• Document: Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. Ders içeriği
 • Size: 2.84 MB
 • Uploaded: 2018-12-08 19:55:22
 • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

8.03.2016 ANTENLER Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Ders içeriği BÖLÜM 1: Antenler BÖLÜM 2: Antenlerin Temel Parametreleri BÖLÜM 3: Lineer Tel Antenler BÖLÜM 4: Halka Antenler 1 8.03.2016 Ders içeriği BÖLÜM 1: Antenler BÖLÜM 2: Antenlerin Temel Parametreleri BÖLÜM 3: Lineer Tel Antenler BÖLÜM 4: Halka Antenler BÖLÜM 1: Antenler 1.1. Giriş 1.2. Anten Çeşitleri 1.3. Işıma Mekanizması 1.4. İnce Tel Antende Akım Dağılımı 2 8.03.2016 BÖLÜM 1: Antenler 1.1. Giriş 1.2. Anten Çeşitleri 1.3. Işıma Mekanizması 1.4. İnce Tel Antende Akım Dağılımı BÖLÜM 1: Antenler 1.1. Giriş Elektromanyetik dalga nedir? Anten nedir? Anten düzeneği 3 8.03.2016 Elektromanyetik Dalga Teorisi 19. yy’da elektriksel ve manyetik kuvvetler ve bu kuvvetlerle ilgili alanlar ayrı ayrı incelenmiştir. Elektriksel ve manyetik alanlar arasındaki bağıntılar başlangıçta kesin olarak belirlenememiştir. Elektrik ve manyetik alan arasındaki bağıntıları tespit eden ingiliz fizikçi J.C. Maxwell’dir (1864). Maxwell denklemleri, herhangi bir yerdeki noktada bulunan elektriksel ve manyetik alanlar arasındaki bağıntıyı, o noktanın konumuna ve zamana bağlı olarak ifade eder. Elektromanyetik Dalga Teorisi Maxwell denklemlerine göre; Zamanla değişmeyen hallerde (statik), elektriksel alan manyetik alandan bağımsız olarak bulunabilir. Zamanla değişen olaylarda ise, elektriksel ve manyetik alanlar bir arada bulunmak zorundadır. Bu iki alanın tümüne “elektromanyetik alan” denir. Maxwell denklemlerinin çözümü, elektromanyetik dalgaların yayılma özelliğinin bulunduğunu gösterir. Bu yayılma genel olarak her ortamın içinde ve boşlukta mümkündür. Boşluktaki yayılım hızı ışık hızı (c = 3*108 m/sn) ile olur. 4 8.03.2016 Elektromanyetik Dalga Teorisi Elektromanyetik dalgaların yayılma özelliği deneysel olarak 1886’da Alman Fizikçi R.H. Hertz tarafından bulunmuştur. Hertz laboratuarında bir rezonans devresini elektromanyetik alanı çevreye yayacak şekilde geliştirmiştir. Bu devreden yayılan elektromanyetik dalgaların, uzak mesafedeki ikinci bir devreyi uyardığını göstermiştir. Elektromanyetik dalgaların endüstriye tatbiki İtalyan araştırmacı Marconi’nin telsiz telgrafı icat etmesiyle başlar (1895-1897). Elektromanyetik Dalga Teorisi Elektromanyetik dalga: Elektrik ve manyetik alan bileşenlerini içeren ve bulundukları ortamda yayılarak enerji taşıyan dalgalardır. Elektromanyetik dalgalarda elektriksel ve manyetik alan bileșenleri birbirine diktir. Yayılma, bu iki alanın olușturduğu düzleme dik doğrultuda meydana gelir. E: Elektrik alan (V/m) H: Manyetik alan (A/m) λ : Dalga boyu 5 8.03.2016 Antenler Anten nedir? Antenler elektromanyetik dalgaları göndermek veya almak için kullanılan aletlerdir. Verici anten: Bir sistemden güç alarak çevresine elektromanyetik dalga yayan bir antene verici anten denir. Verici moddaki antenler kılavuzlanmıș dalgaları serbest dalgalara dönüștürürler. Alıcı Anten: Çevresindeki elektromanyetik dalgalar tarafından uyarılarak bir sisteme güç aktaran antene alıcı anten denir. Alıcı moddaki antenler ortamdaki serbest dalgaları kılavuzlanmıș dalgalara dönüștürürler. Yapı olarak verici ve alıcı antenler birbirlerine benzerler. Hatta bir anten hem verici hem de alıcı anten olarak kullanılabilir (radar) . Anten Düzeneği Anten, kılavuzlayıcı cihaz ile boșluk arasındaki geçiș yapısı olarak da tarif edilir. Kılavuzlayıcı cihaz transmisyon hattı veya dalga kılavuzu ol

Recently converted files (publicly available):