• Document: MAT213 Bilgisayar Programlama I. Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Emrah Akyar Sunum #1
  • Size: 1.71 MB
  • Uploaded: 2018-12-05 18:31:25
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

MAT213 Bilgisayar Programlama I Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Emrah Akyar Sunum #1 Başarı Değerlendirilmesi Sınav Yüzdesi Türü Ders Notu Kullanımı* 1. Ara sınav 20 Klasik Serbest 2. Ara sınav 25 Klasik Serbest Ödev/Uygulama 15 Klasik Serbest Dönem sonu sınavı 40 Klasik Serbest Uyarı Ödevlerde, öğrencilerin birbirlerine danışması veya beraber çalışması, genelde olağan sürecin bir parçasıdır ve teşvik edilmelidir. Ancak, ortak çalışmalardan sonra, her öğrenci kendi ödevini kendi başına yazmalıdır. Bir öğrencinin ödevinin başka bir öğrencide bulunması, otomatik olarak kopya sayılır. Ödevlerde kopya yaptığı belirlenen öğrencilere uygulanacak işlemler Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde açıkça belirtilmiştir. *Sınavlara ders notlarınızı ve/veya istediğiniz kadar kitap getirebilir ve sınav esnasında başkalarını rahatsız etmeden bunlardan yararlanabilirsiniz. Devam Zorunluluğu Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği MADDE 12 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunluluğu en az %70’tir. Uygulamalara devam esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir. Ancak birim yönetim kurulu tarafından Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen Bir dersten görevlendirilen bir öğrenci, Rektörlük onayından sonra bu süreler içinde izinli sayılır. Bu tarihlerde devam edemediği derslerden devamlı sayılır. devam koşulunu yerine getirmeyen ve/veya uygulamalardan başarılı olamayan öğrenci, o dersin dönem sonu ve bütünleme sınavına giremez. MADDE 19 – (7) Öğrenci herhangi bir dersi, Anadolu Üniversitesinden en az 1 kez alıp devam koşulunu sağlamadıkça başka bir yükseköğretim kurumundan alamaz. Ancak değişim programlarıyla, özel öğrenci statüsüyle ve çift diploma programıyla diğer yükseköğretim kurumlarına giden öğrenciler ile çift anadal öğrencileri bu koşula tabi değildir. Bu nedenle her ders için yoklama alınacak ve hemen sisteme girilecektir. Neden Programlama? Hangi Programlama Dili? Introduction to Programming in Java: Ders Kitabı An Interdisciplinary Approach (1st Edition) Robert Sedgewick & Kevin Wayne Pearson New International Edition Kevin Wayne Kitabın internet sitesi: http://introcs.cs.princeton.edu/java/home/ kitap içerisindeki tüm örnek programlar vb. bu siteden indirilebilir. Neden Java? • Yaygın kullanım • Platform bağımsız • Nesne yönelimli (Object oriented) • Multithread • Güvenli ve sağlam • Dokümantasyon • … Java’nın Kısa Tarihçesi • 1991, James Gosling, Mike Sheridan ve Patrick Naughton Java projesini başlattılar. • Java’nın ilk adı Oak (meşe) idi. • 1995, Sun Microsystems Java 1.0 • 2009-2010 Oracle, Sun Microsystems i satın aldı. Java’nın maskotu Duke Java’nın mucidi James Gosling Java’nın logosu Bazı kısaltmalar • JRE (Java Runtime Environment – Java Çalışma Ortamı) Java ile yazılmış programları çalıştırmak için JRE kurulu olmalıdır. Java kodları derlendikten sonra doğrudan alıştırılamaz, byte kodlara dönüştürülmesi gerekir. Bunu yapan mekanizma JRE’dir. JRE’nin içinde Java kütüphaneleri ve JVM bulunur. • JDK (Java Development Kit – Java Geliştirme Aracı) Java uygulamaları geliştirmek için gerekli tüm araçları içerir. İçerisinde Java kütüphaneleri, Java derleyici, JVM ve JRE bulundurur. • JVM (Java Virtual Machine – Java Sanal Makinası) Java programları derlendikten sonar, byte kod adı verilen bilgisayarın anlayacağı dile dönüştürülür. Byte kod ile Java programlarının platformdan bağımsız olarak çalışması sağlanır. İşte bunu sağlayan yapı JVM’dir. • J2EE (Enterprise Edition), J2ME (Micro Edition), J2SE (Standart Edition) Java Kurulumu http://www.oracle.com/technetwork/

Recently converted files (publicly available):