• Document: Stephen King - Sorvadj El!
  • Size: 981.31 KB
  • Uploaded: 2018-10-11 16:42:33
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Stephen King - Sorvadj El! FORDÍTOTTA PARDI ANDRÁS EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 1996 THINNER A SIGNET BOOK COPYRIGHT ©1984 BY RICHARD BACHMAN. ALL RIGHTS RESERVED. PUBLISHED BY AGREEMENT WITH THE AUTHOR AND THE AUTHOR'S AGENTS, RALPH M. VICINANZA, LTD. HUNGARIAN TRANSLATION ©PARDI ANDRÁS, 1996 EURÓPA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST FELELİS KIADÓ OSZTOVITS LEVENTE SZEDTE AZ OSIRIS KIADÓ NYOMTA A KAPOSVÁRI NYOMDA KFT. FELELİS VEZETİ MIKE FERENC A NYOMDAI RENDELÉS TÖRZSSZÁMA 161023 KÉSZÜLT KAPOSVÁRON, 1996-BAN FELELİS SZERKESZTİ DEZSÉNYI KATALIN A FEDÉL ÉS A TIPOGRÁFIA SZ. BODNÁR ÉVA MUNKÁJA MŐSZAKI VEZETİ NÉVERY TIBOR KÉSZÜLT 16,96 (A/5) ÍV TERJEDELEMBEN ISBN 963 07 6105 X Egy 112 „Sorvadj el" - köpi William Halleck félé a szót a rothadó orrú öreg cigány, amikor Halleck a feleségével, Heidivel kifelé igyekszik a bíróság épületébıl. „Sorvadj el" - két szó beteg fuvalma a levegıben. Mielıtt Halleck egy ideges rándulással kitérhetne, az öreg cigány karja kinyúl felé, és meggörbedı ujja végigsimít az arcán - szája szétnyílik közben, mint egy felszakadó seb, ínyébıl csonka fogak fekete és zöld sírkövei merednek elı. Nyelve tekereg a fogak között, azután elırecsúszik, és megnyalja, keserő vigyorra görbedi ajkát. Sorvadj el. Élesen tört Billy Halleckre ez az emlék, amikor reggel hétkor egy derekára csavart törülközıvel a mérlegre állt. A konyhából sonka és tojás ingerlıillata szállt fel. Le kellett hajolnia egy kicsit, hogy leolvashassa a számlapot... pontosabban eléggé le kellett hajolnia. Az igazat megvallva, majdnem orra bukott a nehézkes hajlongásban. Nagydarab ember volt - túlságosan nagy, ahogy dr. Houston kajánul mondogatta. Ha eddig senki nem mondta volna, engedd, hogy én megtegyem - közölte Houston a legutolsó vizsgálat után. A te korodban, a te jövedelmeddel és szokásaiddal az ember harmincnyolc éves kora körül lép a szívroham aknamezejére. Le kéne adnod pár kilót. Ma reggel végre beállt a kedvezı fordulat. Száztizennégy kilóról lefogyott száztizenkettıre. Igaz, hogy amikor utoljára összeszedte a bátorságát, hogy megmérje magát, a számlap száztizenötöt mutatott, de akkor nadrágban volt, némi apró a zsebében, nem is szólva a kulcscsomóról és a svájci tiszti bicskáról. Ráadásul a fürdıszobai mérleg többet mutat. Ezt tudta a lelke mélyén. New Yorkban nıtt fel, és gyerekkorában hallott valamit harangozni arról, hogy a cigányok jóstehetségő népek. Talán itt a bizonyíték. Nevetni próbált, de egy félresikerült mosolynál nem futotta többre - talán korai még kinevetni a cigányokat. Az idı múlásával majd tisztázódik a kép: elég idıs volt már ahhoz, hogy megnyugodjon ebben. Mindenesetre úgy érezte, egyelıre felfordul a gyomra a cigányok gondolatától is, és remélte, soha többé nem kerülnek a szeme elé. Ami tenyérjóslás elengedhetetlen, a partikon rásózzák úgyis, a többi marad a szeánszok ábécés lapjára. Ha egyáltalán. Lentrıl: - Billy? - Jövök! Felöltözött, miközben tudat alatti csüggedéssel érzékelte, hogy a majdnem kétkilós megkönnyebbülés ellenére gatyája bizony keservesen feszül. Derékbısége százhat. A dohányzásról lemondott szilveszter éjjel pontban nulla óra egy perckor, de meg is adta az árát. Hajaj, de mennyire megadta. Lement a lépcsın, ingnyaka kigombolva, nyakkendıje kétoldalt lógott a vállán. Tizennégy éves lánya, Linda épp akkor suhant ki az ajtón, szoknyája kacéran libben, szexi bársony szalaggal összefogott copf szálldos, utána. Hóna alatt a könyvei, másik kezében mazsorett pompon, kettı darab, harsány piros és harsány fehér, kócos bohócfejek. - Szia, apu! - Érezd jól magad, Lin. Leült az asztalhoz, megragadta a Wall Street Journal-t. - Kedvesem - mondta Heidi. - Szívecském - felelte magasztosán, és lefordította az újságot az asztalra, a csemegéstál mellé. Heidi reggelit tett elébe: gızölgı rántotta, kuglóf és mazsola, öt csík, tündöklı sonkaszelet háziasán. Jó étvágyat. Heidi az étkezısarok szemközti székébe csusszant, meggyújtott egy hosszú Vantage cigarettát. A január és a február nyomasztóan telt - túl sok volt a beszélgetésnek álcázott vita, túl sokszor aludtak el háttal egymásnak. Kiegyeztek viszont egy modus vivendi-ben: Heidi nem nyaggatta már a súlya miatt, és Billy felhagyott azzal, hogy minduntalan szóvá tegye a napi másfél doboz cigarettát. így köszöntött be az immár ismét tőrhetı tavasz. Kettejük langyos békéjén túl történt egyéb kellemes esemény is: elıször is Halleck elılépett a cégtáblára: Greely, Penschley és Kinder újabban így hangzik: Greeley, Penschley, Kinder és Halleck. Heidi anyja végre-valahára beváltotta özönvíz elıtti f

Recently converted files (publicly available):