• Document: Księgarnia PWN: M.A. Herman, A. Kalestyński, L. Widomski Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie i studentów
  • Size: 238.49 KB
  • Uploaded: 2018-10-16 17:12:43
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Księgarnia PWN: M.A. Herman, A. Kalestyński, L. Widomski – Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie i studentów Przedmowa 13 Rozdział 1. Wprowadzenie 15 §1. Uwagi dotyczące techniki zdawania egzaminu konkursowego z fizyki 15 §2. Uwagi dotyczące techniki uczenia się do egzaminu konkursowego z fizyki 17 §3. Wielkości fizyczne i ich jednostki 22 §4. Wielkości skalarne i wektorowe 25 §5. Modele w fizyce 30 Zadania i problemy 32 Literatura uzupełniająca 32 Część I. MECHANIKA: KINEMATYKA, DYNAMIKA, FALE 33 Rozdział 2. Kinematyka 33 §1. Podstawowe pojęcia i wielkości kinematyczne 33 1.1. Wielkości opisujące położenie i ruch punktu materialnego 34 1.2. Wielkości opisujące ruch bryły sztywnej 37 1.3. Związki między kinematycznymi wielkościami kątowymi i liniowymi 40 §2. Ruchy prostoliniowe 42 2.1. Ruch prostoliniowy jednostajny 42 2.2. Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny 43 2.3. Rzut pionowy i swobodny spadek ciał 45 2.4. Ruch prostoliniowy złożony 46 §3. Ruchy krzywoliniowe płaskie 49 3.1. Rzut poziomy 52 3.2. Rzut ukośny 53 3.3. Ruch po okręgu 54 §4. Ruchy obrotowe brył 60 §5. Ruch harmoniczny 65 Zadania i problemy 68 Rozdział 3. Zasady dynamiki 70 §1. Zasady dynamiki dla punktu materialnego 70 1.1. Pierwsza zasada dynamiki dla punktu materialnego. Tarcie. Statyka punktu materialnego 70 1.2. Druga zasada dynamiki. Dynamiczne równanie ruchu 75 1.3. Trzecia zasada dynamiki. Siły wewnętrzne układu 80 §2. Inercjalne i nieinercjalne układy odniesienia 82 2.1. Inercjalne układy odniesienia. Zasady względności Galileusza i Einsteina 82 2.2. Nieinercjalne układy odniesienia. Siły bezwładności 84 2.3. Siły występujące w ruchu punktu materialnego po okręgu 87 §3. Zasady dynamiki dla bryły sztywnej 90 3.1. Wielkości dynamiczne ruchu obrotowego 90 3.2. Pierwsza zasada dynamiki dla ruchu obrotowego. Statyka bryły 96 3.3. Druga zasada dynamiki dla ruchu obrotowego wokół ustalonej osi obrotu 98 Zadania i problemy 102 Rozdział 4. Zasady zachowania w mechanice 103 §1. Praca, moc, energia 104 §2. Zasady zachowania energii mechanicznej, pędu i momentu pędu 115 2.1. Siły zachowawcze i niezachowawcze. Zasada zachowania energii mechanicznej 115 2.2. Zasada zachowania pędu 118 2.3. Odrzut. Siła ciągu rakiety 120 2.4. Zderzenia kul 121 1 2.5. Zasada zachowania momentu pędu 124 Zadania i problemy 127 Rozdział 5. Siły grawitacji i sprężystości 128 §1. Grawitacja. Pole grawitacyjne. Elementy kosmonautyki 128 1.1. Prawo powszechnego ciążenia. Ciężar ciała 129 1.2. Pole grawitacyjne 134 1.3. Elementy kosmonautyki 138 §2. Elementy mechaniki cieczy i gazów 141 2.1. Hydrostatyka. Zasada pływania ciał 142 2.2. Hydrodynamika 144 §3. Siły sprężystości. Drgania mechaniczne 150 3.1. Odkształcenia sprężyste ciał stałych. Prawo Hooke’a 150 3.2. Drgania harmoniczne. Wahadło matematyczne i wahadło fizyczne 153 3.3. Drgania tłumione i wymuszone. Rezonans mechaniczny 159 Zadania i problemy 165 Rozdział 6. Fale mechaniczne 166 §1. Ruch falowy 166 1.1. Wielkości charakteryzujące fale mechaniczne 167 1.2. Interferencja fal. Fala stojąca 173 1.3. Dyfrakcja fal. Zasada Huygensa 176 1.4. Polaryzacja fal 177 1.5. Odbicie i załamanie fali 178 §2. Elementy akustyki 182 2.1. Źródła i cechy dźwięków 182 2.2. Zjawiska akustyczne 187 Zadania i problemy 192 Rozdział 7. Elementy mechaniki relatywistycznej 193 §1. Względność ruchu. Transformacja Lorentza 193 §2. Czasoprzestrzeń. Interwał 196 §3. Kinematyka relatywistyczna 200 §4. Dynamika relatywistyczna. Zasady zachowania 202 Literatura uzupełniająca do części I 205 Część II. ELEKTRODYNAMIKA: ELEKTRYCZNOŚĆ, MAGNETYZM, OPTYKA 206 Rozdział 8. Elektrostatyka 206 §1. Ładunek elektryczny 206 1.1. Natura ładunku 206 1.2. Modele ciał naładowanych 208 1.3. Zasada zachowania ładunku 209 §2. Pole elektrostatyczne 209 2.1. Oddziaływanie ładunków i pojęcie pola 209 2.2. Natężenie pola elektrostatycznego i linie sił pola 210 2.3. Potencjał pola elektrostatycznego i powierzchnie ekwipotencjalne 212 §3. Przewodniki i zjawisko indukcji elektrostatycznej 215 3.1. Właściwości elektrostatyczne przewodników 215 3.2. Zjawisko indukcji elektrostatycznej 216 §4. Podstawowe prawa elektrostatyki 217 4.1. Strumień elektryczny i prawo Gaussa 217 4.2. Praca przesunięcia ładunku w polu elektrostatycznym 220 4.3. Związek natężenia pola ze zmianami potencjału 221 §5. Przykłady pól elektrostatycznych 223 5.1. Pole ładunku punktowego 223 5.2. Pole ładunku równomiernie rozło

Recently converted files (publicly available):