• Document: SANAL ORGANİZASYONLAR
  • Size: 3.86 MB
  • Uploaded: 2018-10-14 20:43:58
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

SANAL ORGANİZASYONLAR SANAL ????????????? Türk Dil Kurumu’nca SANAL kelimesinin tanımı da, “gerçekte yeri olmayıp zihinde tasarlanan, mevhum, farazi, tahminî” olarak yapılmıştır. Sanal Organizasyon Nedir ? Sanal Organizasyonlar; Fiziksel varlığın gerekliliğini ortadan kaldıran, teknolojik imkanların elverdiğindi ölçüde gerçek gibi işleyen ya da işletilen yapay işletmelerdir. Tanım Çalışanların belirli bir yerde toplanmadığı, hizmet üretiminin belirli aşamalarda yer aldığı, bilgisayar olanakları ile sürekli haberleşme içinde bulunan, sanki tek bir organizasyon gibi müşterilerine mal ya da hizmet sunan organizasyondur. Sanal organizasyonlar, bilgi ve teknolojinin, zaman, mekan ve kültür farkı olmaksızın iletişimi sağlaması sonucu ortaya çıkmış yapılardır . SANAL GERÇEKLİK Fiilen olmayan bir olayın sanki varmış gibi hissedilmesi, sanki gerçekmiş gibi görülmesini ifade eder. • Bilgisayarda tasarımı yapılan bir binanın içine girerek koridorlarında gezinmek, • Çizimi yapılan bir eşyanın önüne, arkasına veya içine bakmak • Farklı ülkelerdeki yöneticilerle video konferans (sanki bir arada gibi) toplantı yapmak • Bilgisayarda süpermarketten alış veriş yapmak • Bilgisayarda farklı noktalardaki insanlara ortak oyunlar oynamak • Similatörde uçak veya makine kullanmak BİRER SANAL GERÇEKLİK ÖRNEKLERİDİR 8 Sanallaşan Organizasyonlar Organizasyonların sanallaşması ile birlikte köklü birçok kurum ve kuruluşlar sanallaşmışlardır. Bu organizasyonlara örnek olarak; E-devlet E-ticaret E- para E-banka 9 Geleneksel Organizasyonlar • Geleneksel organizasyonlar dikey olarak oluşturulurlar. • Otorite en üstte toplanır. • En üstten alta doğru sorumluluklar delege edilir Sorun :?????????? Geleneksel Organizasyonlar • Geleneksel organizasyonlar dikey olarak oluşturulurlar. • Otorite en üstte toplanır. • En üstten alta doğru sorumluluklar delege edilir Sorun :Çeviklik ve İletişim Dönüşüm • Tüm işlerin bilgisayarla yapılması • Organizasyon içinde bilgisayar ağlarının kurulması. • Organizasyonun internete bağlanması • Organizasyonun temel yeteneklerinin kararlaştırılması. • Temel yetenek dışındaki işlerin outsource edilmesi. • Stratejik iş ortakları belirlenmesi • Oluşturulan yapının iletişim ile harekete geçirilmesi ve işletilmesi. SANAL ORGANİZASYON YAPISI Sanal organizasyonun oluşmasını sağlayan faktörler neler olabilir ? SANAL ORGANİZASYONUN OLUŞMASINI NEDEN OLAN FAKTÖRLER  Gelişen Rekabet Ortamı  Hızlı Talep Karşılama Zorunluluğu  Müşterilerin Sürekli Değişen Talepleri  Bilgiye Kolay Erişim  Yüksek Beklentiler  Rekabetle beraber gelen çabuk hareket etme zorunluluğu  Her türlü kaynak ve uzmanlık bilgisine ulaşma zorunluluğu  Sayısı gittikçe artan yeni uzmanlık isteyen ürün ve hizmetler sunma zorunluluğu Sanal Organizasyon türleri • Dengeli Sanal Organizasyon: Örgütler arası işbirliğin az veya çok süreklilik özelliği taşıdığı, risk ve sahipliğin dağıtıldığı, lider işletme etrafında örgütlenme olduğu organizasyon. • Dinamik sanal organizasyon: Liderliğin paylaşıldığı, organizatör işletme kavramının olduğu, işbirliğin geçici oldugu organizasyonlar. Sanal Organizasyonlarda İletişim • Kablolu ağlar (yüksek hızda büyük veri transferi ve güvenlik için) • DSL/Wifi bağlantıları • 3g Mobil cihazlar • Beraber çalışma yazılımları • (ibm lotus, horde, teambox) • Mesajlaşma programları(lync,msn messenger, • Ip phone, smartphone,video konferans yazılımları. SANAL ORGANİZASYONU OLUŞTURAN BİRİMLER NELERDİR ? Sanal Organizasyonun Birimleri Bir organizasyonun sanal hale dönüşümünde bazı aşamalardan geçtiği saptanmıştır. SANAL HALE DÖNÜŞMEK İÇİN • Bütün çalışmaların bilgisayar ve bilişim teknolojisi ile yürütülmesi • Organizasyonda bilgisayar ağının kurulması • Organizasyonun internete giriş yapması SANAL HALE DÖNÜŞMEK İÇİN • Organizasyonun, temel becerilerini oluşturması • Personelin, organizasyonun misyonu, vizyonu ve hedefleri konularında donanımlı ve hassas hale getirilmesi • Temel beceri dışındaki çalışmaların dış kaynak kullanılarak yürütülmesi SANAL HALE DÖNÜŞMEK İÇİN • Stratejik partnerlerin seçilmesi • Meydana gelen bu yapının koordinasyon ile hayata geçirilmesi ve işletimi Organizasyonlarda sanallaşma birçok biçimde karşımıza çıkar.  Stratejik ortaklık (strategic alliances)  Ortak girişimler (joint ventures – JV’s)  Tedarik zinciri yö

Recently converted files (publicly available):