• Document: Tek Davamız İslam. Sohbetler Serisi 23.Kitap. Timurtaş Uçar Hoca
  • Size: 443.68 KB
  • Uploaded: 2018-10-21 19:07:28
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Tek Davamız İslam Sohbetler Serisi 23.Kitap Timurtaş Uçar Hoca Önsöz Allahu Teâlâ'ya hamd-ü senâlar olsun. Resulüne de nihayetsiz salât-ü selâmlar olsun. Timurtaş Uçar Hocaefendi'nin ümmet-i Muhammed'in şuurlanması için vermiş olduğu yüzlerce vaaz var. Bu vaazların yazılı olarak da istifadeye sunulmasını gerekli gördük ve böyle bir çalışmaya başladık. Bu çalışmamızdan maddi hiçbir çıkar talep etmiyoruz. Allah rızası için hazırladık. Sohbetlerin yazıya çevrilmesinde, metnin tashih edilmesinde, e-kitap haline getirilmesinde, Arapça metinlerin yazılışında bir çok kişinin hakkı var. İnşaallah bu emekleri ahrette onlara hasene olarak verilecektir niyetlerine göre Allahu Teâlâ tarafından. Hocamızın sohbet üslubunu yazıya çevirirken mevzuun aslına sâdık kalarak tashihler yaptık. Kolayca anlayabilmeniz için uğraştık. İstifade ediyorsanız; tanıdıklarınıza da ulaştırın. Hizmete ortak olun. Allah bil cümle Müslümanlardan razı olsun. Tek Davamız İslam .‫الح ْم ُد هلل َربِّ ال َعالَمِين‬ َ ‫اَسْ َت ْغ ِف ُر هللا العَظِ ي َم ال َك ِري َم الَّذِي ََل ِالَ َه اَِل ه َُو‬ َ .‫الحيُّ ال َقيُّو َم َو اَ ُتوبُ ِالَيْه‬ َ ‫ت و الس ََّال ُم َعلَى َرسُولِ َنا م َُح َّم ٍد َو َعلَى آلِ ِه َواَصْ َح ِاب ِه اَجْ َمع‬ .‫ِين‬ ُ َ‫صال‬ َّ ‫وال‬ .‫بسْ ِم هللا الرَّ حْ َمان الرَّ حِيم‬.‫يم‬ ِ ‫اَعوُ ُذ ِباهلل م َِن ال َّش ْي َط‬ ِ ‫ان الرَّ ِج‬ .‫ص ْد ِري َو َيسِّرْ لِي أَم ِْري َواحْ ل ُ ْل ُع ْق َد ًة مِّن لِّ َسانِي َي ْف َقهُوا َق ْولِي‬ َ ‫َربِّ ا ْش َرحْ لِي‬ ‫ك األمِين‬ َ ‫ب هُر َم ِة َح ِب ِيب‬ ِ ‫آمين‬ Muhterem Müslümanlar, yaklaşan kurban bayramının eşiğindeyiz, yakınındayız. Allahu Teala bu güzel günlerde, mübarek günlerde cümlemize, bütün ehl-i imana rabbimizin razı olduğu ameller işlemeyi, hepimize muvaffak eylesin. Onun razı olduğu amellere, onun rızası olan, rahmetini celbedecek olan fiiller işlemeye rabb-i rahim-i zülcelal cümlemizi muvaffak eylesin inşaallah. Allah nasip ederse haftaya bayram olacak. Bir bakıma iki bayram bir arada idrak edilmiş olacak. Önce bayram namazını kılacağız. Arkasından kurban kesmeye başlayacağız. Belki kurban işleri bitmeden cuma namazı yaklaşacak. Aynı gün cuma namazını da kılmış olacağız. Bir haftamız var. Allahu Teala alem-i İslam'ın şu zor gününde, şu çetin gününde Allah'ın sevdiği kullarının keseceği kurbanlar hürmetine alem-i İslam'ı yeniden var olmaya, yeniden yeryüzüne hakim olmaya muvaffak eylesin inşaallah. Kardeşler, mü'minler. Yeryüzünde meydana gelen hadiseler, olaylar, eylemler her geçen gün biraz daha ispat ediyor ve açıkça gösteriyor ki yeryüzünde insanların barış içinde yaşaması için, huzur içinde yaşayabilmesi için tek kelimeyle insanların, insan olarak yaşayabilmesi için yegane çare vazgeçilmez bir çare olarak yeryüzüne din-i celil-i İslam'ın mutlaka hakim olması lazım. Her geçen gün olaylar, fiiller, hadiseler, felaketler, musibetler bu hususu biraz daha açıklıyor, biraz daha ispat ediyor. Alem-i İslam dediğimiz yani Müslüman toplulukların yaşadığı, yeryüzünün muhtelif yerlerinde yaşayan Müslümanların başına gelen bütün musibetler, başlarına gelen bütün afetler, musibetler, sıkıntılar, sosyal afetler biraz incelensin, araştırılsın görülecektir ki Allah'ın dininden, Allah'ın nizamından, kitabından uzaklaştıkça bu musibetler yoğunlaşıyor. Dünya hayatı yaşanmaz hale geliyor. Sarsıntılar artıyor. Sıkıntılar artıyor. İnsanların hayattan alacağı zevk ve saadet azalıyor. İnsanlar ne kadar kalabalıklar haline gelseler de yalnızlık içinde kalıyorlar. Bir toplum içindeyiz ama birbirini seven insanlar gittikçe azalıyor. Birbirine inanan, güvenen, sığınan, sarılan insanlar,

Recently converted files (publicly available):