• Document: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • Size: 2.02 MB
  • Uploaded: 2018-12-03 18:31:18
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

8 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi [Ünite Çalışma Kitapçığı] 1. ÜNİTE : ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ 2. ÜNİTE: KAZA VE KADER Alperen ÇELİK Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni 2013 2. ÜNİTE: 1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar. 3. Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekât ve sadakanın kimler tarafından, kimlere, nelerden, nasıl verile- ceğini açıklar. 4. Zekât ve sadakanın birey ve topluma katkılarını yorumlar. 5. Başkalarına yardım ettiğinde yaşadığı duyguları arkadaşları ile paylaşır. 6. Ülkemizdeki sosyal yardımlaşma kurumlarını tanır. KAZANIMLAR 7. Hac ve umre ile ilgili mekân ve kavramların anlamlarını açıklar. 8. Hac ibadetinin nasıl ve niçin yapıldığını açıklar. 9. Haccın birey ve toplum üzerindeki etkilerini açıklar. 10. Hac ve umrenin Müslümanlar arası iletişim ve etkileşime nasıl katkı sağladığının farkında olur. 11. Kurban ibadetinin anlamını, sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından önemini açıklar. 1. ÜNİTE: 1. Kaza ve kader kavramlarını açıklar. 2. Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler verir. … Sevgili Öğrenciler, 28 Kasım 2013’te gireceğiniz ilk sınavda yukarıdaki 13 kazanımdan sorumlu olacaksınız. Başarılar... KAVRAMLAR 2 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ÜNİTE ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI …………………………………………………………………………………………8. SINIF Hac Nedir? Hac, yılın belirli günlerinde dinimizce önemli sayılan Kâbe, Arafat ve çevresin- deki yerlerin ibadet niyetiyle ziyaret edilmesidir. Gerekli şartları taşıyan her Müslümanın ömründe bir kez hac ibadetini yapması dinimizin bir emridir. Hac Niçin Yapılır? Bütün ibadetlerde olduğu gibi hac ibadetinde de asıl maksat Allah’ın rızasını, hoşnutluğunu kazanmaktır. Hacca giden insanlar, Allah’ın kendilerine verdiği sağlık ve zenginlik nimetlerin- den dolayı ona şükretmiş olurlar. Önemli yerleri ziyaret ederek Allah’a dua ve ibadet etmiş olurlar. Dünyanın dört bir yanından gelen farklı renk ve ırka mensup Müslümanlarla bir araya gelirler. Birbirlerini tanıma imkânı bulurlar. Hac Kimlere Farzdır? Akıllı ve ergenlik çağına girmiş olanlara, Ekonomik durumu iyi olan, yani hacca gidip gelinceye kadar hem kendi hem de bakmakla yükümlü olduğu insanların ihtiyaçlarını karşılayacak kadar varlıklı kimselere, EK BİLGİ: Sağlığı hacca gitmeye elverişli olanlara (Sağlığı elverişli olmayanlar bir başka- sını kendi adına hacca gönderebilir.) Yapılışına Göre İbadetler 3 Gruba Ayrılır: Özgürlüğünü kısıtlayacak bir durumu bulunmayanlara, A. Bedenle Yapılan İbadetler: Bulaşıcı hastalık, terör, savaş gibi yol güvenliğini tehlikeye düşürecek bir du- Namaz, oruç v.b. rumla karşı karşıya olmayanlara farzdır. B. Malla Yapılan İbadetler: Zekat, sadaka v.b. C. Hem Mal, Hem Bedenle Yapılan İbadet- ler: Hac Kâbe Müslümanlar İçin Neden Önemlidir? Yeryüzünde Allah’a ibadet amacıyla yapılan ilk binadır. (Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yapılmıştır.) Umre Nedir? Umreyle Hac Arasındaki Farklar: Kâbe Müslümanların kıblesidir.

Recently converted files (publicly available):