• Document: Liveable Cities Levende Oslo
  • Size: 18.28 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 19:33:05
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Oslo kommune Levende Oslo Liveable Cities – Levende Oslo Yngvar Hegrenes Sekretariatet for Levende Oslo 15.januar 2016 Oslo kommune Levende Oslo Agenda • Velkommen til Oslo – hvordan ser vi på byene våre? • Liveable Cities – Levelige byer – paradigmeskifte – internasjonale begrep • Liveable Oslo • Levende Oslo • Bylivsundersøkelsen 2014 • Handlingsprogram for økt byliv • Bilfritt sentrum Oslo kommune Levende Oslo Byen – et sted i naturen Oslo kommune Levende Oslo Byen – redefinert Oslo kommune Levende Oslo Sentrum – et sted å leve og oppleve Oslo kommune Levende Oslo Hvordan er det byene våre egentlig virker Oslo kommune Levende Oslo Hvilke holdninger har vi om byen Oslo kommune Levende Oslo Sentrums roller Oslo kommune Levende Oslo Sentrums roller Oslo kommune Levende Oslo Liveable Cities Oslo kommune Levende Oslo Livable Cities – EU-prosjekt 2002-07 • Målet med Liveable City prosjektet var å forbedre kvaliteten i de offentlige byrommene i historiske bysentre i nordsjøregionen • Gjennom å utvikle en ny og integrert tilnærming til planlegging, drift og vedlikehold av byrommene i byene i regionen • Lead Partner • Norwich City Council • Partners • Lincoln City Council, UK • Trondheim kommune, NO • City of Odense, DK • City of Emden, DE • Stad Gent, BE Oslo kommune Levende Oslo Hva var nytt? • Det ble bl.a. brukt ressurser på å utvikle og teste nye og alternative prosjekttilnærminger • Resultatet var en transformasjon av tidligere nedslitte og ubrukelige plasser til nye, moderne byrom i aktiv bruk • Byene samarbeidet om ulike innfallsvinkler til byutvikling og bruk av sentrum, bl.a. bruk av lokalt engasjement som gav plassene en særlig lokal identitet • Byene delte metoder og resultat med hverandre Oslo kommune Levende Oslo Hva var læringsmonnet? • Ny innovativ tilnærming til romlig planlegging i de historiske byområdene i Storbritannia – mer tilrettelegging for opplevelse, ikke bare konservering av kulturminner • Ghent utviklet en prisbelønt modell for belysningsplan som er brukt av mange andre byer • Det ble utviklet en modell som byene kunne benytte for å beregne verdien av opprustning av offentlige byrom • Arbeidsmetoden/tilnærmingsmetodene som ble utviklet under Liveable Cites-programmet er senere brukt i utallige byer • Bl.a. refereres det til «Torvet» i Trondheim som eksempel Oslo kommune Levende Oslo Paradigmeskifte • Liveable Cities-programmet fikk stor innflytelse på hvordan byene etter hvert begynte å tenke omkring opprustning og bruk av sentrumsområdene • Fra «estetikk» (styrt ovenfra og ned) til «lokal medvirkning» (nedenfra og opp) • Framkommelighet for fotgjengere like viktig som framkommelighet for privatbil • Opplevelsen som fotgjenger/menneske som designpremiss • Resultatet måles bl.a. i høyere grad av sosial interaksjon og høyere grad av lokal stolthet Oslo kommune Levende Oslo Sentrums roller Oslo kommune Levende Oslo Utvalgte begreper Oslo kommune Levende Oslo Liveable Cities Index • "The Most Liveable Cities Index” - MONOCLE • Indikatorer • Trygghet/kriminalitet • Internasjonalt nettverk • Klima/soltilfang • Arkitektonisk og estetisk kvalitet i omgivelsene • Offentlig transportsystem • Toleranse • Tilgjengelighet til natur og naturopplevelse • Tilrettelagt for næringsetablering • Politisk stabilitet • Kvalitet og tilgjengelighet av helsetjenester • 2015 The Worlds Most Liveable City is Tokyo Oslo kommune Levende Oslo Mercer Quality of Living Survey • Mercer (amerikansk globalt konsultnselskap) • Sammenligner 211 byer ut fra 39 kriterier, og hvor målestokken er New York med 100 poeng • De viktigste kriteriene er: • trygghet, utdanningsnivå, lønnsnivå, helse, sosialomsorg, kulturliv, omgivelser, muligheter for rekreasjon, politisk og økonomisk stabilitet, offentlig transport, tilgjengelighet til varer og tjenester • Listen er ment som hjelp for multinasjonale selskaper som ønsker å eksoandere og starte ny virksomhet Oslo kommune Levende Oslo Economist Intelligence Unit Liveability Ranking • Siste oversikt viser at byer i Australia, Canada, Østerrike, Austria, Finland and New Zealand som ideelle destinationer • Basert på kriterier som • svært god tilgjengelighet til varer og tjenester • svært lav risiko for negative hendelser • en effektiv infrastruktur • gode engelskkunnskaper Oslo kommune Levende Oslo Oslo kommune Levende Oslo Levende Oslo • Hovedstadsaksjonen 2002 -2005 • Offentlig-privat samarbeid om istandsetting av Oslo sentrum til nasjonaljubileet 2005 • Levende Os

Recently converted files (publicly available):