• Document: Coaching modernin asiantuntijatyön tukena
  • Size: 520.19 KB
  • Uploaded: 2019-03-24 11:04:40
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Teksti: Heli Koistinen, Eloinn Oy ja Riitta Sutinen, T.I.E. Coaching Coaching modernin asiantuntijatyön tukena Coaching on oppimisprosessi tai -matka, jolla autetaan asiakasta kirkastamaan päämääränsä, siihen johtavat keinot ja saavuttamista edistävät voimavarat. Coaching on oivalluttavaa ja vastuuta kasvattavaa työskentelyä, jota voi hyödyntää monissa eri tarkoituksissa. Coachingissa osallistuja oppii tiedostamaan tavoitteensa ja voimavaransa. Lisäksi coachattava oppii dialogisuutta ja tapoja olla vuorovaikutteisessa prosessissa. Dialogisen luonteensa vuoksi coaching harjaannuttaa osallisia aktiiviseen ja arvostavaan kuunteluun, suoraan puheeseen ja kykyyn ajatella yhdessä. Dialogisuus on taito, jota valmennettava voi hyödyntää vuorovaikutuksessaan niin työssään kuin vapaa-aikanaankin. Myös tätä artikkelia kehitettiin dialogissa kahden coaching-yhdistyksen ammatticoachin, Heli Koistisen ja Riitta Sutisen, välisissä keskusteluissa. Coaching on tavoitteellinen, coachin tietoisesti ohjaama prosessi. Joskus coaching sekoitetaan muihin ohjauksellisiin prosesseihin kuten työnohjaukseen, mentorointiin tai tutorointiin. Coaching eroaa edellä mainituista ohjausprosesseista tavoitteen asettajan, asiantuntijuuden, tavoitteiden ja ohjausprosessin avoimuuden, keston ja sisällön sekä ohjaajan tehtävän ja roolin suhteen. Erot on pääpiirteittäin kuvattu taulukossa 1. Taulukko 1. Coaching Mentorointi Tutorointi Työnohjaus Ohjauksen Ohjattavan, hänen Ohjattavan asettama Ohjattavan Ohjattavan, hänen tavoite esimiehensä ja tavoite, joka tähtää asettama tavoite, esimiehensä ja ohjaajan yhdessä mentoroitavan joka tähtää ohjaajan yhdessä asettama, usein ammatilliseen sisältöjen asettama liiketoiminnallisiin kasvuun esim. oppimiseen ja ammatillista tavoitteisiin johtajana, opiskelutaitojen kehittymistä, kytkeytyvä ja asiantuntijana tai parantumiseen. työssä jaksamista henkilökohtaista yrittäjänä. ja työhyvinvointia kasvua ja itsensä edistävä tavoite. johtamista edistävä tavoite. Arvio 3-6 kertaa (3-6 kk) 4-6 kertaa (6-12 kk) riippuu sisällön 8-10 kertaa (6-12 prosessin laajuudesta kk) kestosta Kenellä on Ohjattavalla; coach Ohjaajalla (ellei kyse Ohjaajalla; tutor Ohjattavalla; asiantuntijuus? auttaa ohjattavaa ns. on asiantuntija työnohjaaja auttaa auttamaan itseään käänteismentoroinni sta); mentori toimii ohjattavaa neuvonantajana auttamaan itseään Ohjauksen Ohjauksessa Pääpaino on Opiskeltava sisältö, Ohjauksessa sisältö vahvistetaan urasuunnitelmissa ja opiskeleminen tarkastellaan tavoitteellisuutta verkostoitumisessa. ohjattavan omassa itsessä, Mentori esittelee suhdetta työhönsä, työssä ja elämässä. vaihtoehtoja ja työrooliinsa, Lisäksi kehitetään rohkaisee pohtimaan omaan mm. dialogisuutta, ammatillisia persoonaansa, itsensä johtamista mahdollisuuksia. työyhteisöönsä ja ja sisäistä sidosryhmiinsä. motivaatiota. Ohjaajan Coach esittää Mentori tarjoaa Opetuksellinen Esittää tehtävä voimakkaita, ohjattavan käyttöön rooli: tutor on voimakkaita, oivalluttavia oman osaamisensa kokeneempi oivalluttavia kysymyksiä niin, ja verkostonsa. ”kanssaoppija”. kysymyksiä että ohjattava Tavoitteena on tavoitteenaan tunnistaa ”auttaa eteenpäin saattaa ohjattava tavoitteensa, uralla”. reflektoivaan tiedostaa ti

Recently converted files (publicly available):