• Document: IngeVULDE VERSIE. wiskunde portfolio vaardigheden eerste jaar HANDLEIDING. wiskunde. portfolio. vaardigheden. eerste jaar. educatieve uitgaven
  • Size: 8.2 MB
  • Uploaded: 2018-12-05 18:56:35
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

IngeVULDE VERSIE mijn wiskunde 1 portfolio vaardigheden eerste jaar mijn HANDLEIDING wiskunde portfolio vaardigheden eerste jaar 1 educatieve uitgaven 1 HANDLEIDING mijn wiskunde 1 portfolio vaardigheden eerste jaar Inleiding Met dit portfolio kun je op een eenvoudige manier een aantal specifieke wiskundige vaardigheden in kaart brengen van een leerling. We legden de focus op rekenvaardigheid, taalvaardigheid probleemoplossende vaardigheden en ICT-vaardigheden. Uiteraard moeten deze vaardigheden ook aan bod komen bij het verwerken van de wiskundeleerstof in de methode, net zoals het denken en redeneren, meten en tekenen en de leervaardigheden. We voorzien in dit portfolio: 15 rekenvaardheidsopdrachten 15 wiskundige problemen 2 taalvaardigheidsopdrachten 5 ICT-opdrachten Bij elke rekenvaardigheid voorzien we ook in de handleiding een remediëringsfiche, zodat indien deze niet positief werd beoordeeld, de leerling kan worden bijgestuurd. Het portfolio kan het best elke week worden gebruikt en kan ingezet worden voor procesevaluatie. Uiteraard kan het portfolio ook gebruikt worden voor klassieke huistaken, vakantietaken, begeleid zelfstandig werk … Aan u de keuze! Wiskundige groet Filip, Roger en Björn 2 HANDLEIDING mijn wiskunde 1 portfolio vaardigheden eerste jaar IngeVULDE VERSIE mijn wiskunde portfolio vaardigheden eerste jaar 3 IngeVULDE VERSIE mijn wiskunde 1 portfolio vaardigheden eerste jaar 1 hoofdrekenen uit de basisschool Los op. a 44 495 34 500 + 9995 = __________________________________________________________ b 60 000 25 · 2400 = _______________________________________________________________ c 45 000 100 · 450 = _______________________________________________________________ d 11 108 99 972 : 9 = _______________________________________________________________ e 145 702 – 455 – 102 = _________________________________________________________ f 20 25% van 80 = ____________________________________________________________ g 18 60% van 30 = ____________________________________________________________ h 150 75% van 200 = ___________________________________________________________ i 150 300% van 50 = ___________________________________________________________ j 225 150% van 150 = ___________________________________________________________ k 15,74

Recently converted files (publicly available):