo svíčka, chemické kleště, zápalky, podložka, popisovač Pozor: Pracujeme s otevřeným ohněm. Dáváme pozor, abychom se nespálili. Pracujeme v dobře větratelné místnosti. Pracujeme na nehořlavé podložce (např. miska s pískem). Postup: Nejprve si připravíme vzorky plastů 1,5 cm x 1,5 cm. Vzorky si označíme. Kousky plastů postupně uchopíme do chemických kleští a vložíme do plamene kahanu. U každého plastu zkoumáme, jak se chová v plameni, zjistíme jeho pach po zhasnutí plamene a j

Recently converted files (publicly available):