• Document: ÖREGEDÉST LASSÍTÓ HOLISZTIKUS GYÓGYTERÁPIA
  • Size: 3.25 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 21:17:12
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Mesterek, életek, tanítások ÖREGEDÉST LASSÍTÓ HOLISZTIKUS GYÓGYTERÁPIA TARTALOMJEGYZÉK Az egyezményes akupunktúrás elnevezésekről viii Ajánlás ix Dr. Wang Xue Tai előszava xi A fordító előszava xiii Bevezetés xv Köszönetnyilvánítás xix Hitvallás xxi I. RÉSZ: A WU-FÉLE FEJMASSZÁZS ELMÉLETE 1 1. fejezet: A hagyományos kínai gyógyászat alapjai 3 2. fejezet: A fej, az arc, és a nyak meridiánjainak lefutása 13 II. RÉSZ: AKUPUNKTÚRÁS/AKUPRESSZÚRÁS PONTOK A FEJEN 31 3. fejezet: A pontok helymeghatározási módszerei 33 4. fejezet: Az anatómiai irányok elnevezései 39 5. fejezet: A Wu-féle fejmasszázsban alkalmazott főbb pontok 41 III. RÉSZ: AZ ARC ÉS A FEJ INGERZÓNÁI 49 6. fejezet: Az arc ingerzónái 51 7. fejezet: A fej ingerzónái 57 IV. RÉSZ: A WU-FÉLE FEJMASSZÁZS 65 8. fejezet: Masszázsfogások 67 9. fejezet: A Wu-féle fejmasszázs teljes sorozata 75 10. fejezet: A Wu-féle fejmasszázs egészségügyi és kozmetikai hatásai . .107 V. RÉSZ: A GYÓGYÍTÓ ÖNGYÓGYÍTÁSA 115 11. fejezet: Öngyógyító kezelések 117 12. fejezet: Qigong a gyógyító számára 127 FÜGGELÉK. REFERENCIÁK/AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK 131 Kiadványok a történelmi korokból 131 Mai kiadványok 131 További ajánlott olvasmányok 133 A Szerző életrajzi adatai 134 V AZ EGYEZMÉNYES AKUPUNKTURAS ELNEVEZÉSEKRŐL A szerző e könyvben a Nemzeti Akupunkturás- és Keleti Gyógyászati Hi­ telesítő Bizottság (NCCAOM) szabványai szerinti elnevezéseket használja az akupunktúrás/akupresszurás p o n t o k elnevezésére. (A fordító a Magyaror­ szágon meghonosodott elnevezéseket is alkalmazza.) Meridián Megnevezés Rövidítés Magyar megnevezés rövidítés Kéz Yangming Large Intestine LI Vastagbél Vab Láb Yangming Stomach ST Gyomor Gy Kéz Taiyang Small Intestine SI Vékonybél Véb Láb Taiyang Urinary Bladder UB Hólyag H Kéz Shaoyang Triple Warmer/Sanjiao SJ Hármas melegítő HM Láb Shaoyang Gall Bladder GB Epehólyag Eh Du Mai Governing Vessel GV (Du) Kormányzó Kor Ren Mai Conception Vessel CV (Ren) Befogadó Bef DR. WANG XUE TAI ELŐSZAVA A kínai orvosi masszázs, amelyet Tuina-nak is neveznek, nagyon régóta lé­ tezik. A történelmi feljegyzések szerint, az i. e. VII. században, az elismert kínai orvos, Bien Que együtt alkalmazta az akupunktúrát, a Tuina-t és a kí­ nai gyógynövényeket, hogy így segíthessen a haldokló trónörökös meg­ mentésében. S immár több mint 2000 éve, a Han-dinasztia óta, „A Sárga Császár Belgyógyászati Könyve" jelenti a kínai orvosi masszázs alapját. A kínai orvosi masszázs a nyugati masszázstól eltérően a kínai orvoslás egyik ága. Az elsődleges különbség az, hogy a kínai orvosi masszázs eredmé­ nyei elérése céljából a meridiánok és a p o n t o k elméletét alkalmazza. A test egy részének masszírozása is lehetővé teszi a test egészének gyógyítását. Hangsúlyt helyeznek továbbá a masszázsmódszerekre és technikákra, ame­ lyek nem csak a stresszt csökkentik, de a kimerültséget is. A végső cél mind­ azonáltal az önfenntartási képesség javítása és a betegségek gyógyítása. A fejmasszázs igen fontos a kínai orvosi masszázsban. A hagyományos kí­ nai orvoslásban a fej a hat Yin és hat Yang csatorna egyesülési helye, ame­ lyeket a két különleges vezeték, a Kormányzó, GV (Du) és a Befogadó, CV (Ren) kapcsol össze. Az agy pedig a Vel

Recently converted files (publicly available):