• Document: MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO NAUKI
  • Size: 268.38 KB
  • Uploaded: 2018-10-11 16:07:14
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO NAUKI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie i jej filii. Książki 1. Duch klasy : jak motywować uczniów do nauki? : z polskimi przykładami z kursu internetowego Akademii "Szkoły uczącej się" / Merrill Harmin ; [przeł. Agata Tomaszewska]. - Wyd. 2. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2005 2. Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna / [red. nauk. Krystyna Sujak-Lesz ; zespół red. Marta Kochan-Wójcik]. - Wyd. 2. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, cop. 2003 3. Jak motywować uczniów do nauki języka obcego : motywacja w teorii i praktyce / Marek Szałek. - Poznań : Wydaw. WAGROS, cop. 2004 4. Jak uczyć się efektywnie : metody i motywacja : praktyczny poradnik / Anne H Locke ; tł. Romuald Kirwiel. - Wyd. 2. - Poznań : Wydaw. Nakom, 2009 5. Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce / Alicja Gałązka. - Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2008 6. Motywowanie uczniów do nauki / Jere Brophy ; [tł. Krzysztof Kruszewski]. - Wyd. 2 (6 dodruk). - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2012 7. Ocenianie opisowe - diagnoza i motywacja / Magdalena Roszkowska-Przetacznik, Longina Wrotkiewicz. - Wyd. 2. - Kraków : Superstudium Magdalena Przetacznik, 2000 8. Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku : pytania, refleksje, dobre rady : poradniki dla nauczycieli / Julian Piotr Sawiński. - Warszawa : Difin, 2014 Artykuły z czasopism 1. Aby chciało się chcieć / Roman Pomianowski // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 9-16 2. Aby chciało się chcieć... / Ewa Gruszczyńska-Barańska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 17-20 Oprac. Katarzyna Kucharzewska – nauczyciel bibliotekarz PBP RODN „WOM” w Częstochowie 1 Licencja Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne 3.0. Polska 3. Ankieta dla uczniów klas IV-VI : motywowanie uczniów do nauki / Krystyna Sowa // Biuletyn Oświatowy. - 2001, nr 10, s. 25-28 4. Autokreacja w kontekście pytań: o siebie, o innych ludzi i o świat / Maria Dudzikowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 3, s. 42-48 5. Bez motywacji nie ma efektów / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 57-67 6. Bez przyjemności nie ma nauki / Marzena Żylińska // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 44-54 7. Chwalić, ale za co? : motywacyjne aspekty pochwał / Waldemar Kozłowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 5, s. 14-18 8. Czy przymus musi demotywować? / Jadwiga Radwańska // Remedium. - 2011, nr 4, s. 10-11 9. Dlaczego uczeń nie wie gdzie podpisano unię lubelską / Dorota Turska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 51-56 10. Dobre i złe chwalenie / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. - 2014, nr 9, s. 23-24 11. Empatia drogą do sukcesu / Katarzyna Stępień // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 25-30 12. Gdy z uczniem "coś" się dzieje / Monika Kowalska-Wojtysiak // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 98-105 13. Gry i zabawy motywujące i aktywizujące / Kinga Rusin // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 10, s. 46- 47 14. Grywalizacja - sposób na motywowanie do nauki / Beata Solińska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2013/2014, nr 3, s. 71-82 15. Jak lepiej motywować do pracy nad swoim myśleniem? / Julian Piotr Sawiński // Emocje. - 2012, nr 6, s. 44-46 16. Jak motywować ucznia do wysiłku fizycznego, aby był przyjemnością a nie przykrym obowiązkiem? / Paweł Woźny // Lider. - 2009, nr 11, s. 22-23 17. Jak motywować uczniów do nauki? / Eliza Więcaszek // Sedno. - 2011, nr 9, s. 41 18. Jak motywować uczniów do nauki? : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 11, s. 24-25 19. Jak motywować uczniów do nauki? : NLP jako źródło motywacji / Anna Kasprzak // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2014, nr 1, s. 59-61 20. Jak motywować uczniów do związania przyszłości z naukami ścisłymi? : (rady eksperta) / Stefania Elbanowska-Ciemuchowska // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 9, s. 14 21. Jak motywować uczniów na lekcjach języka polskiego? : od teorii do praktyki / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 7-19 Oprac. Katarzyna Kucharzewska – nauczyciel bibliotekarz PBP RODN „WOM” w Częstochowie 2 Licencja Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne 3.0. Polska 22. Jak rozwijać motywację uczniów do nauki? : studium przypadku / Maria Walkiewicz // Konspekt. - Nr 4/5 (2002), s. 9-13 23. Jak wzmacniać motywację

Recently converted files (publicly available):