• Document: Ewaluacja wewnętrzna doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum
 • Size: 512.11 KB
 • Uploaded: 2019-03-24 07:01:32
 • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Ewaluacja wewnętrzna doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum Cel modułu Analiza działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego z perspektywy wymagań nadzoru pedagogicznego Wskazanie kluczowych strategii realizowania ewaluacji doradztwa zawodowego w gimnazjum Rozwijanie kompetencji w zakresie projektowania ewaluacji doradztwa zawodowego i wykorzystywania wybranych metod i technik badawczych 2 Plan pracy Część I o Ewaluacja autonomiczna o Ewaluacja zintegrowana Część II o Techniki sondażowe o Techniki jakościowe o Zagadnienia praktyczne 3 Dwa podejścia do ewaluacji doradztwa zawodowego w szkole o Ewaluacja autonomiczna Od czego? o Ewaluacja zintegrowana Z czym? 4 Ewaluacja autonomiczna perspektywa ucznia Potrzeb doradczych ucznia perspektywa absolwenta perspektywa doradcy zawodowego Kompetencji nauczyciela perspektywa wychowawcy klasy i innych pracowników szkoły EWALUACJA perspektywa nauczyciela przedmiotu perspektywa instytucji rynku pracy Sojuszników w otoczeniu perspektywa pracodawcy społecznym perspektywa pracodawcy biblioteka szkolna Zasobów szkoły materiały diagnostyczne i metodyczne 5 Ewaluacja zintegrowana Wymagania wobec szkół: 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój ucznia 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 6 Ewaluacja zintegrowana Wymagania wobec szkół: 4. Uczniowie są aktywni 5. Respektowane są normy społeczne 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 7 Ewaluacja zintegrowana Wymagania wobec szkół: 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych 8. Promowana jest wartość edukacji 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki 8 Ewaluacja zintegrowana Wymagania wobec szkół: 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju 11. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy sprawdzianu gimnazjalnego (…) oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi 9 Ćwiczenie 1 o potrzeby doradcze ucznia o kompetencje nauczycieli i innych pracowników szkoły o sojusznicy w otoczeniu społecznym o zasoby szkoły 10 Ćwiczenie 2 Ewaluacja zintegrowana 11 Ewaluacja autonomiczna Ewaluacja zintegrowana czytelna struktura wkomponowana w koncepcję rozdzielne zbiory całościowej ewaluacji pracy szkoły Korzyści ułatwia dobór metod i technik wyniki są ukazywane w kontekście ewaluacyjnych innych procesów realizowanych ułatwia konstruowanie w szkole i opracowywanie raportu … … Ograniczenia brak powiązania z innymi trudniejsza organizacja badań procesami realizowanymi w szkole i podział zadań … …

Recently converted files (publicly available):