• Document: Akateeminen portfolio
  • Size: 187.53 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 16:48:37
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Hanna Wass VTT, yleisen valtio-opin dosentti Akateeminen portfolio 1. Perustiedot Henkilötiedot nimi: Hanna Maria Wass nykyinen toimi: tutkijatohtori, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto syntymäaika ja -paikka: 26.5.1977, Helsinki osoite: politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, PL 54, 00014 Helsingin yliopisto kotiosoite: Kansakoulukatu 5 B 13, 00100 Helsinki puhelin: 09-191 24919 (työ), 050-336 3512 sähköposti: hanna.wass@helsinki.fi www-sivut: http://blogs.helsinki.fi/hwass/ twitter: @hanna_wass Koulutus ja tutkinnot ylioppilastutkinto, Töölön yhteiskoulu, Helsinki, 1996 valtiotieteiden maisteri, Helsingin yliopisto, 2001, pro gradu -tutkielma ”So many days; so many ways. Presidentinvaalit 2000: ehdokkaiden strategiset valinnat ja niiden merkitys äänestäjille” arvosana magna laude approbatur valtiotieteiden tohtori, Helsingin yliopisto, 2008 väitöskirja ‘Generations and turnout. Generational effect in electoral participation in Finland’, arvosana eximia magna laude approbatur yleisen valtio-opin dosentti, Helsingin yliopisto, 2012 Kielitaito suomi, ruotsi, englanti, ranska (alkeet) 2. Tutkimus ja tieteellinen toiminta Tutkimushistoria ja tutkimuskokemus Olen työskennellyt eri tehtävissä Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitoksella toukokuusta 2000 lähtien. Työskentelin aluksi ”Programme on European policy-making” -projektin tutkimusavustajana ja avustin kahden hankkeeseen kuuluvan raportin toimitustyössä. Toisessa raportissa olin lisäksi mukana pro gradu -tutkielmaani perustuvan artikkelin kirjoittajana. Keväällä 2001 toimin tutkimusavustajana sisäasianministeriön rahoittamassa ”Maakuntien yhteistyöryhmät rakennerahasto-ohjelmien hallinnoinnissa” -tutkimushankkeessa. Toukokuusta vuoden 2001 loppuun olin tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa ”Political exclusion and democratic legitimacy. A challenge for representative democracy”- hankkeessa, jossa analysoitiin Tilastokeskuksen keräämään rekisteripohjaiseen aineistoon perustuen äänestysaktiivisuutta vuosien 1987 ja 1999 eduskuntavaaleissa. Laadimme hankkeen johtajan professori Tuomo Martikaisen kanssa hankkeen alustavan ja loppuraportin sekä yhteistyössä dosentti Pekka Martikaisen kanssa kansainvälisessä tieteellisessä aikakausilehdessä julkaistun artikkelin (Martikainen & Wass 2001; 2002; Martikainen ym. 2005). Vuosina 2002–2003 toimin Helsingin yliopiston EU-sivuainekokonaisuuden avustavana koordinaattorina. Olin samanaikaisesti aktiivinen tutkimustyössä sekä jatko-opiskelijana että vuonna 2002 perustetun vaalitutkimuskonsortion jäsenenä. Huhtikuusta 2004 vuoden 2007 loppuun olin Suomen Akatemian rahoittaman tutkimushankkeen ”Vaalit ja edustuksellinen demokratia Suomessa” (projekti 8104411) tohtorikoulutettava. Osana jatko-opintoja osallistuin European consortium of political researchin (ecpr) järjestämän arvostetun tutkimusmenetelmiin erikoistuneen kesäkoulun monimuuttujamenetelmiä käsittelevälle kurssille kesällä 2005. Vuoden 2008 työskentelin tutkijana Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa projektissa ”Kilpailuttamisen poliittinen ulottuvuus”, jonka loppuraportti ilmestyi syyskuussa 2009. Vuoden 2009 kevään toimin erikoistutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa ”Poliittinen osallistuminen ja demokratian muodot: Suomi vertailevassa tarkastelussa” -tutkimushankkeessa (projekti 114851), joka oli jatkoa aikaisemmalle vaalikonsortion projektille. Syksyllä 2009 hoidin viisi kuukautta yliopistonlehtorin tehtävää Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitoksella politiikan tutkimuksen linjalla. Vuosina 2010– 2012 työskentelin tutkijatohtorina Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa ”Sukupolvet ja poliittinen toiminta. Sukupolviefekti äänestämisessä ja muussa poliittisessa toiminnassa” (projekti 131701). Työskentelin 1.1.–31.8.2013 Helsingin yliopiston rahoittamassa tutkijatohtorihankkeessa ”Equality in political participation and vote choice”. Kyseinen hanke jatkuu Suomen Akatemian rahoittamana akatemiatutkijaprojektina 1.9.–30.7.2018 (projekti 273433). Lisäksi toimin vuosina 2013–2017 tutkimusryhmän jäsenenä Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa ”Health and political engagement” (projekti 266844). Tutkimustyössäni olen käyttänyt laajasti erilaisia kvantitatiivisia aineistoja ja tutkimusmenetelmiä. Olen ollut tuottamassa kolmen kansallisen eduskuntavaalitutkimuksen aineistoja. Lisäksi olen osallistunut edellä mainitun ”Kilpailuttamisen poliittinen ulottuvuus” -projektin yhteydessä kerätyn kyselyn suunnitteluun ja keräämiseen ja suomalaisten historiatietosuutta koskevan kyselytutkimuksen valmisteluun. Vastaan vuoden 2015 eduskuntavaalitutkimuksen lomakesuunnittelusta. Tutkimusfilosofia ja -etiikka Tutkimustyöni keskeinen aihe on ollut vaaliosallistuminen ja siinä ilmenevät sosiaalisen taustan ja iän suuntaiset systemaattiset vinoutumat. Väitöstutkimukseni käsitteli äänestys

Recently converted files (publicly available):