• Document: INSTRUKCJA OBSŁUGI
  • Size: 3.56 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 19:09:33
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

KSIĄŻKA GWARANCYJNA / INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJA GAZOWA BRC KSIĄŻKA GWARANCYJNA KIA VENGA 1.4 / INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJA GAZOWA BRC KIA Rio 1.2 1.4 VENGA KIA cee’d 1.4 Warunki gwarancji 1. Firma CZAKRAM udziela gwarancji na wszystkie elementy instalacji gazowej systemu BRC na okres 36 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 48 miesięcy. W pierwszych 36 miesiącach gwarancja nie przewiduje limitu przebiegu, w pozostałym okresie  48 miesięcy obowiązuje limit do 150 tys. kilometrów licząc od daty wydania samochodu. 2. Warunkiem uzyskania dodatkowych 48 miesięcy gwarancji jest aby w okresie odpowiednio do: 36-ego, oraz do 60-tego miesiąca gwarancji klient zgłosił się do Stacji obsługi Kia autoryzowanej do obsługi in- stalacji gazowej w samochodach Kia (aktualny wykaz stacji obsługi znajduje się na: www.kia.com oraz www.czakram.pl/gwarancja) celem przeprowadzenia rozszerzonego przeglądu gwarancyjnego. W trakcie tych przeglądów będą wymieniane następujące elementy: reduktor, wtryskiwacze LPG, filtry, przewody gumowe. Koszty elementów oraz ich wymiany ponosi użytkownik samochodu. W razie nie zastosowania się do tego przepisu klient traci możliwość przedłużenia gwarancji. 3. Gwarancja na instalacje gazową dotyczy wyłącznie samochodu, w którym została zamontowana na życzenie klienta zgodnie ze złożonym zamówieniem na nowy samochód. 4. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne, które ulegają naturalnemu zużyciu z biegiem czasu np. filtr elektrozaworu, membrany reduktora, itp.. 5. W okresie gwarancyjnym Stacja obsługi Kia autoryzowana do obsługi instalacji gazowej (aktualny wykaz sta- cji obsługi znajduje się na: www.kia.com oraz www.czakram.pl/gwarancja) zapewni naprawę lub bezpłatną wymianę elementów i podzespołów, w których wystąpiły wady uniemożliwiające ich eksploatacje. Obejmuje to także uszkodzenia elementów i podzespołów samochodu spowodowane awarią instalacji gazowej lub błędem w jej montażu. 3 6. Klient zobowiązany jest dokonywać przeglądu instalacji w Stacji obsługi Kia autoryzowanej do obsługi instalacji gazowej (aktualny wykaz stacji obsługi znajduje się na: www.kia.com oraz www.czakram.pl/gwarancja) co 15 tys. km. z tolerancją +/- 1000 km lub raz w roku z tolerancją +/-30 dni w zależności co wystąpi wcześniej. Dodatkowo w okresie do 36-ego oraz do 60-tego miesiąca gwarancji klient zgłosi się do Stacji obsługi Kia au- toryzowanej do obsługi instalacji gazowej celem przeprowadzenia rozszerzonego przeglądu gwarancyjnego. W razie nie zastosowania się do tego przepisu klient traci gwarancję na instalacje gazową. 7. Podczas przeglądów gwarancyjnych instalacji LPG należy wymieniać filtr elektrozaworu gazowego co 30 tys. km, oraz wkład do filtra fazy lotnej co 15 tys. km . Elementy te można wymieniać częściej gdy uległy zużyciu w wyniku złej jakości LPG. 8. Wszelkiego rodzaju regulacje, przeglądy gwarancyjne wynikające z okresowej kontroli instalacji gazowej po- winny być wykonane przez Stacje obsługi Kia autoryzowane do obsługi instalacji gazowej (aktualny wykaz stacji obsługi znajduje się na: www.kia.com oraz www.czakram.pl/gwarancja) i  są dokonywane odpłatnie (każdy zakład może rozpatrywać to indywidualnie). 9. Wszystkie usterki powinny zostać usunięte, a niesprawne elementy instalacji gazowej wymienione w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia awarii. W przypadku konieczności sprowadzenia elementu instalacji gazowej z zagranicy istnieje możliwość wydłużenia terminu naprawy do 30 dni. 10. Wszelkie koszty dojazdu związane z regulacją, przeglądami gwarancyjnymi oraz naprawą systemu ponosi użyt- kownik. 11. Firma CZAKRAM nie zwraca kosztów jazdy na benzynie w przypadku uszkodzenia, lub awarii instalacji gazowej. 12. Użytkownik pojazdu nie powinien samowolnie ingerować w zamontowany system pod rygorem utraty gwa- rancji. 13. Użytkownik pojazdu jest odpowiedzialny za utrzymanie dobrego stanu technicznego pojazdu w tym elementów układu zapłonowego (tj. świec zapłonowych oraz cewek zapłonowych). 14. Stacja obsługi Kia autoryzowana do obsługi instalacji gazowej nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie 4 podzespołów i osprzętu silnika samochodu powstałe na skutek złego stanu technicznego pojazdu oraz nie- sprawnego układu zapłonowego. 15. Użytkownik pojazdu nie może dopuścić do wyczerpania się benzyny w baku samochodu - ze względu na włą- czoną funkcję VSR w instalacji LPG. Funkcja ta polega na dotryskiwaniu małej dawki benzyny podczas jazdy na gazie. Jednocześnie zaleca się utrzymanie stanu paliwa powyżej poziomu ¼ zbiornika. Brak benzyny może

Recently converted files (publicly available):