• Document: Bioenergetikk og Krebs syklus Oksidativ fosforylering
  • Size: 1.78 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 19:00:41
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Bioenergetikk og Krebs syklus Oksidativ fosforylering Bioenergetikk, IA 2015 Det store bildet Bioenergetikk ATP • Den mengden ATP som brytes ned og dannes pr dag hos mennesket, tilsvarer omtrent kroppsvekten • Pris på ATP fra Sigma Chemicals: 5g = $296 • Det vil si at en aktiv person på 100 kg produserer ATP for ~6 mill $/dag Bioenergetikk • Bindingene mellom ATP fosfatgruppene i adenosin trifosfat (ATP) er meget energirike. ATP er derfor den viktigste bæreren av raskt tilgjengelig energi i Energirik binding cellene. Adenin • ATP forbrukes nesten straks det er dannet, slik at det kontinuerlig må erstattes i cellene. • Hydrolyse av den O N terminale fosfatbindingen C P frigjør 30.5 kJ/mol. H Fosfat-grupper Ribose-sukker Bioenergetikk Det store bildet Bioenergetikk Glykolysen omsetter bare litt av energien som fins i glukose Glykolyse 2 G′ = –146 kJ/mol GLUKOSE Full oksidasjon (+ 6 O2) 6 CO2 + 6 H2O G′ = –2,840 kJ/mol Oksidasjon av glukose C6H12O6 + 6 O2  6CO2 + 6 H2O + energi Bioenergetikk De viktigste elektronbærerne er NADH, NADPH og FADH2 (Framside) (Bakside) 1. Substratet donerer 2 H atomer 2. Hvert oksiderte nukleotid aksepterer et hydrid ion (proton + 2 e-) 3. H+ frigis til medium Niacinmangel : Pellagra = DDD Bioenergetikk De viktigste elektronbærerne er NADH, NADPH og FADH2 FADH2 er mer allsidig enn NAD(P)H: 1. Aksepterer 1 eller 2 e- med 1 eller 2 H+ (begge medfører hydrogen overføring) 2. Reduksjonspotensial (-0.4 V til + 0.06 V) avhengig av bindingsstyrke Fra ubiquinon (Q) til Ubiquinol (QH2) • Komplett reduksjon av ubiquinon til ubiquinol krever to elektroner og to protoner. • Ubiquinon er et lite, fettløselig molekyl, som kan ”flyte” fritt inne i mitokondriemembranen, og transportere elektroner mellom de ulike kompleksene. Sitronsyresyklus, elektrontransportkjeden og oksidativ fosforylering Cytochrome c Har en heme gruppe som binder elektroner Heme grupper er prostetiske grupper i mange proteiner med et jern-atom som binder elektroner Bindingen mellom CoA og Pyruvat dehydrogenase (PDH) acetylgruppen fra pyruvat kalles Reaktiv thiol-gruppe (-SH) en tioester-binding, og er svært energirik - vi sier at den er ”aktivert”. Dette gjør at acetylgruppen kan doneres til en rekke ulike akseptormolekyler. Dekarboksylering Både arvelige defekter i enzymkomplekset, og vitaminmangel (f. eks fra høyt alkoholinntak) kan føre til tap av PDH funksjon. Enzym Prostetisk gruppe Koenzym Vitamin prekursor E1 Tiamin pyrofosfat (TPP)

Recently converted files (publicly available):