• Document: POŚREDNICTWO FINANSOWE A ROZWÓJ GOSPODARCZY. Redakcja naukowa. Tomasz Banasik Aneta Kosztowniak Marzena Sobol. Kosztowiak.indd :15:37
  • Size: 173.59 KB
  • Uploaded: 2019-03-24 09:56:40
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

POŚREDNICTWO FINANSOWE A ROZWÓJ GOSPODARCZY Redakcja naukowa Tomasz Banasik Aneta Kosztowniak Marzena Sobol Kosztowiak.indd 1 2013-10-16 12:15:37 Spis treści Wprowadzenie................................................................................................................... 9 Rozdział 1 System pośrednictwa finansowego – struktura, funkcje, związki ze wzrostem gospodarczym – Urszula Kosterna............................................... 13 1.1. Struktura i ogniwa systemu pośrednictwa finansowego......................................... 13 1.2. Ujęcie normatywne elementów polskiego systemu pośrednictwa finansowego..... 16 1.3. Funkcje systemu finansowego.................................................................................. 24 1.4. System finansowy a wzrost gospodarczy................................................................. 26 1.4.1. Ujęcie teoretyczne.......................................................................................... 26 1.4.2. Kanały oddziaływania systemu finansowego na wzrost gospodarczy.......... 29 1.4.3. System finansowy jako źródło zaburzeń wzrostu gospodarczego................ 30 Bibliografia...................................................................................................................... 35 Rozdział 2 Polityka pieniężna banku centralnego i jej wpływ na sferę realną gospodarki – Marzena Sobol............................................... 39 2.1. Istota polityki pieniężnej.......................................................................................... 39 2.2. Cele banku centralnego............................................................................................ 42 2.3. Narodowy Bank Polski. Cele i zadania.................................................................... 44 2.3.1. NBP jako bank emisyjny................................................................................ 45 2.3.2. NBP jako bank banków.................................................................................. 46 2.3.3. NBP jako bank centralny państwa................................................................. 48 2.3.4. Organy NBP................................................................................................... 49 2.4. Strategia polityki pieniężnej NBP i narzędzia jej realizacji.................................... 50 2.5. Instrumenty polityki pieniężnej NBP....................................................................... 53 2.6. Niezależność i odpowiedzialność Narodowego Banku Polskiego........................... 56 Bibliografia...................................................................................................................... 57 CeDeWu.pl 3 Kosztowiak.indd 3 2013-10-16 12:15:38 T. Banasik, A. Kosztowniak, M. Sobol (red.) – Pośrednictwo finansowe... Rozdział 3 Miejsce banków w systemie pośrednictwa finansowego w Polsce – Marzena Sobol.............................................................................................................. 59 3.1. Struktura systemu bankowego w Polsce.................................................................. 59 3.2. Cele banków komercyjnych..................................................................................... 65 3.3. Operacje prowadzone przez banki i ich znaczenie gospodarcze............................ 67 Bibliografia...................................................................................................................... 74 Rozdział 4 Funkcjonowanie rynku papierów wartościowych i jego znaczenie dla wzrostu gospodarczego w Polsce – Ireneusz Pszczółka............................................ 75 4.1. Rola rynku kapitałowego w gospodarce wolnorynkowej........................................ 76 4.2. Uczestnicy rynku papierów wartościowych............................................................ 77 4.2.1. Inwestorzy na rynku kapitałowym.....................................................

Recently converted files (publicly available):