• Document: SUPORT TEORETIC PENTRU CURS 4. Mecanisme de cuplaj si masuri de atenuare
  • Size: 873.64 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 17:04:36
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

SUPORT TEORETIC PENTRU CURS 4 Mecanisme de cuplaj si masuri de atenuare Cuprinsul cursului:  Cuplaj galvanic (prin conducție)  Cuplaj electric (capacitiv)  Cuplaj magnetic (inductiv)  Cuplaj prin radiație electromagnetică Introducere: Domeniul compatibilității electromagnetice cuprinde următoarele aspecte: analiza mecanismelor de producere a perturbațiilor, studiul propagării perturbațiilor, studiul cuplajelor parazite, evaluarea consecințelor practice ale perturbațiilor asupra funcționării aparatelor, mijloace de creștere a imunității aparatelor la perturbații, etc. Obiective: Dupa parcurgerea acestui curs, studentii vor avea cunostinte referitoare la mecanismele de cuplaj prin care sursele perturbatoare ajung la echipamentele perturbate (victima). Vor dispune de informatii pentru a putea identifica aceste tipuri de cuplaje intalnite in sistemele electrice din mediul inconjurator. Durata medie de studiu individual: 3 ore 1 Pentru asigurarea compatibilității electromagnetice se identifică sursele de interferențe electromagnetice existente, dar cu aceeași importanță și căile de cuplaj ale acestora. Căile de cuplare se clasifică în:  Cuplaj galvanic (sau prin conducție) – apare când între două circuite există o impedanță comună;  Cuplaj electric (sau capacitiv) – apare între două conductoare aflate la potențiale diferite;  Cuplaj magnetic(sau inductiv) – apare între conductoare adiacente parcurse de curenți electrici;  Cuplaj prin radiație electromagnetică – cuplajul care se realizează într-un mediu dielectric (se face referire la acest cuplaj în zona de câmp depărtat). De multe ori identificarea acestor cuplaje nu este deloc o operație de rutină, necesitând cunoștințe și multă experiență. Măsurile antiperturbative, în cele mai multe situații practice, trebuiesc corelate, deoarece se impune nu doar o masură singulară, ci un mix de măsuri îndreptate asupra interferențelor identificate, atât cele conduse, cât și cele radiate. Deoarece câmpul electric este proporţional cu tensiunea din instalaţiile electrice, acesta poate determina perturbaţii electromagnetice suficient de importante, la distanţe mari, numai în apropierea instalaţiilor de înaltă tensiune. În orice caz, în cele mai multe instalaţii, câmpul electric nu are un rol important. Totuşi la distanţe reduse, precum în cazul cablurilor care sunt pozate împreună în canale de cabluri, câmpul electric trebuie să fie luat în consideraţie ca sursă a unor posibile perturbaţii. 1. Cuplajul galvanic (sau prin conducție) Cuplajul prin conducţie sau cuplajul galvanic apare între două circuite care au o impedanţă comună, care poate fi: - o porţiune comună de circuit conductor, - o impedanţă de transfer, - un anumit tip de dipol. În sistemele electroenergetice se pot deosebi două tipuri de cuplaje galvanice: a) cuplaj galvanic între circuite de alimentare (circuite funcţionale), de exemplu consumatori alimentaţi de la aceeaşi reţea; 2 b) cuplajul galvanic datorat legării la pământ, adică cuplajul galvanic între circuite de alimentare şi circuite de punere la pământ (aşa-numitul cuplaj prin buclă de pământare). Un astfel de cuplaj poate să apară, de exemplu, atunci când diferite circuite utilizează aceeaşi sursă în circuitele lor. Principiul de bază al cuplajului prin impedanţă poate fi observat în figura 2. Figura 1.2. Cuplaj prin impedanță [26] Circuitul 1 este o parte din reţeaua de energie electrică, iar circuitul 2 este o parte din reţeaua de transfer de date. Tensiunea care se suprapune peste semnalul u2 , determinată de impedanţa comună de cuplaj Zc =Rc+jωLc, pentru valori reduse Zc<<Zi + ZL este : u1 uc  Z c  i1   Zc (1.1) Zi  Z L Dacă intensitatea curentului electric i1 şi/sau impedanţa de cuplaj Zc sunt suficient de mari, tensiunea suprapusă uc poate fi suficient de mare, comparativ cu semnalul u2 pentru a perturba datele din circuit. Impedanţa liniei comune constă din componente rezistive şi componente inductive Zc(ω) = Rc+jωLc . În timp ce partea rezistivă a cuplajului

Recently converted files (publicly available):