• Document: BILBRANSJENS FAGSKOLEUTDANNING. Læreplan. for Bilbransjens Fagskole. Studieretning Verkstedsledelse
  • Size: 95.76 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 21:34:03
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

BILBRANSJENS FAGSKOLEUTDANNING Læreplan for Bilbransjens Fagskole Studieretning Verkstedsledelse Godkjent av Norges Bilbransjeforbund 1. april 2007 Innhold Generell informasjon side Innledning 3 Inntakskrav 3 Gjennomføring 3 Studiets lengde 3 Studiets innhold, moduler og dokumentert delkompetanse 3 Prinsipper for opplæringen Generell informasjon om opplæringen 4 Timefordeling gjennom studiet 4 Prinsipper for opplæringen 4 Vurdering 4 Eksamensordning / Eksamensform 5 Mål og hovedmomenter Modul 1: Informasjon og kommunikasjonsteknikk/IKT 6 Modul 2: Kontorfag 6 Modul 3: Presentasjonsteknikk / Pedagogikk 7 Modul 4: Systematisk arbeid med helse , miljø og sikkerhet 8 Modul 5: Verkstedsdrift, økonomi, administrasjon og markedsføring 9 Modul 6: Kommunikasjon, Kunderelasjoner og salg 10 Modul 7: Ledelse og organisasjonsutvikling 11 Modul 8: Logistikk 12 Modul 9: Lovkunnskap 13 2 Generell informasjon Innledning Sterk utvikling innen samferdselssektoren og stadig mer avansert teknologi innenfor bilbransjen, stiller stadig større krav til bedriftene og deres ledere. For at fremtidige ledere i bilbransjen skal kunne få, og videre ha kompetanse til å lede en kompleks kjøretøybedrift, vil det bli stilt store krav til at lederen har utdanning som står i forhold til det ansvar vedkommende blir tillagt. Logistikksituasjonen vil bli endret i takt med bilbransjens endringer, og det vil bli stilt store krav til lavt lagerhold, men likevel enkle og presise logistikkrutiner. Administrasjon, teambygging, ledelse og markedsføring vil bli viktige områder framover. Bilbransjen har manglet en fremtidsrettet etterutdanning for ledere av en moderne bransjebedrift som gjør det mulig å ta etterutdanning kombinert med å være i fullt arbeid. Et slikt etterutdanningstilbud kan tilbys både som heltidsstudie og nettbasert studie. Nettstudiet gjennomføres med bruk av tilrettelagt webbasert læringsplattform kombinert med kontakt til nettlærer / rettleder og med samlinger for informasjonsutveksling med mer. Etterutdanningen bør også være et alternativ til medarbeidere som av ulike grunner ønsker å endre sin jobbsituasjon uten å måtte slutte i bransjen Med den raske tekologiske utviklingen vi har hatt, og vil få i fremtiden, vil det være behov for å omskolere og styrke medarbeidere til andre arbeidsoppgaver i bedriften. En klar målsetning for utdanningen vil også være å heve gjennomsnittsalderen på de tilsette i bilbransjen generelt. Bilbransjens Fagskoleutdanning tilbyr etterutdanning innen studieretningene: 1. Servicetekniker 2. Verkstedledelse Servicetekniker utdanningen gir etterutdanning for teknisk personell og fører frem til offentlig godkjenning som teknisk leder av kjøretøyverksteder. (se egen læreplan) Verkstedledelse gir etterutdanning innen de merkantile fagene, og fører frem til Mesterbrev. Inntakskrav Som student i verkstedsledelse ved Bilbransjens Fagskole må søkeren ha: - fagutdanning med fagbrev innenfor et av hovedfagområdene - Grunnleggende ferdigheter i IKT - 2 års relevant praksis etter å ha tatt fagbrev Gjennomføring Nettstudiet gjennomføres med bruk av en tilrettelagt webbasert læringsplattform kombinert med fysiske samlinger. Antall samlinger vil variere avhengig av studieretning. Studiets lengde Studiet tilbys som ettårig, fleksibel nettbasert utdanning med samlinger. Organisert som vanlig heltids undervisning, vil dette motsvare et halvt års utdanning tilsvarende 30 fagskolepoeng Studiets innhold, moduler og dokumentert delekompetanse For å tilrettelegge opplæringen for voksne som er i arbeid, er læreplanen inndelt i moduler. På denne måten kan ulike personers behov for å bygge mindre deler av opplæringen sammen til en definert kompetanse bli ivaretatt. Sluttkompetansen for Bilbransjens Fagskole, merkantil studieretning Verkstedledelse, kvalifiserer for Mesterbrev. Når alle moduler og eksamener er bestått utstedes det et dokument som bevis for gjennomført og bestått utdanning.

Recently converted files (publicly available):