• Document: Geschiedenis des vaderlands. Deel 1
  • Size: 2.1 MB
  • Uploaded: 2019-01-20 21:52:47
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Geschiedenis des vaderlands. Deel 1 Willem Bilderdijk uitgegeven door H.W. Tydeman bron Willem Bilderdijk, Geschiedenis des vaderlands. Deel 1. P. Meyer Warnars, Amsterdam 1832 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/bild002gesc01_01/colofon.htm © 2007 dbnl IX Naamlijst der inteekenaren. ZIJNE MAJESTEIT DE KONING, VOOR 3 EXEMPLAREN BEST PAPIER. VOOR HET RIJK, 6 EXEMPLAREN. ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DEN PRINS VAN ORANJE. ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN. Willem Bilderdijk, Geschiedenis des vaderlands. Deel 1 X A. Aa, (Mr. C.P.E. Robidé van der) Procureur bij de Regtbank van Eersten Aanleg te Leeuwarden. Aa, (G.J. van der) te Haarlem. Aa, (A.J. van der) te Breda. Abeelen, (J.K. van den) Boekh. te Culenborg. s Abrahams, (Gebr . Boekh. te Middelburg. 2 Ex. Abrahamsz., (J. Swart) te Amsterdam. Best pap. Akademie-Bibliotheek, (de) te Leiden. Best pap. Akerlaken, (Mr. P. van) Advocaat te Hoorn. Albarda (J.) Lid der Staten van Friesland. Albarda (W.) Lid van den Stedel. Raad te Leeuwarden. Albarda, H.Z. (J.) Notaris te Leeuwarden. Alberda van Menkema, (Jonkh. U.A.) Lid der Ridderschap en Staten van de Provincie Groningen. Best pap. Albrecht, (C.F.) te Amsterdam. Best pap. Alewijn, (D.) te Amsterdam. Altheer, (J.) Boekh. te Utrecht. 2 Ex. Altman, (H.) te Rotterdam. Anderson, (P.) te 's Gravenhage. Ankringa, (J.D.) Praeceptor aan het Gymnasium te Leeuwarden. Anspach, (J.A.) Theol. Doctor en Predikant te Deventer. Assen, (Mr. C.J. van) Hoogleeraar te Leiden. Best pap. Assen (F. van) Koopman te Leeuwarden. Attema, (R.) Procureur bij de Regtbank van Eersten Aanleg te Leeuwarden. Augustini, (A. Lub.) Predikant te 's Hertogenbosch. Auzon de Boisminard, (D') Kommandant Directeur van het Invalidehuis te Leiden. A.Z. Willem Bilderdijk, Geschiedenis des vaderlands. Deel 1 XI B. Baalen, (J. van) voor J.J. te Rotterdam. Baalen, (J. van) voor N.N. te Rotterdam. Baalen, (S. van) te Rotterdam. Bachiene, (Jac. Hendr.) Hypotheckbewaarder te Amersfoort. Backer, (W.H.) te Amsterdam. Best pap. Baertz, (J.G.R.) te 's Gravenhage. Baggen, (N.J. Pook van) te Amsterdam. Best pap. Bähler, (P.B.) te Amsterdam. Bakker Cz., (H.) Boekh. te Amsterdam. 2 Ex. n b Bakker, (J . J .) te Edam. Barends, (W.B.) Predikant te Lopik. Batteké, (G.) voor het Leesgezelschap te Breskens. Beek, (E.J. van) Koopman te Deventer. Beelaerts van Blokland, (Jonkh. G.) Ridder van de Orde van den Nederl. Leeuw; Secretaris bij den Raad van State en Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te 's Gravenhage. Best pap. Beeldsnijder, (Jonkh. G.J.) voor het Leesgezelschap Leest en geniet, te Utrecht. Beeloo, (A.) Lector te Medemblik. Beels, (M.A.) te Haarlem. Best pap. Bemmelen, (J.A. van) voor het Leesgezelschap Oefening en Genoegen te Haarlem. Benezet, (P.) Notaris te Leiden. Best pap. Bennet, (Mejufvr. J.M.) te Amsterdam. Benten, (A. van) Boekh. te Leiden. 2 Ex. Benthem, (S. van) Boekh. te Middelburg. 6 Ex. Beresteyn, (Jonkh. J.H. van) te Leiden. Berg, (P.L. Cremer van den) Student te Leiden. Willem Bilderdijk, Geschiedenis des vaderlands. Deel 1 XII Berg van Middelburgh, (Jonkh. Mr. F.E.) Lid van de Ridderschap van Holland, te Amsterdam. Bergman, (J. Th.) Theol. et Litt. Hum. Doctor te Leiden. Berkhout, (Jonkh. J.P. Teding van) Lid van de gedeputcerde Staten van Noord-Holland, te Haarlem. Berkhout, (Mr. J.C. Teding van) te Rotterdam. Berkhout, (P. Teding van) te Haarlem. Betman, (G.W.) Onderwijzer te Amsterdam. Best pap. Bevers, (Mej. N.) voor het Leesgezelschap de Vriendschap, te Vlissingen. Beusekom, (J.J.) J.U. Stud. te Leiden. Best pap. r Beusekom J ., (W.J. van) J.U. Stud. te Leiden. Best. pap. Beijerinck, (G.J.A.) Boekh. te Amsterdam. 2 Ex. Biben, (C.) te Amsterdam. Best pap. Bibliotheek (de) van den Raad van State te 's Gravenhage. Bibliotheek, (voor de) van het Koninklijk Instituut voor de Marine te Medemblik. Best pap. Bibliotheek, (de) van 's Rijks Athenaeum te Franeker. Biccard, (F.L.C.) te Leiden. Best pap. Bilderdijk, (J.) te Amsterdam. Bisdom, (Mr. J. van Lakerveld) te Brielle. Blaauw, (J.) te Amsterdam. Blikman, (H.) Boekh. te Amsterdam. Bloemen, (D.) te Amsterdam. Bloemendaal, (D.) Kostschoolhouder te Delftshaven. Blom, (A.H.) Theol. Stud. te Leiden. Blom, (H.W.) Zaakwaarnemer te Leeuwarden. Blussé en van Braam, Boekh. te Dordrecht. Boecop, (J.M. Baron van) Controleur der Posterijen te Middelburg. Boeke, (J

Recently converted files (publicly available):