• Document: Ångström Advanced Battery Centre
  • Size: 5.2 MB
  • Uploaded: 2019-01-12 18:58:30
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Ångström Advanced Battery Centre Drygt 50-tal forskare från tre olika institutioner: Institutionen för kemi – Ångström (oorganisk kemi, polymerkemi och strukturkemi) och fysik och astronomi (kondenserade materien och teoretisk fysik) Framförallt experimentalister men också teoretiker Dessutom ca 6 personer i prof. Maria Strömmes grupp i nanoteknologi Inst teknikvetenskaper Minst ca 50 internationella publikationer per år 3-5 disputationer per år Disputerade finns i svensk industri och i olika akademiska miljöer Batterifondsprogrammet The Ångström Advanced Battery Centre - Research activities Li-ion, Na-jon och Mg-jon batterier Men också vattenbaserade Anodes • Synthesis of new materials Cathodes • New characterisation methods • Fundamental processes (lifetime, energy, Electrolytes power (etc.) • Large scale storage – grid, EVs Interfaces (collab. with industry) New concepts Beyond Li-ion Li-O2 Organic electrodes Li-S Future chemistries: Na, K, Mg… Li-metal Här är huvudsakliga ÅABCs Pis! Fredrik Daniel Björefors Torbjörn Leif Nyholm Brandell Fördjupad Gustafsson Pappers- (Polymer-) elektrokemi ALLT batterier, elektrolyter Maria Hahlin Kristina Reza Younesi Litium-Svavel Interfaces och Edström Framtida Flexibla Interphases Det mesta system batterier och Finns på fysik 3D batterier Finns på Martin Sahlberg Nickel oorganisk metallhydrid kemi Det finns inga gränser och vattentäta skott! Operando tools In situ XPS? Cykling av litiumjärnfosfat studerad med operando neutrondiffraktion Negativa elektrodmaterial för litium och natriumbatterier Stort kiselprogram men också kolmaterial och andra intermetaller och oxider Mål: arbeta med energitäta och miljövänliga material Horizon 2020 som har kick-off snart. Koord. Exempel Varta Kisel, se poster SiLiCoat Hur väl fungerar järnoxid i Olika typer av järnoxider litium och natriumceller? Finansiärer: VR och Formas M. Valvo et al., JPS 2014 Järnoxid på kolnanotuber Interfaces och Interphases Det vi är kända för internationellt! Ständig metodutveckling! Månaders mättid på olika synkrotroner per år Gränsytor mellan elektrolyt och elektrod påverkar livslängd, kapacitetsförlust, resistans etc. i batteriet! Studerar modell och verklighet! Ambient pressure XPS! M. Klett et al., J. Power Sources 2014 B. Philippe et al., Chem. Mater. 2014 Positiva elektrodmaterial Av tradition alla möjliga oxider, silikater, fosfater, Li2FeSO4F, etc. Litiumrika och LiNi0.5Mn1.5O 4 Just nu högvoltsbatterikatoder

Recently converted files (publicly available):