• Document: Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 1. Programowanie komputerowe
  • Size: 237.82 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 19:49:17
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Wydział Zarządzania AGH Katedra Informatyki Stosowanej Podstawy VBA cz. 1 Programowanie komputerowe 1 Program wykładu • Struktura programu • Instrukcja przypisania • Wprowadzanie danych • Wyprowadzanie wyników • Instrukcja warunkowa • Instrukcja skoku Programowanie komputerowe 2 Struktura programu Sub nazwa_programu([argumenty]) Ciąg instrukcji End Sub Sub nazwa_programu([argumenty]) Deklaracje zmiennych Wprowadzanie wartości zmiennych Programowanie komputerowe Instrukcje obliczeniowe i logiczne Wyprowadzanie wartości zmiennych lub wyrażeń End sub 3 3 Nazwa programu  Musi zaczynać się od litery (nie może zaczynać się od cyfry).  Nie może zawierać znaków (symboli) ze zbioru: { kropka, przecinek, spacja, !, $, @, #, [,], {,},} oraz operatorów.  Nie dłuższa niż 255 znaków.  Nie może być taka sama jak nazwa: innych procedur i funkcji oraz słów kluczowych języka VBA. Programowanie komputerowe  Do oddzielenia tekstu wieloczłonowego używamy znaku podkreślenia „_” (nie spacji). 4 4 Instrukcja przypisania Instrukcja przypisania (ang. assignment statement) wykorzystywana jest do nadania zmiennej lub obiektowi wartości wyrażenia. Jako operator przypisania wykorzystuje się symbol ”=” lub słowo kluczowe LET. zmienna = wyrażenie Przykłady instrukcji przypisania: Cena = 25 - zmiennej o nazwie Cena przypisana zostaje wartości 25 Programowanie komputerowe Waga = 50.50 - zmiennej o nazwie Waga przypisana zostaje wartości 50,50 Imie = ”Katarzyna” - zmiennej o nazwie Imie przypisana zostaje wartość podana w cudzysłowie Test = True - zmiennej o nazwie Test przypisana zostaje wartości prawdy logicznej. 5 5 Instrukcja przypisania zmiennej o nazwie Zm01 przypisana jest Zm01 = Zm02 wartości przechowywana przez drugą zmienną o nazwie Zm02. UWAGA ! Zmienne Zm01 i Zm02 muszą być zgodne co do typu, lub zmienna Zm01 musi być typu nadrzędnego względem zmiennej Zm02. zmiennej o nazwie Podatek przypisana Podatek = Cena * 0.22 zostaje obliczona (wcześniej) wartość wyrażenia z prawej strony symbolu ”=” zmiennej o nazwie Zm03 przypisano Let Zm03 = 2 wartość 2 (w obecnych wersjach VBA odchodzi się od przypisania za pomocą Programowanie komputerowe słowa kluczowego Let) instrukcja przypisania wykorzystana do Cells(3,4).Interior.ColorIndex = 32 zmiany właściwości obiektu (w tym przypadku komórka D3 zostanie wypełniona kolorem niebieskim) 6 6 Wprowadzanie danych 1. Instrukcja przypisania (bezpośrednio); niewygodne, nieelastyczne. 2. Instrukcja przypisania (poprzez odczyt wartości wprowadzanych z klawiatury). 3. Instrukcja przypisania (odczyt wartości z komórki arkusza). Zmienna = InputBox(komunikat) Programowanie komputerowe Zadaniem funkcji InputBox() jest:  wyświetlenie komunikatu,  oczekiwanie na

Recently converted files (publicly available):