• Document: İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi Mehmet Aykut Bağcı. Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. M.
  • Size: 480.38 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 20:15:16
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Mehmet Aykut Bağcı Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. M. Erhan Çömlekoğlu İZMİR-2013 ÖNSÖZ “İmplant Üstü Protezlerde Ölçü Yöntemleri” başlıklı tezçalışmamda bilgi ve tecrübelerini paylaşan değerli hocam Doç. Dr. M. Erhan Çömlekoğlu’na ve hayatım boyunca yanımda olan aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. İZMİR - 2013 Stj. Diş Hekimi Mehmet Aykut BAĞCI İÇİNDEKİLER 1. Giriş ve Amaç…………………………………………………………………….. 1 2. İmplantoloji Hakkında Genel Bilgiler…………………………………………… 2 2.1. İmplant Uygulamalarının Tarihsel Gelişimi……………………............. 3 3. İmplantların Sınıflandırılması…………………………………………………….. 6 3.1. Kullanılan Materyale Göre İmplantlar…………………….……..............6 3.2. Kemikle İlişkilerine göre İmplantlar…………………………..…………8 3.2.1. Subperiostal İmplantlar…………………………….…………..9 3.2.2. İntramukozal İmplantlar………………………………………10 3.2.3. Endosteal İmplantlar………………………………………….10 3.2.4. Endodontik İmplantlar………………………………………...12 3.2.5. Transosseöz İmplantlar……………………………………….12 3.3. Proteze Verdiği Desteğe Göre İmplantlar……………………................13 3.4. Yükleme Süresine Göre İmplantlar…………………………………..…14 3.5. Dental İmplantların Bölümleri………………………………………….14 3.6. İmplant Sistemlerinin Ölçü ve Model Hazırlamaya Yönelik Parçaları…………………………………………………………..................16 3.6.1. İyileşme Başlık ve Vidaları………………………………...…16 3.6.2. Protetik Postlar ve Ara Parçalar………………………………17 3.6.2.1. Plastik Dökülebilen Postlar……………………........18 3.6.2.2. Standart Postlar……………………………………...18 3.6.2.3. Küresel Postlar……………………………................19 3.7. İmplant Üstü Protezlerde Planlama ve Tedavi………………………….20 3.7.1. İmplant Üstü Overdenture Protezler…………………….........21 3.7.1.1. İmplant Doku Destekli Overdenture………………..21 3.7.1.2. İmplant Destekli Overdenture………………………22 3.7.2. İmplant Destekli Sabit Protezler……………………………...23 3 3.7.3. İmplant Diş Destekli Sabit Protezler…………………….........25 3.8. İmplant Üstü Protezlerde Ölçü Alma Yöntemleri………………………25 3.8.1. Açık Kaşık Ölçü Tekniği……………………………………...27 3.8.2. Kapalı Kaşık Ölçü Tekniği……………………………………30 3.9. İmplant Üstü Protezlerin Yapımında Kullanılan ÖlçüMaddeleri……..32 3.9.1. Elastomerlerin Özellikleri………………….…………………34 4. Tartışma………………………………………………………………..…………35 5. Sonuç……………………………………………………………………………...40 6. Özet…….…………………………………………………………………………41 7. Kaynaklar…………………………………………………………………………42 8. Özgeçmiş………………………………………………………………………….46 4 1. GİRİŞ VE AMAÇ Dental implantlar günümüzde tam ve parsiyel dişsiz hastaların protetik rehabilitasyonu açısından oldukça başarılı bir tedavi yöntemi haline gelmiştir. Ancak, diş destekli sabit protezlerle karşılaştırıldığında, periodonsiyum içermeyen ve ortodontik hareket yapma yeteneği bulunmayan dental implantlar, ölçüde meydana gelebilecek uyum hatalarını kolaylıkla tolere edememektedir. Bu nedenle implant üstü protetik restorasyonlarda ölçü işlemi daha fazla teknik hassasiyet gerektirmektedir. İmplant üstü protezlerin uzun süreli klinik başarısı büyük oranda protezin dayanaklara pasif uyumu ile

Recently converted files (publicly available):