• Document: Web 2.0 Teknolojisi & İnteraktif Pazarlama ve Reklam Modelleri
  • Size: 362.05 KB
  • Uploaded: 2019-03-24 05:39:15
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Akademik Bilişim’09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Web 2.0 Teknolojisi & İnteraktif Pazarlama ve Reklam Modelleri Aytaç Mestçi Kültür Üniversitesi İletişim Fakültesi, Bakırköy / İstanbul aytac@mestci.com Özet: Gelişen yeni teknolojilerin internete yansımasıyla oluşan yeni pazarlardan biri olan Web 2.0 pazarı kavramı ve reklamlama modellerinin anlatılması. Anahtar Kelimeler: Web 2.0, İnternet Pazarlama, İnternet Reklamcılığı. Web 2.0 Nedir? • Web 2.0 konseptinin yapısında neler vardır? • Web 2.0 konsepti hiç bir şekilde bayağılık Web 2.0 toplulukları bir araya getiren, standart ve klişelik içermez. tasarım anlayışına yepyeni bir boyut kazan- • Web 2.0 konsepti son derece sabit çalışır ve dıran, daha dinamik özelliklere sahip, %100 daha fazla geliştirilebilir altyapıya sahiptir. kullanıcı odaklı olabilen ve internet anlayışını • Web 2.0 konsepti ile tasarlanan projeler, bütünüyle değiştirecek bir konsepttir. daha hızlı markalaşabilir ve akılda kalıcı kriterlere sahip olabilir. Web 2.0 bir yazılım veya programlama dili de- • Web 2.0 konsepti milyonlarca kullanıcıyı ğildir. Yeniliklerle düzenlenmiş bir konsepttir. bir araya getiren sosyal ağlar oluşturabilir. Web’e yeni bir bakış amacı ile üretilmiş, bir sürü • Web 2.0 konsepti reklam anlayışına yeni tekniğin kullanılmasını amaçlar. Şüphesiz bu yeni boyutlar getirir ve her şey genel ziyaretçi web programlama tekniklerinin ve geçmişten bu psikolojine bağlı olarak tasarlanır. yana gelen tasarım bilgimizin bir ürünüdür. • Web 2.0 konseptinde tek bir kullanıcının bile neler yapabileceği ve o kullanıcının Web 2.0Teknolojisinin Pazarlama Dünyasının altın değerinde olabilmesi için her şey dü- Önüne Açtığı Yeni Yol ve Farklılıkları şünülmüştür. Daha önceden statik içerikli, dinamik içerikli Pratik İş Çözümleri - Dünyadan olmayan standart web sitelerinin anlayışı ha- Uygulama Örnekleri kimdi. Şimdi ise internet’te gezdiğimiz bir çok site gerçekte web 2.0 konsepti ile tasarlanmış. Web 2.0 bir çok yeni fikir ortaya attı ve bunun- la beraber bir çok internet uygulaması oluştu. Örneğin; Flickr.com, Youtube.com, Technora- Bu uygulamaların bazıları aşağıda incelenmiş- ti.com, Wikipedia.org, Digg.com, Tusul.com, tir. Uygulamalar seçilirken dünyanın en çok Oyyla.com, Myspace.com, Facebook.com, beğenilen web 2.0 servisleri dikkate alınmıştır. Netvibes.com, del.icio.us, meebo.com vb. gibi. Web 2.0 konsepti ile tasarlanmış sitelerin far- kı diğer sitelere göre sosyal birer ağ özelliğine sahip olabilmeleri, tasarımda kullanıcıya daha odaklı ve şık görünümde hitap edebilmeleri, hizmet ve servis konularında son derece kali- teli olabilmeleri ve proje üretiminde sınır tanı- mamalarıdır. - Wikipedia 589 Web 2.0 Teknolojisi & İnteraktif Pazarlama ve Reklam Modelleri Aytaç Mestçi Ocak 2001 de hizmete giren site internet tabanlı arayüzü) hizmeti de sunmaktadır. Böylelikle bir ansiklopediyi amaçlamaktadır. Madde baş- MashUp uygulamaları yaratabilmek için ola- lıkları hakkında kullanıcılardan alınan bilgiler nak sağlar. uzmanlar tarafından onaylanarak nihai bilgi ha- zırlanmış olur, böylelikle doğru ve güvenilir bil- giye ulaşılır. GFDL (gnu free document license) ile korunan bilgileri son kullanıcıların tartışarak - flickr değiştirmesi ve bilgiye katkı koyması web 2.0 mantığı ile mükemmel derecede örtüşmektedir. 2004 ten beri yayında olan flickr, bir fotoğraf paylaşım servisidir. Bazen dakikada 2000, ayda Bir açık kaynak ansiklopedi servisi olarak ad- 2.8 milyon fotoğraf yüklenen site web 2.0 ın en landırılabilecek Wikipedia, 200 ün üzerinde önemli örnekleri arasındadır. Siteye yüklenen dilde hizmet vermektedir. Bünyesinde toplam

Recently converted files (publicly available):