• Document: - duidelijkheid in terminologie: - overzicht van begrippen - opbouw in het verhaal - aangeven welke begrippen verwarring kunnen veroorzaken
  • Size: 758.48 KB
  • Uploaded: 2018-10-24 21:56:58
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Reader tracties en translaties van het glenohumerale gewricht Voorwoord De aanleiding voor het beginnen van het project met dit onderwerp was de onduidelijkheid die vaak optreedt bij het begrip “zelfstudie”. Er wordt van de studenten vereist dat zij door middel van zelfstudie veel vaardigheden zich eigen maken. Het begrip zelfstudie heeft natuurlijk zijn positieve en negatieve kanten. Wat wij vooral als negatief beschouwden m.b.t. ons onderwerp waren de volgende punten: - overzicht in een leerproces; - waar begin je? - welke literatuur is geschikt? - wat is belangrijk? - duidelijkheid in terminologie: - overzicht van begrippen - opbouw in het verhaal - aangeven welke begrippen verwarring kunnen veroorzaken Vervolgens was het idee om hier iets mee te gaan doen. Wij wilden dus iets creëren, wat een student helpt een bepaald onderdeel onder de knie te krijgen. We hebben gekozen om reader te maken: door studenten, voor studenten. De keuze voor ons onderwerp is voortgekomen uit de onduidelijkheid die er rond tracties en translaties van het glenohumerale gewricht bestaan en waarvan wij vonden dat we dat we dit tweede studiejaar nog niet geheel onder de knie hadden. Vooral de kennis van de arthrokinematica, wat het beginsel is wat betreft inzicht in het onderwerp, was er onderduidelijkheid wat geschikte literatuur was, en hoe je dit nu in duidelijke taal uitgelegd kon krijgen. Toen wij in thema 5 bezig waren met tracties en translaties, verliep de zelfstudie niet soepel. In de bestaande literatuur worden begrippen door elkaar gebruikt, wat voor veel verwarring zorgt. Zelfs in een boek als Mink (1996), wat op deze opleiding een gerespecteerd boek is en veelvuldig gehanteerd wordt, worden begrippen door elkaar gebruikt. Door deze verwarring ontstond er totaal geen inzicht bij ons wat betreft de arthrokinematica. Voor menig student gaat het onderwerp dan vaak “onder op de stapel”, en gaan ze verder met iets anders. Tijdens de lessen herhaal je de voorbeelden die de docent geeft, of je kopieert de uitvoering vanuit een studieboek. Dit kan misschien genoeg zijn om tot een goede uitvoering van een tractie of translatie op een tentamen te komen. Maar inzicht om later in de praktijk dit als therapie te gebruiken hebben we niet voldoende gekregen, mede veroorzaakt door een matige kennis van arthrokinematica maar bovenal veroorzaakt door de verwarring rond het gebruik van de terminologie. Vandaar dit initiatief om iets te maken waarin de stof overzichtelijk, met duidelijke taal, goede opbouw en verwijzingen beschreven staat. Beroepsopdracht van Wietske Zetzema, William Scholte & Victor Verschoor Reader tracties en translaties van het glenohumerale gewricht Inhoudsopgave Inleiding…………………………………………………………………. Blz. 4 Hoofdstuk 1: Wat houdt kinematica in?……………………………… Blz. 5 Hoofdstuk 2: Anatomie van gewrichten……………………………... Blz. 7 Hoofdstuk 3: Anatomie van het glenohumerale gewricht…………. Blz. 10 Hoofdstuk 4: Convex en concaaf…………………………………….. Blz. 11 Hoofdstuk 5: Tracties en translaties…………………………………. Blz. 15 Hoofdstuk 6: De handvattingen van tracties en translaties op het glenohumerale gewricht……………………….. Blz. 17 Hoofdstuk 7: Diagnostiek bewegingsbeperking/ laxiteit in kapsel… Blz. 20 Hoofdstuk 8: Totaal overzicht gebruikte begrippen in de literatuur. Blz. 24 Conclusie……………………………………………………………….. Blz. 27 Samenvatting ………………………………………………………….. Blz. 28 Literatuurlijst……………………………………………………………. Blz. 29 Bijlage: Verklarende woordenlijst…………………………………….. Blz. 30 Bijlage: De bewegingen van convex en concaaf….……………….. Blz. 31 Beroepsopdracht van Wietske Zetzema, William Scholte & Victor Verschoor 3 Reader tracties en translaties van het glenohumerale gewricht Inleiding In deze reader is geprobeerd begrippen op een concrete, duidelijke en minder verwarrende manier te verwoorden. Met behulp van deze reader is het de bedoeling dat de student inzicht krijgt in het volgende: • kinematica; arthrokinematica en osteokinematica • verwarring die hierbij ontstaat bij het gebruiken van bestaande literatuur

Recently converted files (publicly available):