• Document: Humane waarden als leidraad bij organisatieveranderingen. Installatie rede lectoraat Dr. G. G. Anthonio Leadership and Change Management
  • Size: 446.15 KB
  • Uploaded: 2018-10-11 15:44:33
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

‘Humane waarden als leidraad bij organisatieveranderingen’ Installatie rede lectoraat Dr. G. G. Anthonio Leadership and Change Management Hoog geachte heren college van bestuur, hooggeleerde en zeer geleerde aanwezigen, beste dames en heren. Inleiding De titel van mijn rede geeft in het kort weer waar mijn belangstelling in mijn werk naar uit gaat: naar humane waarden die een rol spelen bij leiderschap en veranderingen in organisaties. Ik ben niet speciaal geïnteresseerd in leiderschap of organisaties in het algemeen, althans niet méér dan een gemiddelde bestuurder of directeur. Mij intrigeert de relatie tussen humane waarden en leiding geven aan veranderingen in organisaties. Iets scherper uitgedrukt: het gaat mij niet zozeer om de laatste (populaire) management inzichten en technieken, maar om de mens zelf en de drijfveren achter zijn of haar gedrag. Het zou mooi zijn wanneer je als directeur alle problemen die zich bij veranderingen in een organisatie voordoen snel kunt oplossen. Een soort alles-ineen oplossing voor management problemen. Even leek het erop dat ik die rol toebedeeld kreeg. Dat gebeurde toen het Dagblad van het Noorden, vlak voor mijn afscheid bij Justitie eind 2005, met een pagina grote foto in een artikel mij ‘De man van de Nieuwe Mesdag’ noemde. Dr. G. G. Anthonio ‘Humane waarden Ik citeer: Gabriël Anthonio verlaat aan het einde van dit jaar als directeur de Dr. S. van Mesdagkliniek in Groningen. Toen hij kwam, was het crisis in de TBS-inrichting en niet zo’n beetje ook. Nu, acht jaar later, als leidraad bij behoort de kliniek (eens omschreven als de Hel van het Noorden) tot de meest vooraanstaande organisaties in de wereld van de forensische psychiatrie. Een stuk appeltaart met slagroom in een spuitbus speelden in die wedergeboorte een cruciale rol. (Rob Zijlstra, Dagblad van het Noorden, 17 december 2005). organisatieveranderingen’ Ik zal straks nader in gaan op de wonderlijke werking van een goed gebakken appeltaart bij de toenmalige minister van Justitie, maar ik wil eerst een misverstand uit de wereld helpen. Er is wat Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van mij betreft geen standaard recept voor succesvol leiderschap bij een organisatie die als gevolg van een crisis moet veranderen. Ik denk dan ook niet dat het zo simpel is, dat het beproefde concept Buitengewoon Lector in Leadership and Change Management aan van ‘de humanisering van een organisatie’, waar ik in 2006 op promoveerde, zonder meer over te zetten is op andere organisaties die in zwaar weer verkeren. Hier past dan ook bescheiden- de CHN University te Leeuwarden op 30 oktober 2007. heid van mijn kant. Deze bescheidenheid komt voort uit mijn opvatting dat de sociale wereld waarin wij leven en waar organisaties deel van uitmaken, te complex is om met een snelle interventie of een managementtrucje even te kunnen veranderen. Immers, één zwaluw betekent nog niet dat de zomer begint, het is hooguit de aankondiging van de lente. Humanisering van een organisati

Recently converted files (publicly available):