• Document: Μάρτυς μου ο Θεός (2013)
  • Size: 772.93 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 23:23:48
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

2014 Makis Tsitas – Greece Μάρτυς μου ο Θεός (2013) God is my witness Publishing House Kichli Publishing © Yiorgos Fermeletzis Biography Makis Tsitas was born in 1971 in Giannitsa, Greece. He studied journalism in Thessaloniki and worked in radio. Since 1994 he has lived in Athens and works in publishing. He is the director of diastixo.gr, a literary and cultural internet journal. His work (stories, plays and poems) has been included in anthologies and published in jour- nals and newspapers in Greece and abroad. His one-act plays, On the Square and Television, were performed at the Theatro ton Kairon in Athens. His short stories have been translated into German, Spanish, English, Hebrew, Swedish and Finnish. His published work includes a novel (God is my witness, 2013), a collection of short stories (Patty from Petroula, 1996) and many books for children. Synopsis In this humorous, moving, and perceptive novel, an anti-hero of our time who wants nothing more than to live with dignity – having reached his fifties with no job and uncertain health – narrates the trials and betrayals he has suffered from employers, from the women he meets, and from his own family. Through his torrential monologue, replete with everyday occurrences and ebullient fantasies, we follow a simple man’s struggle to remain upstanding. As his story veers from wildly humor- ous to unconsciously self-mocking or even disturbing, Makis Tsitas’ hero becomes representa- tive of the enmity a human being must withstand. His child-like naivety becomes the deformed and deforming mirror of a cynical and vicious society which, despite its apparent tolerance and prosperity, is fading towards decadence, intolerance and racism. The novel’s anti-hero comes to reflect the monstrosity of a society that must inevitably exclude him. Μάρτυς μου ο Θεός Makis Tsitas (pp. 11-15) Yπάρχουν τεσσάρων ειδών αφεντικά: οἱ πετυχημένοι, οἱ χρε- ωμένοι, τὰ καθίκια καὶ οἱ τρελοί. Ἐγὼ ἔπεσα στὸ τέταρτο. Πολλὲς φορὲς μοῦ μίλαγε καὶ σκεφτόμουνα ὅτι δὲν ἤξερε ἂν εἶχε ἀπέναντί του ἐμένα ἢ κάποιον ποὺ μοῦ ἔμοιαζε. Δηλαδὴ ἂν ἤμουνα ὁ Χρυσοβαλάντης —ὁ ὑπάλληλος καὶ φίλος— ἢ ὁ δίδυμος ἀδερφός μου. Μόνο ποὺ δὲν ἔχω δίδυμο ἀδερφό, δύο ἀδερφὲς ἔχω. Ἔτσι καὶ τύχαινε νὰ συναντηθοῦμε στὴν εἴσοδο τῆς ἑταιρείας, μοῦ ἔλεγε «τρέχα νὰ μὲ προλάβεις!» κι ὁρμοῦσε στὸ ἀσανσέρ, κι ὅπως ἀνέβαινε μοῦ φώναζε «μὴν κλέβεις!» καὶ μ’ ἔβαζε ν’ ἀνεβαίνω τρέχοντας ὀχτὼ ὀρόφους, μετρώντας δυνατὰ τὰ ἑκατὸν σαράντα τέσσερα σκαλιά, καὶ οὔρλιαζε μέσα ἀπ’ τὸ ἀσανσέρ: «Πιὸ δυνατά, ρὲ χοντρέ! Δὲν ἔχεις ψυχὴ μέσα σου;». Ἡ ἑταιρεία του ἔκλεισε τέλη τοῦ ’80 κι ἔμεινα ἄνεργος στὰ καλὰ καθούμενα. Δούλευα κοντά του ἕντεκα χρόνια, ἀλλὰ δυστυχῶς πιάστηκα ἀπροετοίμαστος, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι συνάδελφοί μου ἔκαναν ἐργασιακὸ μάρκετινγκ γιὰ μῆνες καὶ πῆγαν σὲ ἄλλα ἀτελιὲ γραφικῶν τεχνῶν ἀμέσως. Ἔβλεπα βέβαια ὅτι βούλιαζε τὸ καράβι, ὅτι τὸ πράγμα πήγαινε ἀπ’ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο, ὅτι δὲν ὑπῆρχε πλέον μέλλον, ἀλλὰ δὲν ἤθελα νὰ τὸ πιστέψω. Γιατὶ εἶχα φάει τὸ παραμύθι τοῦ Ἐξαποδῶ: «Καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι νὰ φύγουν, ἐσὺ δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ μείνεις χωρὶς δουλειά». Ἔτσι τὴν πάτησα. 2 The European Union Prize for Literature 2014 Makis Tsitas Εἶδα τὸν ἑαυτό μου νὰ παλεύει μὲ τὸν ἑαυτό μου στὴ λάσπη. Ἔβριζε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο καὶ προσπαθοῦσε νὰ τὸν πνίξει. Ταυ- τοχρόνως ἔψαλλαν μὲ κατάνυξη τὸ τροπάριο τῆς Κασσιανῆς. Ὕστερα οἱ δύο γίνανε ἕνας ἄλλος Χρυσοβαλάντης, ποὺ τὸν

Recently converted files (publicly available):