• Document: Een anamnesegesprek voeren
  • Size: 1.02 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 22:21:41
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

OPDRACHTFORMULIER Een anamnesegesprek voeren Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met een medestudent of je docent. 2 Kijk in de bronnen welke informatie je kunt gebruiken bij het oefenen van deze vaardigheid. 3 Beantwoord onderstaande vragen: a Door middel van een anamnese win je informatie in over een zorgvrager. Een zorgvrager heeft echter ook recht op behoud van privacy. Hoe bescherm je die privacy tijdens een anamnesegesprek? b Hoe reageer je als een zorgvrager geen informatie wil geven over een belangrijk onderwerp? Opdracht Vooraf Je gaat oefenen met het voeren van een anamnesegesprek. Je speelt een rollenspel met drie personen: een verzorgende, een zorgvrager en een observator. In het rollenspel ga je uit van de volgende situatie: De verzorgende heeft een gesprek met een nieuwe zorgvrager. Vooraf is er een anamnesegesprek gevoerd door een intakefunctionaris van de instelling. De verzorgende heeft de gegevens van deze anamnese en probeert tijdens het gesprek na te gaan of ze daardoor een juist beeld heeft gekregen. De verzorgende De verzorgende maakt gebruik van het door de student (die de zorgvrager speelt) ingevulde Anamneseformulier achter in deze map. Zij kiest twee functionele gezondheidspatronen. Bedenk vooraf welke vragen je over deze patronen wilt stellen. De zorgvrager Je speelt jezelf. Dat wil zeggen: je beantwoordt de vragen naar waarheid. Neem daarbij een wat verlegen en terughoudende houding aan. Wacht af en toe even met het geven van antwoord, geef niet meteen een volledig antwoord of zeg bijvoorbeeld dat je het niet precies weet. Uitvoering De observator bekijkt en beoordeelt de uitvoering van het rollenspel aan de hand van het handelingsformulier. Nabespreking Je bespreekt en beoordeelt de uitvoering van de vaardigheid aan de hand van het ingevulde observatieformulier. Noteer naar aanleiding van de nabespreking je persoonlijke leerdoelen en aandachtspunten op het handelingsformulier. © Noordhoff Uitgevers bv 1 253343_anamnesegesprek_voeren_O.indd 1 02/07/14 10:23 AM ANAMNESEFORMULIER Een anamnesegesprek voeren Opdracht Je voert een anamnesegesprek aan de hand van het onderstaande anamnesevragen Anamnese van een volwassene Patroon van gezondheidsbeleving en –instandhouding • Hoe is uw gezondheid in het algemeen? • Bent u het afgelopen jaar verkouden geweest? • Zo ja, hebt u zich toen ziek gemeld? • Wat zijn de belangrijkste dingen die u doet om gezond te blijven (met inbegrip van huis- en volksmiddeltjes)? • Denkt u dat ze iets uitmaken? • Doet u aan zelfonderzoek van borsten? • Rookt u, en/of gebruikt u drugs? • Hebt u ooit alcoholproblemen gehad? • Wanneer hebt u voor het laatst alcohol gedronken? • Hebt u onlangs ongevallen meegemaakt (thuis, werk, verkeer)? • Hebt u het altijd gemakkelijk gevonden de voorschriften van de dokter, verpleegkundige of verzorgende op te volgen? • Indien relevant: wat is volgens u de oorzaak van uw ziekte? • Wat hebt u gedaan na de eerste klachten? • Met welk resultaat? • Indien relevant: wat vindt u voor uw verblijf hier belangrijk? • Hoe kunnen wij u het beste helpen? Het voedings- en stofwisselingspatroon • Beschrijf uw normale dagelijkse eten (soort en hoeveelheden beschrijven). • Neemt u supplementen (vitaminen, tussendoortjes)? • Beschrijf uw normale dagelijkse drinken (soort en hoeveelheden beschrijven). • Hebt u onlangs gewichtsverlies/-toename gehad? Hoeveel? • Hoe is uw eetlust? • Hebt u bepaalde problemen met eten, bijvoorbeeld met slikken? 2 © Noordhoff Uitgevers bv 253343_anamnesegesprek_voeren_O.indd 2 02/07/14 10:23 AM • Volgt u een dieet, en zo ja, vindt u het moeilijk u eraan te houden? • Indien relevant: hebt u problemen met borstvoeding? • Genezen wondjes goed of slecht?

Recently converted files (publicly available):