• Document: De projectmanager. en zelforganiserende teams
  • Size: 2.65 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 16:28:17
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

De projectmanager … en zelforganiserende teams Agenda 16:00 – 16:30: Inloop 16:30 – 16:50: Welkomstwoord DUO 16:50 – 17:00: Welkomstwoord IPMA Noord 17:00 – 17:30: Oefening zelforganisatie 17:30 – 18:00: Agile en de route naar BusDevOps 18:00 – 18:45: Eten en naar het paviljoen 18:45 – 19:45: Lagerhuis 19:45 – 20:00: Afsluiting Na het eten gaan we groepsgewijs naar het paviljoen. Na afloop graag de naambadges weer inleveren. De fietsenkelder gaat om 20:30 dicht. 3 Oefening met zelforganisatie 4 De menselijke knoop  Opsplitsen in groepen van 10 – 15 personen  Stel gezamenlijk één projectmanager aan  Andere teamleaden gaan in een kring staan  Steek je rechterhand omhoog en pak vervolgens een willekeurige team lid uit de kring bij de rechterhand, doe hetzelfde met de linkerhand  De opdracht voor de projectmanager is het oplossen van de menselijke knoop binnen 3 minuten  Teamleden mogen alleen de opdrachten van de projectmanager opvolgen en niet met elkaar praten 5 De menselijke knoop – ronde 2  Voer de opdracht met dezelfde groep nog een keer uit maar nu …  De projectmanager wordt ook onderdeel van het team  Maak dezelfde menselijke knoop  Probeer weer binnen 3 minuten de knoop te ontwarren  Teamleden mogen nog steeds niet met elkaar praten maar wel zelf actie ondernemen 6 De route naar BusDevOps bij DUO • Het uitgangspunt • De historie en de rol van projectmanagement • BusDevOps • De rol van de projectmanager binnen BusDevOps 7 Agile Manifesto Wij laten zien dat er betere manieren zijn om software te ontwikkelen door in de praktijk aan te tonen dat dit werkt en door anderen ermee te helpen. Daarom verkiezen we: Mensen en onderlinge interactie Processen en hulpmiddelen Werkende software Allesomvattende documentatie Samenwerken met de klant Contractonderhandelingen Inspelen op verandering Volgen van een plan dus: Hoewel wij waardering hebben voor al hetgeen aan de rechterkant staat vermeld, hechten wij méér waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd. 8 Even heel kort wat historie … Handelen obv het Agile Manifesto Mensen en onderlinge interactie Processen en hulpmiddelen Werkende software Allesomvattende documentatie Samenwerken met de klant Contractonderhandelingen Inspelen op verandering Volgen van een plan Alle aspecten zijn belangrijk, maar als het erom spant levert de linkerkant wel de gewenste resultaten op! 2007: RUP in projecten 2009: + Scrum in projecten 2012: Kanban als alternatief voor Scrum 2014: DUO-Agile in de Informatie Voorzienings(IV)-Keten 2015: De ontwikkeling van de DUO-Way of Working inclusief BusDevOps 9 BusDevOps en de DUO Way of Working BusDevOps - Samentrekking van Business, Development en Operations. BusDevOps is de organisatorische inrichting van de DUO Way of Working waarbinnen multidisciplinaire teams verantwoordelijk zijn voor zowel de (door)ontwikkeling als het beheer van producten, diensten en applicaties. DUO-WoW – De manier hoe we binnen DUO (samen)werken, denk aan: • hoe we met elkaar omgaan (in de vorm van een DUO cultuurmanifest) • in welke vorm (de invulling van BusDevOps) • met welke tooling (Continuous Delivery) • volgens welke standaarden (MTHV) • etc. 10 DUO cultuurmanifest omdat we dit willen … (lever)betrouwbaarder sneller & wendbaarder tevredener goedkoper werken we zo… SAMENWERKEN ORGANISATIE samenwerken, open en transparant klant centraal multidisciplinair en zelforganiserend dienend leiderschap T-shaped professionals verantwoordelijkheden laag belegd HANDELEN PRINCIPES op basis van het Agile manifesto backlog gestuurd werken experimenteer en verbeter continu visualiseren en expliciet maken outputgericht gestuurd beperk onderhanden werk

Recently converted files (publicly available):