• Document: DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;
  • Size: 1.18 MB
  • Uploaded: 2018-10-13 16:50:24
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir. Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; Üzerine gelen yükleri alarak temele nakleden duvarlardır. 2-Bölme duvarlar; Bina bölümlerini birbirinden ayıran fakat yük taşımayan duvarlardır. 3-İç duvarlar; Bina içinde bulunan duvarlardır. 4-Dış duvarlar; Binayı dışta çevreleyen duvarlarıdır. Çevre duvarı veya beden duvarı da denilir. 5-Yandın duvarları; Binayı yangından korumak için temelden çatıya kadar örülen duvarlardır. 6-Yangın Bölme Duvarı; Binayı yangından korumak için yapılan ancak kat seviyesinde biten duvarlardır. 7-Temel duvarı; Zemin içinde kalan ve yapının su basman seviyesine kadar devam eden duvarlardır. 8-İstinat duvarı; Arkasındaki toprağın kaymasını veya önündeki suyun aşındırmasını önlemek için yapılan duvarlardır. 9-Sınır duvarı; Arsa veya bahçe gibi yerlerin sınırlarını belirlemek amacı ile yapılan duvarlardır. 10-Panel duvarı; İskelet yapılarda, her katta kiriş ve kolonlar arasına inşa edilen ve yük taşımayan duvarlardır. Perde de denilir. 11-Kalkan duvarı; Çatıyı saklamak, teras çatıyı çevrelemek, çatı döşemesi ile meyilli yüzeyi arasındaki boşluğu kapatmak için yapılan duvarlardır. 12-Güneşlik perde duvar; Binaların esas dış duvarlarını güneşten korumak için yapılan duvarlardır. 13-Portatif Duvar; Yatay durumda inşa edilen, sonradan yerine monte edilen duvarlardır. 14-İnce kaplamalı duvar; Dış yüzü değişik malzeme ile kaplanmış, kaplaması duvara bağlanmış fakat kaplaması yük taşımayan duvarlardır. 15-Kalın kaplamalı duvar; Dış yüzü kaplama gereçleri ile kaplanmış, kaplaması da yük taşıyan duvarlardır. 16-Sandviç panelli duvar; Ortasına yalıtım malzemesi konulmuş panel duvarlardır. 17-Betonarme derzli duvar; Dik ve yatay derzlerine demir donanımı konulmuş ve beton dökülerek yapılmış duvarlardır. 18-Parapet duvarı; Çatı üst kenarı duvarıdır. 19-Derzli duvar; Örüldükten sonra derzleri çimento harcı ile çekilmiş duvarlardır. 20-Boşluklu duvar; Yüzeyine kapı ve pencere boşlukları bulunan duvarlardır. 21-Dolu duvar; Yüzeyinde kapı ve pencere boşluğu bulunmayan duvarlardır. 22-Ara boşluklu duvar; Yalıtım yapması amacı ile arası boş bırakılarak örülen duvarlardır. Taşıyıcı Yığma Kagir Yapı Duvarlarının Özellikleri  Türk Standartlarına uygun doğal taş, dolu tuğla, TS. 705 ve TS. 2510‘a göre maksimum boşluk oranlarını sağlayan düşey boşluklu tuğlalar, dolu beton briket veya benzeri bloklar kullanılmalıdır.  Boşluklu beton briket, cüruflu briket, yatay delikli tuğlalar, TS. 705 ve TS. 2510'a göre maksimum boşluk oranlarını sağlamayan düşey boşluklu tuğlalar, hiçbir zaman taşıyıcı malzemesi olarak kullanılmamalıdır.  Doğal taşlardan yapılan taşıyıcı duvarlar yığma binalarda sadece bodrum ve zemin katlarda kullanılmalıdır.  Taşıyıcı beton perde duvarlar ise yalnızca bodrum katlarında yapılabilecektir.  Malzemenin basınç dayanımı minimum brüt basınç alanına göre 50 kgf/cm2'den az olmamalıdır.  Bodrum katlarında kullanılacak doğal taşların minimum basınç dayanımı 100 kg/cm2 olmalıdır. Duvarlarının Yapım Koşulları  Yığma kagir binalar için yapımına izin verilen Deprem Bölgesi En Fazla Kat Sayısı 1. Derece 2 en fazla kat sayısı, deprem bölgelerine göre 2 ve 3. Derece 3 tabloda verilmiştir. 4. Derece 4  Bodrum katındaki taşıyıcı dış duvarların narinlik değeri en çok 10, iç duvarlarda ise 18 olup, serbest duvar yüksekliği de 2.70 m’den fazla olmamalıdır. Narinlik Değeri (N.D)=h/d'dir. Burada; h= Duvar yüksekliği, d=Duvarın kalınlığıdır.  Taşıyıcı duvar planda basit, simetrik; kare ya da dikdörtgen biçiminde düzenlenmelidir. T, L, H gibi ya da daha karmaşık biçimlerde ve ayrıca duvar eksenlerinin de şaşırtmalı olarak düzenlenmesi oldukça sakıncalıdır.  Taşıtıcı duvar eksenleri, temelden çatıya kadar aynı düzlem içerisinde bulunmalıdır. Hatalı Olması Gereken Taşıyıcı Duvarların Bir Üst Katta DOĞRU-TEKNİĞİNE UYGUN Düzenlenmesi Taşıyıcı Duvarların Bir Üst Katta YANLIŞ-HATALI Düzenlenmesi Duvar Kalınlığı  Deprem Yönetmeliğine göre; taşıyıcı duvarlarda uygulanması zorunlu olan minimum duvar kalınlıkları, sıva kalınlığı dikkate alınmaksızın tabloda verilmiştir.  Bodrum kat yapılmaması durumunda, zemin kat üstündeki katlar için aşağ

Recently converted files (publicly available):