• Document: esp8266 ve Arduıno ile Nesnelerin İnterneti Hasbi Sevinç
  • Size: 1.56 MB
  • Uploaded: 2019-03-24 08:19:45
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

esp8266 ve Arduıno ile Nesnelerin İnterneti Hasbi Sevinç İçindekiler Bölüm 1: GİRİŞ 1 Ne Demektir Bu Nesnelerin İnterneti? 1 Yerel Ağdan İnternet Ağına Çıkma 2 Neler Öğrendik? 4 Bölüm 2: ESP8266 ile Wıreless Haberleşmeye Giriş 7 ESP8266 Nedir? 8 ESP8266 Modülleri 10 Arduino’nun Seri Haberleşme Modülü Olarak Kullanılması 11 ESP8266 Baud Rate Ayarı 12 ESP8266 Firmware Güncellemesi 13 AT Komutları 15 Neler Öğrendik? 16 Bölüm 3: Arduıno ile ESP8266 19 SoftwareSerial Kütüphanesi 20 ESP8266 ile Arduino Uno mu Mega mı Kullanmalı? 20 Arduino Mega ile İnternet Sitesine Bağlanma 21 Arduino ile Hava Durumu 25 ThingSpeak.com Nedir? 30 Arduino ile Oda Sıcaklığını İnternete Yükleme 30 Arduino ile Tweet’leme 35 Arduino ile Server Yapımı 38 İnternet Üzerinden LED Kontrolü 39 İnternet Üzerinden Şifreli Lamba Kontrolü 44 vii ESP8266 ve Arduıno ile Nesnelerin İnterneti - İçindekiler Mağazaya Giren Kişi Sayısını İnternetten Kontrol Edelim 50 Arduino ile TCP Server’a Bağlanma 55 TCP Server Programı 55 Arduino ile Chat Odası 56 İnternet Üzerinden Kontrol Edilebilen Araç Yapımı 60 Neler Öğrendik? 67 Bölüm 4: NODEMCU ile ESP8266 69 Giriş 70 LUA Programlamaya Giriş 70 Koşul Yapıları 71 NODEMCU ile LUA Diline Eklenen Fonksiyonlar 72 ESP8266’nin NodeMCU Firmware Güncellemesi 73 FTDI Dönüştürücüsü ile Güncelleme 74 Arduino’nun Bypass Edilerek ESP8266’nın Güncellenmesi 75 NodeMCU-Lua İçin IDE Seçimi 76 ESP8266’nın Harici Beslenmesi 77 Yanıp Sönen LED 78 ESP8266 ile Web Sayfası Oluşturma 80 ESP8266 ile Çoklu Web Sayfası Oluşturma 81 İnternet Üzerinden LED Kontrolü 82 İnternet Kontrollü RGB LED ve Şerit 85 ESP8266 ile RGB Şerit LED Kullanımı 89 ESP8266 ile Tweet Atma 89 DS18b20ile Sıcaklık Ölçümü 92 Buluta Veri Yollama 94 DS18B02 ile Oda Sıcaklığını Buluta Yükleme 96 viii ESP8266 ve Arduıno ile Nesnelerin İnterneti - İçindekiler Mail Bildirimli Hırsız Alarmı 99 Pushingbox.com Üzerinden Apı Alma 99 ESP8266 ile Pushingbox Bildirim Yollama 100 TCP Server Üzerinden Chat Yapma 102 Neler Öğrendik? 104 Bölüm 5: ESP-07 Modülü 107 ESP-07 Modülüne NodeMCU Yükleme 108 NodeMCU ile İnternet Üzerinden Araç Kontrolü 108 STATION Modunda Araç Kontrolü 110 Access Point Modunda Araç Kontrolü 112 Son Söz 115 İndeks 116 2 ESP8266 ile Wıreless Haberleşmeye Giriş Bu Bölümde ESP8266 Nedir? 8 Arduino’yu internete bağlamanın en ucuz yolu ESP8266 Modülleri 10 ESP8266 Wifi modülü kullanmaktır. Bu modül or- Arduino’nun Seri Haberleşme Modülü tamda bulunan kablosuz ağlara bağlanabileceği Olarak Kullanılması 11 gibi, kendi internet ağını yayarak diğer cihazl

Recently converted files (publicly available):