• Document: INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ
  • Size: 3.83 MB
  • Uploaded: 2019-05-17 13:11:41
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

partner ATLANTA ALUMINIUM Spółka z o.o. Wygoda 7 64-320 Buk tel: (61) 89 46 501, fax (61) 89 46 502 e – mail: produkcja@atlanta.com.pl Internet: www. a t l a n t a . c o m.pl INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ ATLANTA ALUMINIUM Spółka z o.o. Nr rachunku: FORTIS BANK POLSKA SA 51 1600 1404 0004 0532 2462 0001 Kapitał zakładowy: 50 000 zł Nr rejestru KRS 0000227012 Sąd Rejonowy w Poznaniu Zarząd: dyrektor Andrzej Grzelak NIP: 777-28-15-51 1 Spis treści 1. Zakres i warunki stosowania .............................................................................. 3 2. Sposoby połączenia przegród przeciwpożarowych ............................................ 4 3. Mocowanie przegród do konstrukcji budowlanych 3.1. EI 15/E 30, EI 30, EI 60 ................................................................................... 6 3.2. EI 120 ............................................................................................................ 9 4. Rodzaje kotew montażowych i ich rozmieszczenie .......................................... 11 5. Szklenie-rodzaje, montaż i rozmieszczenie klipsów mocujących 5.1. EI 15/E 30, EI 30, EI 60 ................................................................................. 13 5.2. EI 120 .......................................................................................................... 28 6. Wyparcie skrzydła 6.1. Schemat ...................................................................................................... 31 6.2. Opis ............................................................................................................. 33 7. Konserwacja ..................................................................................................... 34 2 1. Zakres i warunki stosowania. Drzwi systemu SAPA® Building System SFB 2074 mogą być wbudowywane w ściany działowe systemu SAPA® Building System SFB 3074 i SFB 3092 o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż klasa odporności ogniowej drzwi lub w inne ściany, zgodnie z projektem technicznym obiektu. W celu zachowania wymaganej klasy odporności ogniowej, drzwi systemu SAPA® Building System SFB 2074 i ściany systemu SAPA® Building System SFB 3074 o klasach odporności ogniowej EI 15, EI 15/E 30, EI 30 powinny być mocowane do następujących przegród: − ścian z cegły pełnej, sitówki, kratówki o grubości nie mniejszej niż 120 mm, − betonowych i żelbetowych o grubości nie mniejszej niż 80 mm, − z cegły dziurawki lub betonu komórkowego o grubości nie mniejszej niż 150 mm, − lekkich ścian gipsowo-kartonowych o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż EI 30. W celu zachowania wymaganej klasy odporności ogniowej, ściany systemu SAPA® Building System SFB 3074 i drzwi systemu SAPA® Building System SFB 2074 o klasach odporności ogniowej E 60 oraz EI 60 powinny być mocowane do następujących przegród: − ścian z cegły pełnej, sitówki, kratówki o grubości nie mniejszej niż 120 mm, − betonowych i żelbetowych o grubości nie mniejszej niż 100 mm, − z cegły dziurawki lub betonu komórkowego o grubości nie mniejszej niż 175 mm, − lekkich ścian gipsowo-kartonowych o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż EI 60. W celu zachowania wymaganej klasy odporności ogniowej, ściany systemu SAPA® Building System SFB 3092 o klasie odporności ogniowej EI 120 powinny być mocowane do następujących przegród: − ścian z bloczków, ścian murowanych o gęstości ogólnej 2200 ± 400 kg/m3 i grubości minimum 250 mm, − ścian betonowych i żelbetowych o gęstości ogólnej 2200 ± 400 kg/m3 i grubości nie mniejszej niż 150 mm, − lekkich ścian gipsowo-kartonowych o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż EI 120. 3 2. Sposoby połączenia przegród przeciwpożarowych. Rys.1 Połączenia przegród pod kątem 90 4 Rys.2 Połączenia przegród pod różnymi kątami 5 3. Mocowanie przegród do konstrukcji budowlanych. 3.1. EI 15/E 30, EI 30, EI 60 Rys.3 Przykładowe mocowanie przegrody do konstrukcji budynku 6 Rys.4 Przykładowe mocowanie przegrody do konstrukcji budynku 7 Rys.5 Przykładowe mocowanie przegrody do konstrukcji budynku 8 3.2. EI 120 Rys.6 Mocowanie przegród EI 120 do konstrukcji budynku 9 Rys.7. Mocowanie przegród EI 120 do konstrukcji budynku 10 4. Rodzaje kotew montażowych i ich ro

Recently converted files (publicly available):