• Document: Volwassenen met het syndroom van Klinefelter: psychische en psychiatrische moeilijkheden Vanderbruggen, Nathalie; Van Geit, Nele; Matthys, Frieda
  • Size: 221.88 KB
  • Uploaded: 2018-10-21 18:00:10
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Vrije Universiteit Brussel Volwassenen met het syndroom van Klinefelter: psychische en psychiatrische moeilijkheden Vanderbruggen, Nathalie; Van Geit, Nele; Matthys, Frieda Published in: Tijdschrift voor Geneeskunde Publication date: 2015 Link to publication Citation for published version (APA): Vanderbruggen, N., Van Geit, N., & Matthys, F. (2015). Volwassenen met het syndroom van Klinefelter: psychische en psychiatrische moeilijkheden. Tijdschrift voor Geneeskunde, 71(5), 316-321. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 10. okt. 2016 316 Tijdschr. voor Geneeskunde, 71, nr. 5, 2015 doi: 10.2143/TVG.71.05.2001812 Symposium Volwassenen met het syndroom van Klinefelter: psychische en psychiatrische moeilijkheden1 N. Vanderbruggen2, 3, N. Van Geit2, F. Matthys2 Samenvatting Aan de hand van de literatuur wordt er een beknopt overzicht geschetst van de psychische moeilijk­ heden waarmee mannen met het syndroom van Klinefelter (KS) te kampen kunnen hebben. Het spe­ cifieke cognitieve functioneren en de mogelijke invloed ervan op de sociale vaardigheden worden besproken. Verder wordt er ingegaan op vaak voorkomende temperamentstoornissen en op het voor­ komen van psychopathologieën bij deze groep. Gezien het verhoogde risico op psychische en psychia­ trische moeilijkheden wordt het belang van een screening bij jongens en mannen met KS aangehaald. Inleiding besproken. Tot slot wordt er nog even ingegaan op het voorkomen van psychopathologieën bij deze De tot nu toe geringe aandacht bij hulpverleners voor groep en het belang van een screening. het syndroom van Klinefelter (KS) en de grote fenoty- pische variatie leiden tot een onderdiagnose van deze toch vaak voorkomende chromosomiale aandoening. Cognitie Slechts een derde van de patiënten wordt immers opgespoord. De diagnose wordt gesteld op volwassen Intelligentie leeftijd hetzij wegens hypogonadisme met of zonder gynaecomastie, hetzij wegens vruchtbaarheidspro- In tegenstelling tot andere genetische syndromen ten blemen bij jongvolwassenen (1). Een vroegtijdige gevolge van chromosomale trisomie hebben mannen opsporing is nochtans aangewezen zodat er een leef- met KS een intelligentie binnen het normale bereik, tijdsgerelateerde behandeling, alsook begeleiding kan maar het totale IQ ligt gemiddeld tien punten lager dan worden voorzien ter preventie van verwikkelingen in de algemene bevolking (3). In de meeste gevallen is (zoals hypogonadisme, osteopenie/osteoporose of het verbale IQ lager dan het performantiële IQ. Deze een metabool syndroom), maar ook om het mogelijke discrepantie werd geobjectiveerd bij zowel kinderen als psychosociale disfunctioneren te minimaliseren (2). volwassenen, maar kan afnemen met de leeftijd (1). Het artikel geeft een beknopt overzicht van de Bij een subgroep is het performantiële IQ lager dan psychische moeilijkheden waarmee mannen met KS het verbale IQ. De groep met de relatief lagere verbale te kampen kunnen hebben. Het specifieke cognitieve mogelijkheden lijkt meer geassocieerd te zijn met ver- functioneren en de mogelijke invloed ervan op de hoogde autismekenmerken. In de groep met de relatief sociale vaardigheden worden geschetst. Verder wor- verminderde visuospatiële mogelijkheden zijn er meer den vaak voorkomende temperamentskenmerken schizotypale kenmerken aanwezig (4). De aanwezigheid van meerdere extra X-chromosomen is negatief gecor- releerd met de intellectuele mogelijkheden (1). 1 Naar aanleiding van het symposium „Het Klinefeltersyndroom: nieuwe aspecten”,

Recently converted files (publicly available):