• Document: Rak Płuca. Terapie Spersonalizowane
  • Size: 4.29 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 21:16:47
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Rak Płuca Terapie Spersonalizowane Dariusz M. Kowalski Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii-Instytut, Warszawa Akademia Dziennikarzy Medycznych, Warszawa, 09. 06. 2015 Metody leczenia NDRP 10% • Torakochirurgia • Radioterapia 5% • Radiochemioterapia 15% • Chemioterapia 45% • Leczenie ukierunkowane molekularnie 15% • BSC 10% CTH+BSC wobec BSC NSCLCCG. BMJ 1995; 311: 899-909 Postęp??? 1995 2015 CHEMIOTERAPIA PALIATYWNA NDRP – Liczba leków 2 wobec 3 N=443 OS Bez zmian 11.3 vs 9.7 Bez nowych leków Bez nowych schematów PFS 10 lat 6.4 vs 4.9 Boni C i wsp. Br J Cancer 2012; 106: 658-665 Schemat leczenia wobec typu histologicznego 10.3 wobec 10.3 m-ca AC 12.7 wobec 10.9 m-ca LC 10.4 wobec 6.7 m-ca SCC 10.8 wobec 9.4 m-ca 1,8 miesiąca 1,4 miesiąca 3,7 miesiaca Scagliotti GV i wsp. J Clin Oncol 2008; 21: 1-11 NDRP – II linia CTH – PMX wobec DXL 2004 DXL PMX Sun Y i wsp. Lung Cancer 2013; 79: 143-150 Czynniki predykcyjne w chemioterapii ERCC1 RRM1 β Tubulina klasa III Lee HW i wsp. Lung Cancer 2009; 65: 377-382 Lee JJ i wsp. Lung Cancer 2010; 70: 205-210 Seve P i wsp. Lancet Oncol 2008; 9: 168-175 Podsumowanie - Cytostatyki stare cytostatyki nowe cytostatyki cisplatyna - DDP cisplatyna 1980 - DDP cyklofosfamid – CTX karboplatyna 1990 - CBDCA ifosfamid - IFO gemcytabina 1996 - GCB winblastyna – VBL winorelbina 1998 - VNR windezyna – VND paklitaksel 2000 - PXL mitomycyna C – MTC docetaksel 2000 - DXL 5-fluorouracyl – 5 FU pemetreksed 2003 - PMX Korzyści terapeutyczne z terapii paliatywnej chorych na NDRP CHORZY NIE CHORZY CHORZY Kontynuacje LECZENI LECZENI I LINIA LECZENI I i II leczenia CTH LINIĄ CTH pemetreksedem po I linii CTH OS 3 miesiące 6-8 miesięcy dodatkowe 2 dodatkowe 2,9 (mediana) miesiące miesiąca Postęp w zakresie wydłużenia czasu przeżycia ogółem Przeżycia 1 10-15% 20-40% 30-40% 58% roku Postęp w zakresie wskaźnika przeżyć 1 roku Jakość - poprawa poprawa porównywalna życia LEKI UKIERUNKOWANE MOLEKULARNIE Leczenie ukierunkowane molekularnie 4 metody leczenia  Terapia genetyczna  Wirusy onkolityczne  Przeciwciała monoklonalne molekularnego  Radioimmunoterapia  Hamowanie angiogenezy  Immunoterapia  Inhibitory drobnych cząsteczek 10% Bewacyzumab w NDRP nie SCC ECOG4599 AVAiL PCB PC PGB (7,5) PGB (15) PG RR (%) 35 15 34,1 30,4 20,1 P value <0.001 <0.0001 dla 7,5 mg <0.0023 dla 15 mg PFS 6,2 miesiące 1,7 m-ca SS4,5 6,7 0,4 6,5 m-ca SS 6,1 HR 0.66 (<0.001) 0.75 (0.003) dla 7,5 mg (p value) 0.82 (0.03) dla 15 mg OS 12,3 10,3 13,6 13,4 13,1 miesiace 2,0 m-ca SS 0,3 m-ca NS HR 0.79 (0.003) 0.93 (NS) dla 7,5 mg (p value) 1.03 (NS) dla 15 mg CBDCA+PXL +/

Recently converted files (publicly available):