• Document: SCHEIKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN
  • Size: 718.43 KB
  • Uploaded: 2018-10-12 07:55:32
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

SCHEIKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN Auteurs Tessa Lodewijks Toon de Valk Eindredactie Aonne Kerkstra Eerste editie Malmberg ’s-Hertogenbosch www.nova-malmberg.nl 4 Zouten 4 Zouten Praktijk Beton vragen 1 a Beton is een mengsel van zand, grind en cement met water. b Het cement reageert met water tot keihard beton. c Grind kun je beschouwen als vulmiddel waaromheen het cement zich uithardt. d Betonspecie bevat wel grind, metselspecie niet. 2 a CaCO3 (s)  CaO(s)  CO2 (g) b Bij de vorming van kalk uit kalksteen ontstaat ook koolstofdioxide dat uitgestoten wordt. Hierdoor verhoog je het CO2-gehalte in de atmosfeer. c 1,0 kg kalksteen = 1,0·103 g = 1,0·103/100,1 = 9,99 mol CaCO3. Dit levert ook 9,99 mol CO2 = 9,99 · 24 = 2,4·102 dm3 CO2. 3 a CaO(s)  H2O(l)  Ca(OH)2 (s) b calciumoxide: ongebluste kalk; calciumhydroxide: gebluste kalk c Calciumhydroxide ontstaat door calciumoxide te laten reageren met water: zie reactievergelijking bij vraag 3a. Je ‘blust’ met water. 4 a Ca3Al2O6 is opgebouwd uit Ca2+, Al3+ en O2- ionen. b Calciumion is Ca2+, aluminiumion is Al3+, oxide-ion is O2-. Totale minlading dus 20–, dan totale positieve lading 20+. 4Ca2+ samen 8+, 2Al3+ samen 6+. Hieruit volgt dat 2 ijzerionen samen 6+ moet zijn, dus Fe3+. 5 a Drogen zou betekenen dat het aanwezige water verdampt. Dat is niet het geval want water reageert met het cement en verdwijnt daardoor. b Het cement zal dan met het water gaan uitharden en zo de afvoer afsluiten. 6 a Een zouthydraat is een zout dat water in zijn ionrooster heeft ingebouwd, kristalwater dus. b Dan hardt het beton zo snel uit dat verwerking heel lastig is. c Sulfaation is SO42-, duscalciumsulfaat is Ca2+SO42-, ofwel CaSO4. d Gips is opgebouwd uit ionen, dus is een zout. e Totale massa van 1 mol = 342,48 g. Hierin is 3 mol H2O = 54,06 g. Massapercentage water = (54,06/342,48) · 100% = 15,78%. 7 Bij het ontstaan van scheurtjes komen de bacteriën vrij die dan calciumcarbonaat produceren. Dit calciumcarbonaat dicht de scheur dan. 4 Zouten toepassing 8 4 Fe(s)  3 O2 (g)  2 Fe2O3 (s) 9 a IJzer(III)hydroxide is bruin van kleur. b Fe(OH)3 c Fe2O3·3H2O d 2 Fe(OH)3 bestaat uit 2 Fe, 6 O en 6H. Fe2O3·3H2O bestaat uit 2 Fe, 6 O en 6 H. Dus ze geven hetzelfde weer. +10 a Een katalysator is een stof die een bepaalde reactie versnelt zonder daarbij verbruikt te worden. b Stop een spijker in een reageerbuis gevuld met demiwater en waarbij de spijker deels in het water en deels boven het water staat. Stop een tweede spijker in een reageerbuis gevuld met zout water (keukenzout opgelost in demiwater). Laat het enige tijd staan en vergelijk dan de roestvorming. c Aan de kust is de kans op versnelde roestvorming groter vanwege de aanwezigheid van zout water in de atmosfeer. Praktijk Zouten in je lichaam vragen 1 ADH geeft aan hoeveel van een voedingstof gezonde mensen dagelijks nodig hebben. m 1,0 2 a Keukenzout is NaCl(s). n NaCl    0,0171 mol NaCl levert M NaCl 58,44 0,0171 mol Na   0,0171 22,99  0,3933 g  3,9 102 mg Na ionen. m 3,0  103 1,30  104 b n= =  1,30  104 mol Na  , dan is  Na     1,3  104 mol L-1 M Na  22,99 1,0 c Natrium zit in: vis, kaas, (mineraal)water, brood, worst, vleeswaren, drop, kant-en-klaar maaltijden. d Bij natriumtekort, door veel zweten bij flinke lichamelijke inspanning of bij ernstige diarree, bestaat er een kans dat het lichaam uitdroogt. 3 a Kalium zit in: melkproducten, groente, fruit(sappen), aardappelen, koffie en ook in brood en noten. b Kaliumtekort is te herkennen aan: verminderde eetlust, verzwakte spieren, misselijkheid, lusteloosheid en in ernstige gevallen hartritmestoornissen. 4 a Calcium zit in: melk, melkproducten, kaas, groenten, noten en peulvruchten. b Engelse ziekte is een botaandoening die ontstaat door een tekort aan vitamine D en calcium. Mogelijke gevolgen zijn: verkromming van ledematen door spierspanning, O-benen, vertraagde sluiting van de grote fontanel, een groot rechthoekig hoofd, (kippen)borst vorming, verkromming van de ruggengraat in zijwaartse richting, stoornissen in de gebitsontwikkeling. 5 a Magnesium zit in: brood, graanproducten, gr

Recently converted files (publicly available):