• Document: Az elveszített ikertestvér jelenségének vizsgálata a családállítás módszerén keresztül
  • Size: 1.25 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 20:15:37
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet SZAKDOLGOZAT Az elveszített ikertestvér jelenségének vizsgálata a családállítás módszerén keresztül 2010 Sas Viktória V. évfolyam Témavezető: dr. Mirnics Zsuzsanna egyetemi docens TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS ....................................................................................................................................... 3 ELMÉLETI HÁTTÉR ............................................................................................................. 4 A CSALÁDÁLLÍTÁSRÓL .................................................................................................................... 4 AZ ELVESZÍTETT IKERTESTVÉR..................................................................................................... 9 HOGYAN ZAJLIK EGY IKER-ÁLLÍTÁS? ........................................................................................ 11 TRAUMA ÉS TESTI TÜNETEK......................................................................................................... 12 ORVOSI MEGKÖZELÍTÉS................................................................................................................. 15 AZ IKER-VESZTETTEK PSZICHODINAMIKÁJA .......................................................................... 17 KÉRDÉSFELTEVÉS ............................................................................................................. 23 HIPOTÉZISEK ..................................................................................................................................... 23 VIZSGÁLATI MÓDSZER .................................................................................................... 24 VIZSGÁLATI ESZKÖZÖK ................................................................................................................. 24 VIZSGÁLATI SZEMÉLYEK .............................................................................................................. 26 VIZSGÁLATI ELJÁRÁS ..................................................................................................................... 26 EREDMÉNYEK ..................................................................................................................... 28 AZ ELSŐ KÉRDŐÍV ELEMZÉSE ...................................................................................................... 28 ITEMANALÍZIS................................................................................................................................... 31 FAKTORANALÍZIS ............................................................................................................................ 31 SKÁLÁNKÉNTI ÖSSZEHASONLÍTÁS ............................................................................................ 32 AZ IKER-VESZTETT ÉS A KONTROLL CSOPORT ÖSSZEHASONLÍTÁSA .............................. 34 AZ IKER-VESZTETT ÉS A KONTROLL CSOPORT MINTÁJÁNAK JELLEMZÉSE ................... 34 A MÁSODIK KÉRDŐÍV ELEMZÉSE ................................................................................................ 36 AZ IKER-VESZTETT CSOPORT VISSZAJELZÉSEI A CSALÁDÁLLÍTÁST KÖVETŐEN ........ 41 A CSALÁDÁLLÍTÁSRA JELENTKEZETTEK ELVÁRÁSAI.......................................................... 44 DISZKUSSZIÓ ....................................................................................................................... 46 TOVÁBBI KUTATÁSOK.................................................................................................................... 52 MELLÉKLETEK ................................................................................................................... 54 ELSŐ KÉRDŐÍV .................................................................................................................................. 56 MÁSODIK KÉRDŐÍV ......................................................................................................................... 62 STATISZTIKAI MELLÉKLETEK ...................................................................................................... 65 AZ IKERTÜNDÉREK CÍMŰ NÉPMESE ........................................................................................... 70 FELHASZNÁLT IRODALOM ............................................................................................ 72 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS ................................................................................................ 78 NYILATKOZAT ........................................................................................................................................... 79

Recently converted files (publicly available):