• Document: EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAVRU VATAN ANAOKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI YILLIK EYLEM PLANI
  • Size: 115.34 KB
  • Uploaded: 2018-10-14 09:15:04
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAVRU VATAN ANAOKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI YILLIK EYLEM PLANI AYLAR HAFTA EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMALAR 3 • Türkiye Çevre Eğitim Vakıf Koord.Öğretmen (TÜRÇEV) sitesinin incelenmesi, konulara bakılması Koord.Öğretmen • Okullarda Orman yıllık eylem planının hazırlaması Koord.Öğretmen EKİM • Tüm okula, Okullarda Orman programı hakkında bilgi Koord.Öğretmen verme,bilinçlendirme • Okullarda Orman panosunun hazırlanması • Eylem Planının TÜRÇEV’e Koord.Öğretmen gönderilmesi Koord.Öğretmen 4 • Okullarda Orman komitesinin kurulması Okul kom.kooröğrt • Okullarda Orman öğrenci komitesinin kurulması Okul kom.kooröğrt • Okullarda Orman veli komitesinin kurulması Okul kom.kooröğrt • Okul ve çevre temizliği hakkında bilinçlendirme Okul kom.kooröğrt • Tüm sınıflarda Okullarda Orman projesinin açıklanması Okul idaresi- kooröğret • Ormanları simgeleyen ağaç figürlerinin okulumuzun güzel bir köşesine yerleştirilmesi KASIM 1 • Ulu önder Atatürk anısına okul Okul kom.kooröğrt bahçesine 10 fidan dikilmesi • Atık kağıt toplama kampanyasının Okul kom.kooröğrt başlatılması ve takip edilmesi • Okulumuzda kağıtların çift taraflı Koord.Öğretmen kullanılmasına teşvik edilmesi • Fotokopilerin arkalı önlü Koord.Öğretmen kullanılması ile ilgili teşvik edilmesi 2 • Okul bahçesinin gezilerek Okul kom.kooröğrt çocuklara okul bahçesindeki ağaç türlerinin tanıtılması, tür özellikleri hakkında bilgilendirilmesi,ağaçlara künye hazırlanması • Ağaç türleriyle ilgili resim Okul kom.kooröğrt çalışmasının yapılması • Talas belediyesinin hazırlamış Okul idaresi- olduğu Talas bölgesindeki kır koord.öğrt çiçekleri kitapçığının öğrencilerle incelenmesi 3 • "VATAN TOPRAĞI Okul KUTSALDIR KADERİNE TERK kom.koord.öğrt EDİLEMEZ..." ilkesiyle 17-23 KASIM Erozyonla Mücadele Haftasının kutlanması etkinlikleri • Erozyonu önlemek amacıyla öğrencilerle yapılan proje çalışması Tüm okul • Erozyonla mücadele yollarıyla ilgili proje çalışması Tüm okul • Patlamış mısırdan ağaç yapılması • Tohumlar fidana şarkısının Koord.öğrt öğretilmesi • Sınıflara kestane ,gürgen ,palamut Tüm okul vs isim verilmesi ve bu ağaçların özellşiklerinin benimsetilmesi Tüm okul 4 • Doğa sevgisi ile ilgili resim ve özlü Koord.öğrt sözlerin Okullarda Orman sergilenmesi • Ormanlardan elde edilecek bio Okul enerji kaynakları nelerdir? kom.koord.öğrt Bunların belirlenmesi. • Tuz seramiğiyle ağaçlar yapılarak Koord.öğrt orman oluşturulması ve sergilenmesi 5 • Okul içinde ‘Ayın En Temiz Okul idaresi- Sınıfı’nı seçerek o sınıfa bayrak koord.öğrt verilmesi • Okul şelalesine canlı çiçek ekilerek Okul idaresi- ‘doğa köşesi’ oluşturulması koord.öğrt

Recently converted files (publicly available):