• Document: Temadag hos PROTAC, d. 8. september 2015 i Århus om: BØRN OG DERES SARTE SANSESYSTEMER relateret til kropslige sanser og til relationer og tilknytning
  • Size: 1.24 MB
  • Uploaded: 2018-10-12 08:24:21
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Børneergoterapeut Connie Nissen – www.sansemotorik.dk Temadag hos PROTAC, d. 8. september 2015 i Århus om: BØRN OG DERES SARTE SANSESYSTEMER relateret til kropslige sanser og til relationer og tilknytning Connie Nissen, børneergoterapeut aut. Børneergoterapeut Connie Nissen – www.sansemotorik.dk Præsentation af underviser Connie Nissen: Privat praktiserende ergoterapeut i 25 år Før: Undersøgelser, træning og behandling samt vejledning og supervision af børns: •Sansemotoriske udvikling/Sanseintegration •motoriske udvikling Nu også: Theraplay inspirerede forløb med børn med massive sociale, emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder., med fokus på tilknytning og relationer. Børnenes alder: Fra 1½ år til 11 år Børn med diagnoser og mange uden Henvendelserne: forældre, plejeforældre, kommuner, institutioner, hospitaler, psykologer, børnepsykiatere. Foredrag og kurser i massevis. Monofagligt og tværfagligt. Børneergoterapeut Connie Nissen – www.sansemotorik.dk Syn Store bevægelser/ kroppens 2 halvdele Smag lugt Små bevægelser Hørelse sanse-motorik Balance Vestibulære Graduering af kraft Taktil/berøring Timing/koordinering af bevægelser Proprioceptive Muskler/ledsansen Kontrol over kroppen i stilstand/stabilitet Afgørende er kontakt og stimulering Børneergoterapeut Connie Nissen – www.sansemotorik.dk Sensorisk bearbejdning påvirker kontakten mellem voksne og børn • Nærvær og omsorg er altafgørende for at udvikle optimal sensorisk god bearbejdning • Voksnes evne til nærvær afhænger også af deres evne til at tolerere og bearbejde sanseindtryk • Voksne bidrager med samvær med egne måder at bearbejde sanseindtryk Børneergoterapeut Connie Nissen – www.sansemotorik.dk Vores livsstil, vores reaktioner på andre og vores egen livssituation styres blandt andet af vores sensoriske bearbejdnings mønstre Høj tærskelværdi: her skal meget til! Lav tærskelværdi: her skal meget lidt til! Børneergoterapeut Connie Nissen – www.sansemotorik.dk Forudsætningen for opmærksomhed er et godt og veltilpasset Arousalniveau: Vågenhed – parathed – opmærksomhed Bemærk barnets evne til at foretage god arousalregulering. Omgivelserne og nære relationer påvirker arousalniveauet. Hvilke aktiviteter øger/dæmper vågenheden hos barnet? Hvilken kontaktform øger/dæmper arousal? Hvilke personer øger/dæmper arousal? Børneergoterapeut Connie Nissen – www.sansemotorik.dk Arousal dæmpende  At føle sig set og føle sig forstået!  Kognitive opgaver, som matcher barnet.  Dybe tryk på led, muskler og kropsdele  Blive mast mellem tunge bløde ting  Hårdt arbejde for små og større led.  Være presset fast sammen på få kropsdele eller hele kroppen  God kontakt med gode relationer  Ro – og stilhed  Små rum Børneergoterapeut Connie Nissen – www.sansemotorik.dk Aktiviteter, som øger arousal:  Skab kontakt – vis interesse – vær glad!  Dybe tryk på led, muskler og kropsdele  Skift mellem sensoriske stimuli:  Skift tempo  Skift tonefald  Skift mellem kropslige opgaver: stå, sidde, stille, voldsomt, med og uden lyd!  Varierer kontakten  Øg nysgerrigheden  Følg og fang opmærksomheden Børneergoterapeut Connie Nissen – www.sansemotorik.dk Gode små redskaber, der kan øge og dæmpe arousal:  Lad barnet være praktisk hjælper i en længere periode!  Tænk over stolens indretning  Placering i lokalet giver forskellige muligheder  Tyggegumme !!    Brug faglig tekst med masser af bevægelse  ”TipTapTudse.dk” har gode spil  ”gang i muskulettet”  Tænk over dit egen arousalniveau og tænk ud af boksen, ift dine egne behov! Børneergoterapeut Connie Nissen – www.sansemotorik.dk Gode små redskaber, der kan øge og dæmpe arousal:  Manchetter til håndled og eller fodled  Tunge veste  Knætæppe  Tunge nakkepuder  Pauser, når det er tiltrængt  Høreværn  Vær opmærksom på gode og mindre gode relationer børnene indbyrdes  Forbered overgange: før og efter pauser  Strukturen!! Præfrontal cortex -Tænkende -Kognitive funktioner Limbiske system -Følelser og stemninger Sansende: Sortere autonome forhold integrere Aroursal Børneergoterapeut Connie Nissen – www.sansemotorik.dk Sansesystem kan opdeles i 2 adskilte systemer: Diskriminerende system: udforskning, aktivt skel

Recently converted files (publicly available):