• Document: DARIUSZ KULMA JAK ZDAĆ MATURĘ Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM? arkusze maturalne
  • Size: 2.03 MB
  • Uploaded: 2018-12-05 18:27:51
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

          DARIUSZ KULMA JAK ZDAĆ MATURĘ Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM arkusze maturalne ? WYDAWNICTWO – ELITMAT Mińsk Mazowiecki 2017 Autor: Dariusz Kulma Konsultacje merytoryczne: Witold Pająk Opracowanie redakcyjne: Małgorzata Zakrzewska, Katarzyna Ciok Korekta: Tomasz Rycharski Projekt graficzny okładki: Paulina Kotomska-Lichniak Projekt graficzny i skład komputerowy: Paulina Kotomska-Lichniak Druk i oprawa: Drukarnia Beltrani Sp. J. ul. Śliwkowa 1 31-982 Kraków tel. 012 262 91 43 Fotografia z www.fotolia.com: © agsandrew - id. 45007594 Copyright by Firma Edukacyjno – Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma Wydanie: Firma Edukacyjno – Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma Mińsk Mazowiecki tel. 51-77777-51 e-mail: elitmat@elitmat.pl , www.elitmat.pl Mińsk Mazowiecki 2017. Wydanie trzecie. ISBN: 978-83-63975-24-1 Wszystkie książki wydawnictwa są dostępne w sprzedaży wysyłkowej. Zamówienia prosimy składać przez stronę: www.jakzdacmaturezmatematyki.pl bądź na adres: elitmat@elitmat.pl WSTĘP Drogi Maturzysto! Przekazujemy w Twoje ręce kolejną pozycję z serii „Jak zdać maturę z matema- tyki?”. Tym razem jest to książka z arkuszami egzaminacyjnymi do obowiązkowej matury z matematyki. Pozycja ta jest uzupełnieniem książki „Jak zdać maturę z matematyki na poziomie podstawowym? Najprostsza droga do osiągnięcia sukcesu w 10 dni. Nie tylko dla humanistów”, z którą polecamy w pierwszej kolejności rozpocząć przygotowywania do matury, a następnie powtórzyć i utrwalić wiedzę, rozwiązując arkusze maturalne. Taki system pracy zapewni gwarancję sukcesu na egzaminie. Co zawiera książka? Po przeanalizowaniu oficjalnych arkuszy maturalnych powstało 331 zadań maturalnych w możliwie największym stopniu podobnych do tych proponowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Wszystkie te zadania odpowiadają wymaganiom zawartym w obecnie obowiązującej podstawie programowej. Co ważne, do każdego zadania znajdziesz w naszej książce odpowiedź, a do zadań sprawiających zazwyczaj najwięcej trudności czyli zadań na wykazywanie zamieściliśmy pełne rozwiązanie, byś mógł przeanalizować sposób jego rozwiązywania. To zdecydowanie odróżnia nas od innych podobnych pozycji na rynku. Postaraj się rozwiązać wszystkie zadania z kolejnych arkuszy, a następnie sprawdzić swoje odpowiedzi i wrócić do ewentualnie popełnionych błędów, by móc je poprawić i uzyskiwać jeszcze lepsze wyniki w kolej­­nych arkuszach. Pamiętaj, że ćwiczenie czyni mistrza i zaprowadzi Cię do wymarzonego wyniku z matury obowiązkowej z matema- tyki!    Z pozdrowieniami                       4 SPIS TREŚCI str. ARKUSZ 1 5 ARKUSZ 2 11 ARKUSZ 3 17 ARKUSZ 4 23 ARKUSZ 5 29 ARKUSZ 6 35 ARKUSZ 7 41 ARKUSZ 8 47 ARKUSZ 9 53 ARKUSZ 10 59 ODPOWIEDZI DO ARKUSZY 1- 10 65 ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI poziom podstawowy CZAS PRACY 170 min LICZBA PUNKTÓW 50 ARKUSZ 1 ZADANIA ZAMKNIĘTE W zadaniach od 1. do 25. wybierz i zaznacz poprawną odpowiedź. 1. (0-1) Jeśli cena spodni bez podatku VAT jest równa 150 zł, to wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% spodnie kosztują: A.  184,50 zł B.  150,23 zł C.  173 zł D.  115,50 zł 2 2. (0-1) Liczba 4-1 $ 8 3 jest równa: A.  4 2 B.  8 C.  2 D.  4 3. (0-1) Liczba log 4 2 + log 4 32 jest równa: A.  8 B.  2 C.  3 D.  log 4 34 4. (0-1) Liczba 20 jest przybliżeniem z niedomiarem liczby x. Błąd bezwzględny tego przybliżenia jest równy 0,35. Liczba x jest równa: A.  20,35 B.  19,65 C.  0,017 D.  19,35 x x 1 5. (0-1) Największa liczba całkowita należąca do zbioru rozwiązań nierówności 2 + 3 < 6 to: A.  1 B.  0 C.  - 1 D.  2 2 +4 2 6. (0-1) Liczb

Recently converted files (publicly available):