• Document: KANA YAZILAN SIR BABİL İN GENİ. Alex Churton. Çeviri Kübra Tekneci
  • Size: 118.51 KB
  • Uploaded: 2018-10-11 20:45:25
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

KANA YAZILAN SIR “BABİL’İN GENİ” Alex Churton Çeviri Kübra Tekneci 4 Yazarın Notu Kana Yazılan Sır yakın geçmişte yaşanan gerçek olaylar ve durumlardan esinlenerek yazılmış kurgusal bir roman- dır. Bu olayların ve durumların yorumu tamamen yazara aitken, hikâyenin tarihi, bilimsel ve teolojik arka planı kap- samlı bir şekilde araştırılmıştır. Yezidiler gerçek bir halktır, kadim bir manevi ve tarihi geleneğin mirasçılarıdır. Romandaki tüm Yezidi karakter- ler kurmacadır. Karakterlerin ordu ve istihbarat operas- yonlarına dahil olmaları da kurgusaldır. 5 Bu eseri hem iyi hem de kötü günlerde kitabın ve benim ya- nımda olan merhum dostum Michael Embleton’ın değerli anısına adıyorum. Şafağı boşa harcadığımız için hiçbir ilahi ödül bizi affetmeyecek. Jim Morrison, ‘THE WASP (Texas Radio and the Big Beat)’; The Doors, 1971 6 TEŞEKKÜR Bu roman için arka plan araştırması yaparken yetkin yardımlarını esirgemedikleri için Simon Carpenter, Adri- an Cassar, Tuvia Fogel ve Flavio Barbiero’ya teşekkür ede- rim. Anthony Cheetham, Laura Palmer, Lucy Ridout ve Tom Webber’ın editoryal katkıları çok yararlı oldu. Head of Zeus’a sonsuz teşekkürler. Efsanevi Hemlock Kulübü’nün detayları Aleister Crowley’in yazdığı ve Martin P. Starr’ın editörlüğünü yap- tığı The Scrutinies of Simon Iff’den (Teitan Press) alınmıştır. Patricia Churton, Michael Embleton, Philip Wilkinson ve taslağı kontrol ettiği için temsilcim Fiona Spencer Tho- mas’a minnettarım. 7 8 1 İstanbul’un yedi tepesi yağmur altındaydı. Mahmut As- lan mavi naylon montunu silkeleyip yazıcısına verdi. “Ne var ne yok, Ali?” Ali montu sıkıca tuttu; yağmur damlaları parlak ayakka- bılarına sıçradı. “Tatil iyi geçti mi komutanım?” “Evet, tatil iyi geçti ve komutanın geri dönmüş olmak- tan çok memnun. Ali Onbaşı, seni görmek içimi iyimser- likle dolduruyor.” “İyimserlik mi, komutanım?” “Bir sonraki tatilim o kadar uzak olamaz.” Ali suratını buruşturdu. Albayın ilk golü. Albay Aslan’ın ofisinin bulunduğu Ümraniye semti eve gönderdiği mektuplarda bahsetmeye değecek bir yer de- ğildi, ama Ali Yılmaz masa başı işinden memnundu. Irak sınırındaki temizleme operasyonlarından çok daha iyiydi. 1993 yılının Mayıs ayında, Ali otuz silahsız meslektaşı- nın Diyarbakır’da Kürdistan İşçi Partisi (PKK) tarafından infaz edildiğini görmüştü. Ve şimdi, on senedir sürdürü- 9 len bölgeyi temizleme çabalarına –ve verilen politik ödün- lere – rağmen, PKK savaşa geri dönmüştü. Hiç kimse gü- neydoğuda görevlendirilmek istemiyordu; pis bir savaştı. “Kahve alır mıydınız, albay?” “Daha sonra, Ali.” Aslan masasındaki rapor yığınların- dan kafasını kaldırdı. “Neden geldiğimde kahvem masam- da değildi?” “Geç geldiniz, komutanım.” “O halde, neden kahvem soğumuş bir şekilde masamda değil?” Ali öksürdü. “Genellikle geç geliyorsunuz, albay.” “Elbette geç gelirim! Yağmur yağınca İstanbul’un yarısı geç kalır!” “Elbette, komutanım. Yağmur.” “Elbette, Ali. Ali…” “Evet, komutanım!” “Ayakkabılarını temizle. Sen bir martı değilsin!” Ali derme çatma resepsiyon alanına geri döndü. Aslan plastik sandalyesinde sırtını arkaya yaslayıp ayak- larını masaya koydu, piposunu yaktı ve camdaki yağmur damlalarının, karşısındaki büyük Mustafa Kemal Paşa’nın portresinin üzerindeki hayali yansımasına baktı. Aslan’ın yaptığı her şey altmış altı sene önce ölen Ata- türk’ün keskin bakışları altındaydı ve dev hâlâ Türkiye’ye göz kulak oluyordu. Atatürk, yani Türklerin babası, hayal- leri olan bir adam. Aslan piposunun sapını dişleriyle sıkıca kavradı. Masa lambasını açsa mıydı? Loş oda melankolik ruh haline uyu- yordu. Altmış vatlık ampulün can sıkıcı yarı ışığı buna say- gısızlık olurdu. İni, bir kasvet tapınağıydı. 10 İstanbul’un en iç karartıcı bölgelerinden birinde gökyü- züne doğru yükselen –ama yeterince yükselemeyen– Milli Güvenlik Kurulu Polis İrtibat Bürosu’nun beşinci katın- daki ofis demeye bin şahit isteyecek bu odayı hak etmek için ne yapmıştı? Ne yapmıştı? Aslan her şeyi yapmıştı: ibretlik saha ope- rasyonları, istihbarat toplama faaliyetleri ve zehirli bürok- rasi pastasında yükselmenin bir parçası olarak, gülümseyip sineye çekme ve kıç yalama işleri. Hükümetin güvenlik operasyonları ile or

Recently converted files (publicly available):