• Document: voorstel aan de raad Opgesteld door Werk en Inkomen Potijk, A. (Anna) Kenmerk Vergadering Vergaderdatum 7 mei 2017 Jaargang en nummer Geheim Portefeuille Raadsvoorstellen weekoverzicht Nee...
  • Size: 268.23 KB
  • Uploaded: 2021-05-04 10:24:27
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

voorstel aan de raad Opgesteld door Werk en Inkomen Potijk, A. (Anna) Kenmerk 4385583 Vergadering Raadsvoorstellen weekoverzicht Vergaderdatum 7 mei 2017 Jaargang en nummer Geheim Nee Portefeuille {behandeling} Revolverend fonds voor jongvolwassenen met schulden Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1 In te stemmen met het bijgevoegde voorstel voor een revolverend fonds voor jongvolwassenen met schulden. waarin wordt gekozen om 1. Het fonds revolverend te maken, waarin jongvolwassenen binnen 3 tot maximaal 5 jaar hun schuld terug betalen aan de gemeente. 2. Jongvolwassenen werken aan perspectief: volgen een opleiding en maken deze af, vinden een baan of dagbesteding. 2 De permanente geheimhouding, die het college heeft opgelegd over de bijlage ‘Financiële uitwerking revolverend fonds’ (bijlage 1) op grond van artikel 55 lid 1, artikel 86 lid 2, artikel 25 lid 2 gemeentewet, te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 gemeentewet. Burgemeester en wethouders van Utrecht, De secretaris, De burgemeester, Drs. G.G.H.M. Haanen Mr. J.H.C. van Zanen Conclusie commissie Bijlages Voorstel: Voorstel_8358 Bijlage: Voorstel fonds jongvolwassenen Bijlage: GEHEIM Bijlage financiën uitwerking revolverend fonds Eerdere besluitvorming Uitvoering Na de collegebehandeling worden de stukken naar de raad verstuurd, dan gaat er ook een persbericht uit. Na het besluit van de raad en bij de start in het najaar informeren we de partners in de stad die veel contact hebben of kunnen krijgen met jongvolwassenen met schulden en inwoners over het doel, het proces en voorwaarden. Jongvolwassenen informeren we via de stakeholders en inwoners via de verschillende media. Context De Utrechtse gemeenteraad heeft gevraagd om een revolverend fonds op te zetten voor jongvolwassenen met schulden (A2016/28). In Nederland heeft 14,5% van de jongvolwassenen (18-27 jaar) risicovolle schulden of betalingsachterstanden. Dit zou betekenen dat in Utrecht ruim 9.000 jongvolwassenen schulden of betalingsachterstanden hebben. In de praktijk kloppen maar weinig jongvolwassenen aan bij Schulddienstverlening. Vanwege schaamte en taboe is het lastig om hulp te vragen. De 600 jongvolwassenen die zich melden voor Schuldhulpdienstverlening hebben een gemiddelde schuld van €15.000. Een grote groep heeft schulden tot €5.000, maar er is ook een groep jongvolwassenen die een hogere schuld heeft. Bij deze groep spelen vaak meerdere problemen. De schuld ontstaat vaak door een gebrek aan financieel overzicht en inzicht. Vanaf 18 jaar zijn jongvolwassenen zelf financieel verantwoordelijk, maar weten hier niet altijd goed mee om te gaan waardoor er teveel wordt uitgegeven en geleend. De schuld die ontstaat loopt vaak snel op door incassotrajecten en kan lang niet voor alle jongvolwassenen worden opgelost, omdat een reguliere schuldregeling niet altijd slaagt. Dit kan komen doordat de situatie niet stabiel genoeg is. Jongvolwassenen blijven bijvoorbeeld steeds nieuwe schulden maken. Vaak slaagt een regeling niet omdat schuldeisers niet akkoord gaan met een afkoopvoorstel. Het afkooppercentage wat hen wordt aangeboden vinden ze te laag, omdat ze verwachten dat jongvolwassenen later een hoger inkomen hebben en dus meer kunnen afbetalen. Hierdoor blijven schulden oplopen. Het hebben van schulden en het worden opgejaagd door schuldeisers en deurwaarders zorgt voor stress. Het belemmert deze jongvolwassenen in het starten of afronden van een opleiding en het vinden of behouden van werk. Als er niet vroegtijdig wordt ingegrepen, kunnen de schulden en de problemen steeds verder oplopen. Dit kan er uiteindelijk voor zorgen dat de jongvolwassene terechtkomt in een uitzichtloze situatie. Om deze jongvolwassenen te helpen en perspectief te geven is het belangrijk dat schulden zo snel mogelijk worden aangepakt. Wanneer dit niet mogelijk is binnen de reguliere schuldhulpverlening is een alternatief nodig. De hulp die jongvolwassenen krijgen moet goed aansluiten op de behoeften en leefwereld van jongvolwassenen en problemen kunnen het beste integraal worden aangepakt. Een van de mogelijkheden om schuldenproblematiek aan te pakken bij deze doelgroep is het tijdelijk overnemen van de schulden door de gemeente. Op deze manier kunnen de jongvolwassenen, tijdelijk zonder de stress van hun schuld, weer bouwen aan hun toekomst. In Utrecht zetten we daarom een revolverend fonds op. Jongvolwassenen met schulden die gemotiveerd zijn om hun problemen op te lossen en waarbij de schulden een belemmering vormen om verder te komen worden hiermee geholpen. De schulden worden door de gemeente overgekocht en binnen 3 jaar met een uitloop tot maximaal 5 jaar terugbetaald aan de gemeente. Het fonds heeft als doel om jongvolwassenen een structurele oplossing te bieden en het verder

Recently converted files (publicly available):