• Document: STREAMING BLUETOOTH-ADAPTER. Vennligst les nøye før produktet tas i bruk
  • Size: 370.35 KB
  • Uploaded: 2018-12-05 20:32:20
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Norsk TINY AUDIO C5 DAB/DAB+-RADIO TIL BIL MED SERVICE FOLLOWING, HANDSFREE/STREAMING BLUETOOTH-ADAPTER Vennligst les nøye før produktet tas i bruk Side 23 Sikkerhetsinstrukser: 1. Ikke bruk adapteret nær vann. 2. Rengjør med tørr klut. 3. Ikke blokker ventilasjonsåpningene. 4. Ikke bruk radioen nær varme gjenstander. 5. Bruk tilbehør levert av produsenten. 6. Utsett ikke radioen for regn eller fuktighet. 7. Ikke utsett denne enheten for vann, damp, sand el.l. 8. Forlat ikke radioen hvor sterk varme kan forårsake skade. Side 24 Kontrollenhet og forbindelser Side 25 Kontroller: 1. Forhåndsinnstillingsknapper 1-10 2. Mikrofon 3. Telefon/Play/Pause-knapp 4. Menyknapp 5. Dreie- og bekreftelsesknapp 6. Forhåndsinnstillingsknapp 7. FM-frekvens/Service Following-knapp 8. Modusknapp / Dimme lys 9. Linjeutgang 10. AUX-inngang 11. Strømbryter 12. Strømforsyning, mikro-USB 13. DAB+-antenneinngang 14. Handsfree høyttaler Side 26 Hovedenhet og tilbehør: 1. Mikro-USB strømkabel 2. 3,5mm lydkabel 3. Dobbel USB-lader til 12/24V 4. Hovedenhet, DAB-mottaker 5. Festebrakett til dashbord/vindu 6. DAB og DAB+ aktiv antenne til hovedenheten Anmerkning: Alt tilbehør er spesifikt utformet til bruk sammen med Tiny Audio C5. Vennligst ikke bruk tredjeparts kabler. Disse fungerer kanskje ikke, og kan ugyldiggjøre garantien. Side 27 Bruk av DAB+ Digital Radioadapter for bil: 1. Fest TINY AUDIO C5 DAB/DAB+-radioen til dashbordet med den vedlagte klebende braketten. 2. Fest USB-strømforsyningskabelens ene ende i mikro-USB-utgangen på TINY AUDIO C5, og den andre enden i den doble USB-laderen. Koble den doble USB-laderen til sigarettenneren i bilen. 3. Koble antennen inn i antenne-inngangen. OBS! Korrekt antenneinnstallering er svært viktig for et godt signalmottak. Se tips side 38. 4. Skru på strømmen med strømbryteren og skjermen vil vise "Tiny Audio"-logoen. Deretter vil enheten automatisk søke etter alle lokale og lagrede DAB+-stasjoner. Disse lagres til et nytt automatisk søk utføres. Ved søk vil en søkelinje vises på skjermen for å indikere framdrift og totalt antall mottatte stasjoner. 5. Etter fullført søk kan du fritt velge en DAB+-stasjon ved å bruke dreieknappen. Motta signal fra DAB/DAB+-bilradioen via linjeutgangskabel: 1. Trykk og hold menyknappen for å komme i menymodus. Bruk dreieknappen for å finne "Audio ut", og velg ved å trykke dreieknappen. Bruk dreieknappen for å finne "Linjeutgang" og velg/gå ut av menyen ved å trykke dreieknappen. Et hodetelefonikon“ ” vises øverst på den blå linjen. Side 28 2. Koble bilstereoens Aux-inngang til TINY AUDIO C5 sin utgang nederst på enheten ved å bruke den vedlagte 3,5mm audio-kabelen. Merk: I linjeutgangsmodus er det ikke mulig med mottak av FM- sendinger i bilstereoen. Motta signaler fra DAB/DAB+-bilradioen via FM-sendinger: - Velg FM-sendefrekvens (Auto-modus): 1. Trykk og hold menyknappen for å komme i menymodus. Bruk dreieknappen for å finne "Audio ut" og "FM-sender ut", og velg/gå ut av meny ved å trykke dreieknappen. 2. Trykk kort på "FREQ/SF"-knappen for å vise FM-sendefrekvens (TX FREQ), og deretter trykk og hold i 3 sekunder for å aktivere automatisk søk etter en "ledig" FM-sendefrekvens uten forstyrrelser fra andre kanaler. Søkeprosessen vil bruke 20-30 sekunder på et automatisk søk i frekvensene med et blinkende “---.-MHZ”, og vil så stoppe på en “ledig” frekvens. 3. Etter at en "ledig" frekvens er funnet, trykk dreieknappen igjen for å velge og gå ut av menyen - eller vent 3 sekunder, hvorpå enheten automatisk vil velge og gå ut av menyen. Den valgte "ledige" frekvensen (TX FREQ) vises på toppen av den blå linjen, f.eks. TX108.0MHz. 4. Still deretter inn din bils FM-radio til den valgte "ledige" frekvensen (TX FREQ) for sending av lydsignalet fra TINY AUDIO C5 til bilens radiosystem. Side 29 - Velg FM-sendefrekvens (Manuell-modus): 1. Trykk kort på "FREQ/SF"-knappen for å komme til FM-sendefrekvensvalgmodus. 2. Bruk deretter dreieknappen for å velge din foretrukne ledige frekvens (basert på dine tidligere erfaringer med kjente ledige frekvenser) som du vil at bilradioen din skal kunne motta. 3. Etter at den er funnet, trykk dreieknappen for å velge å gå ut, eller vent 3 sekunder hvorpå skjermen automatisk vil gå tilbake til DAB+-modus med den valgte frekvensen vist på toppen av den blå linjen, f.eks. TX108.0MHz. Merk: "Ledig frekvens" betyr at det ikke er noe kringkastet innhold, eller støy på den gjelden

Recently converted files (publicly available):